De ramp die niemand wil zien


De #demografische revolutie: We stevenen op een ramp af als de #Vruchtbaarheid wereldwijd blíjft dalen. Ga maar kijken in Japan, waar de bevolking vandaag al stevig krimpt: dat land is de kampioen van de vergrijzing. Die verandert het gezicht van een samenleving grondig en leidt tot grote problemen.»

PAUL MORLAND
‘ALS WE GEEN MIGRANTEN WILLEN, ZULLEN ONZE GEZINNEN DRIE OF VIER KINDEREN OP DE WERELD MOETEN ZETTEN'
«Zo algemeen zou ik het niet stellen, want er zijn grote verschillen naargelang de regio. Maar mijn belangrijkste boodschap als demograaf is dat het tempo van de groei flink vertraagt: de bevolking verdubbelt nu om de 70 jaar in plaats van om de 35 jaar, en tegen het einde van de eeuw verwachten we een nulgroei. We stevenen op een ramp af als de vruchtbaarheid wereldwijd blíjft dalen. Ga maar kijken in Japan, waar de bevolking vandaag al stevig krimpt: dat land is de kampioen van de vergrijzing. Die verandert het gezicht van een samenleving grondig en leidt tot grote problemen.»

https://blendle.com/shared/eyJuIjoiSGFucyIsImEiOiJibmwtaHVtby0yMDIwMDExNC01ODE1YzJiM2E5OSIsInUiOiJiZDU2OWY2OC01NjQyLTQwYWEtYTQxYS1kNDQzZGY3NTVhMjUifQ.DaXxPSJkyUcQJu8codsU9L76Pr1SOsf6DnFTOrZWbKM
https://youtu.be/9dNsCOtWoIM