De verrassende info over de Marsduitsers.


Jason Rice geeft een getuigenis !

Reeds eerder heb ik een blog gemaakt over Jason Rice, hij geeft ons geheel nieuwe info over de geschiedenis van de geheime ruimteprogramma's, die in de afgelopen decennia sinds 1938 zijn uitgevoerd !

 • Het is een ingewikkeld thema, dat ons confronteert met tijdlijnen en geheime genootschappen, die de loop van onze geschiedenis schijnen te bepalen.
 • Er zijn nogal wat geheime overeenkomsten waarover in het algemeen niet in onze vrije pers gesproken wordt.
 • En dat betekent dan weer, dat er ook bepaalde conflicten zijn voorkomen.
 • Wie weet wat de macht van de CABAL is ? Sommige mensen weten niet eens, dat zij daarvoor werken, zo geheimzinnig is hun werksfeer !
 • Ik moet nog even zeggen, Jason Rice wel een scherpe geest heeft en dat zijn informatie juist omdat het zo volstrekt logisch is wat hij beweert, mij voortdurend met de oren doet klapperen.
 • De financiële stroman van de cabal , waar hij het over heeft was natuurlijk Hjalmar Schacht (vrijgelaten na Neurenberg-trial ) van de BIS in Basel (Bank of International Settlements ! ) hij werd 103 jaar oud. (video/link)
 • Toch wil ik de lezer om clementie vragen bij het verteren van deze info.
 • Het gaat naar mijn mening om harde feiten en de wolligheid, die men vaak wel aantreft bij het verslag van de sciencefiction wereld waarin wij schijnen te leven is hier merendeels afwezig.
 • Wel kan er gezegd worden, dat er episodes zijn geweest bij het verkrijgen van territorium op de Maan en ook bij de verovering van een gebied op Mars, die tragisch zijn geweest vanwege het traumatische verlies van mensenlevens.(De Draco's bleken onbetrouwbaar)
 • Op Mars hebben de Marsduitsers 17.000 man verloren in de strijd met de Marsbewoners.
 • Verder bleven er natuurlijk grieven bestaan tegenover de cabal, die in de 50-er en 60-er jaren een steeds grotere rol gingen spelen, mij is nog steeds niet zo duidelijk in hoeverre zij onder controle staan. Een factor van belang was nog de z.g. mind-wipe-technology !
 • U krijgt over de betreffende periode van ruimtereizen een volledig verslag wat naar ik meen een stuk betrouwbaarder is dan de informatie van de NASA.
 • Misschien heb U nu genoeg geplaagd en moet ik de lezer, die mij gevolgd heeft in deze blog maar overlaten aan de wijze woorden van Jason Rice, die dus in dienst was van de Marsduitsers, via een speciaal uitzendprogram van de Amerikanen, die op Mars dienen, in zekere zin dus als ondergeschikten !
 • Lees ook : https://yoo.rs/verbegbijazz/blog/de-overwinning-van-de-zwaartekracht-sinds-1954-1505504630.html?Ysid=11479
 • #marsduitsers