De treinreis en het mondkapje


De hondenkop van mijn treinreis 

mondkapje


Ik voelde een schok en keek door het raam. De trein was, eerder dan ik had verwacht, in beweging gekomen. In de verte rende mijn hond nog achter de trein aan. Zijn hondenkop bleef me de hele verdere reis helder voor ogen staan.


Mijn reis ging terug in de tijd. Ik herinnerde mij hoe ik in deze tijd van het jaar als kind genoot van de gezelligheid. Te beginnen met de intocht van de goedheiligman in ons land.

Een intocht die toen nog ongestoord doorgang kon vinden. Niemand die er een punt van maakte dat alleen maar donker getinte helpers rondliepen van de zeer hoogbejaarde edelachtbare heer Sint Nicolaas uit het verre Spanje.Mondkapje als relikwie 

Vandaag heb ik zorgvuldig mijn mondkapje opgespeld. In het openbaar vervoer moet ik immers een mondkapje dragen. Ik draag het als een soort relikwie bij me, al besef ik dat de normen eigenlijk toch net iets anders zijn. Maar ik hoop dat ik hiermee een beetje humor kan gaan creëren in de mensen om mij heen. Hopen tegen beter weten in misschien, maar toch…

Aanvankelijk gebaren verschillende mensen in de coupé rustig naar mij, wijzend op hun mond. Ik veins dat ik hen niet begrijp en kijk hen glimlachend aan. Als ik mijn boek met hondenfoto’s pak, beginnen de mensen wat te mompelen. Ik maak er geen woord van, maar aan hun gezichten te zien zijn ze niet blij. Maar goed, ik besluit rustig in mijn boek te bladeren.

mondkapje

Op een gegeven moment komt de conducteur mijn coupé binnen. Hij heeft uiteraard keurig zijn mondkapje voor en oogt vriendelijk. In elk geval naar de reizigers die hij als eerste controleert. Maar als hij bij mij aankomt, verandert dat. Met een norse blik vraagt hij mij waarom ik mijn mondkapje niet op heb.

Mijn visie op het mondkapje 

Weloverwogen sprekend formuleer ik mijn antwoord zorgvuldig. Ondertussen sla ik elke verandering in zijn gelaat nauwkeurig gade. Wijzend naar mijn borst zeg ik:

mondkapje

U ziet dat ik mijn mondkapje gewoon draag, zoals mij dat is opgedragen.

Maar ik houd de algemene richtlijnen van het RIVM in ere: let op uw gezondheid en zorg goed voor uzelf. Dat betekent dat ik mijzelf niet wil laten stikken - direct of indirect in de loop der jaren - in mijn eigen adem.

Weet u, ik blijf graag ook na deze coronatijd in leven. Ik stap niet graag over in de Runaway train


De conducteur komt tijdens mijn verhaal volkomen onverwacht tot bezinning en zet zelfs zijn eigen mondkapje af. Net zoals een aantal medereizigers spontaan hun mondkapjes af laten dalen naar onder hun kin. Waar zo’n treinreis al niet goed voor is, hè?

Leve de vrijheid! Leve het leven!

 

Dit door het Hondekopverhaal van @Meppel Nu geïnspireerde verhaal past binnen de kaders van de schrijfuitdaging van @Hans van Gemert. De openingszin is een opdracht van de uitdager himself.

Overigens betekent dit verhaal niet, dat in alle gevallen mondkapjes slecht zijn of geweigerd moeten worden. Wel wil ik de risico’s, die ook aan dit paardenmiddel kleven, onder de aandacht brengen. Bezint eer gij begint, zal ik maar zeggen…

mondkapje

Wil je ook meeschrijven of reageren,
maar ben je nog geen lid van Yoors?

