𝗗𝗲 𝗹𝗢𝗲𝗳𝗱𝗲 π—Άπ˜€

Liefde
Een stralende zonkracht
Is er voor jou
Is er voor mij
Dag en nacht

Liefde
Wezenlijke verbondenheid
Is er voor jou
Is er voor mij
Nu en altijd

Liefde
Eeuwig gegeven
Is er voor jou
Is er voor mij
Verlicht je leven

β™‘Paola

β˜†Kwestie van gevoel β˜†
@Paola Lisman-Huyg

#Deliefdeis #liefde #lichtend #leven #gedicht #kwestievangevoel #liefdeis #positiviteit

De liefde is