Vandaag moest ik denken aan een prachtig lied...

In dit lied wordt bezongen hoe gezegend wij mogen zijn, omdat wij hoop kennen die groter dan de dood is.
En dat er leven is, sterker dan het sterven.

Dat er licht is dat niemand ooit kan doven,
en een liefde die nooit teleur zal stellen.

Dat er vrede is, ver voorbij de onrust, en een blijdschap, dieper dan de tranen.

Dat er sterkte is, zelfs in onze zwakte, en een trouw die ons niet zal verlaten.

Onze hulp en onze verwachting is in Jezus Christus,
voor eeuwig!!!

😘

Dieper dan mijn tranen...

2 comments