Step by step, animals get rights
Animals should be recognized as sentient beings. Animals should no longer be adapted to the system but adapt the system to the animals. Breakthrough: Animals better protected by law thanks to proposals Party for Animals - Three fundamental amendments Act Animals adopted - Party for Animals - It is no longer permitted to hurt or cause injury to an animal, or to harm the health or welfare of the animal in order to accommodate the animal in a certain way. Specifically, it means that it is forbidden to dehorn calves and goats and that there are no interventions in roosters.. Tail docking is prohibited from 2023, ducks must be given bathing water and rabbits must be able to dig. Animals are formally recognized as sentient creatures in British law. Animals should be formally recognized for the first time as sentiments in British law, in a victory for animal welfare activists, as the government has drafted a series of animal welfare measures, including the cessation of most live animal exports and prohibiting the import of hunting trophies. Today 14 May we start with a new action for the fish: for ten weeks we present our 10-point Fish Manifesto for better fish well-being. On Friday Fishing Day, the MPs involved in fishing and animal welfare receive a new point every week, with which they can get to work to improve fish welfare. This action is conducted together with Animal Protection, Fish Protection, Sea First and the Animal Coalition. More campaigns High production at the expense of animal welfare. In our country, we “produce” about 500 million animals every year under horrible conditions. Factory animals are propagated, fattened and processed. 1.7 million animals are slaughtered every day in the Netherlands. This is what we call the livestock industry. The livestock industry is also called intensive livestock farming or (formerly) bio-industry. Animals are kept close to each other in stables and often on a large scale. Saves on everything: space, feed, labour, etc.. This is at the expense of animal welfare. Animals suffer in the livestock industry because they have to produce or grow as much as possible in a short period of time. What is the livestock industry? | Wakker Dier - Organic livestock In organic livestock breeding, the welfare of the animals is better regulated. For example, organically kept animals have more space and are allowed to go outside. Many unpleasant interventions such as the removal of tails in piglets are prohibited. In addition, antibiotics are rarely used. Animal Welfare - Biodiversity - Farmerland - Blog collection -
Index Explanation of Yoors
Especially for new members here are two short guides: How to get started as a new Yoorsmember? - Read more Yoors Short Guide - Read more And for every yoorsmember here's an index, how to use several possibilities. Just in case you would need it. This list will grow in the (near) future, so I suggest you to bookmark this and come check now and then. Or click #yoorshelpENIn alphabetical order, by the title of a manual: Add Yoorpost to a comment on Yoors - Read more Blog editor for blog layout - Read more Bookmark posts directly on Yoors - Read more Buttons in a blogpost - Read more Challenges at Yoors, how does it work? - Read more Change or undo pool (explanation with videos in NL and ENG). - Read more Color in your blog article (explanation with video) - Read more Create a blog on Yoors: Step by step instruction - Read more Create a list of posts - Read more Creating a post on Yoors - Read more Crop image on Yoors -   Crop Image on Yoors - Customize popup text - Read more Delete account - Read more Fairshare: Help the author and earn 50 / 50 - Read more Follow Yoorsmembers to see their latest posts - Read more Hashtags on Yoors - Read more How to find Yoorsposts  - How to find Yoorsposts. -   Ignore on Yoors and how to undo it - Read more Images in blogpost - Read more Insert video in a blog article on Yoors - Read more Link clickable in blogpost - Read more Link with your own text in quickpost - Read more Main page on Yoors - Read more Menu on Yoors - Read more Messages and chat on Yoors - Read more More followers on Yoors - Read more Personal text with double click heart - Read more Pinterest Save Button for Images - Read more Placing multiple links in a Yoorpost at once - Read more Post in post - Read more Preferences on Yoors - Read more Read more - Read more Recruiting members for Yoors: 10 ways - Read more Register at Yoors - Read more Remove post (two ways) - Read more Responding to posts and or responses - Read more Save a copy of your post(s)! - Read more Search for a certain Yoorsmember - Read more Search field on Yoors - Read more Show external image on Yoors - Read more Show video in blog smaller - Read more Single photo placement on Yoors - Read more Size of the header - Read more   Smart social: share Yoorsposts automatically repeatedly -   Text formatting in a post - Read more Text formatting: Using Bullets in your blog - Read more Text in Columns - Read more Translation of your post - Read more Upload video to Yoors - Read more View statistics on Yoors: - Read more Vote for a post and give Yoorspoints - Read more What can you do on Yoors? - Read more Yoors-ID: what it is and how it works - Read more Yoors Pools: A chance to win free YP in bulk each day - Read more Yoorspoints. How to earn them and what they can be used for. - Updated on April 6th, 2021.#yoorshelpEN#tableofcontents#index#explanation#howto#fairshare#yoorspoints#yoorsid #whattodo#voting#statistics#translation#textformatting #howto#share#sharing#posts#preferences#sharebuttons#messages#hashtags#translations#costumize#blogeditor#editor#bookmark#challenge#overview#list#multiplelinks #wheretoshare You might also like: - Discover Where Your Facebook Friends Share Blogposts - Read more The Top 10 Ways to Earn Cash on Yoors - Read more This way you make sure your blog is read, even if you have no other account outside Yoors - Read more Where to share Yoorsposts: a (growing) list - Read more Join Yoors, become a member: - Register