WildPlukkersInfoGroep disclaimer

WildPlukkersInfoGroep disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van DeWildPlukkersInfoGroep, zoals deze beschikbaar is gesteld door Quint Mooileven.
In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze blogs aan
u aanbieden. Het gebruik van de informatie op deze pagina's van de Wildplukkersinfogroep is gratis zolang u respectvol met deze informatie omgaat en deze niet kopieert of op een andere manier gebruikt of misbruikt wordt. Zonder schriftelijke toestemming van DeWildPlukkersInfoGroep is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen van deze blogs her te gebruiken.
Het intellectueel eigendom berust bij DeWildPlukkersInfoGroep.
DeWildPlukkersInfoGroep streeft naar zo actueel mogelijke blogs.
Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze blogs onvolledig
en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie over wilde planten, recepten ,tincturen en paddenstoelen die op deze blogs worden aangeboden is geheel op eigen risico.
Mochten er gezondheid klachten zijn of enige vorm van bijwerkingen zich voordoen,
dient men het ev. gebruik onmiddellijk te staken en een reguliere arts in de arm te nemen .
Dewildplukkersinfogroep is niet in enige vorm dan ook verantwoordelijk voor
het gebruik van wilde planten.
Ga dan ook op pad met iemand die ervaring heeft op dit gebied of onderzoek zelf op internet en boeken die duiden op de juistheid van de desbetreffende plant,bes,vrucht of paddenstoel.
Wij behouden ons het recht voor om deze blogs te wijzigen, te verwijderen of opnieuw
te plaatsen zonder enige voorafgaande mededing.
DeWildPlukkersInfoGroep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op Dewildplukkersinfogroep vermeld staat.
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van DeWildPlukkersInfoGroep op deze pagina.
#disclaimer #dwig #dewildplukkersinfogroep

Promote: support and profit

Support DeWildPlukkersInfoGroep with a promotion and this post reaches a lot more people. You profit from it by earning 50% of everything this post earns!
More