Deze bioloog kijkt niet naar de natuur, hij luistert ernaar


Je zou denken dat de oceanen diepblauwe oases van rust zijn. Maar eigenlijk zijn ze oorverdovend luid – en níét door het leven onder water. Door het heien bij de aanleg van windmolens, het boren naar grondstoffen en het gebrom van scheepsmotoren raken dieren ontregeld en ecosystemen verstoord.

Onder water hebben we een groeiend probleem: er is meer en meer menselijk geluid te horen in onze oceanen.

Herrie onder water betekent een slechte biodiversiteit: wij mensen willen immers ook niet op een bouwplaats wonen. Het onderwaterleven is evolutionair aangepast om andere frequenties te horen en informatie uit zijn omgeving te halen om bijvoorbeeld voedsel te zoeken en te paren.

Geluidsvervuiling heeft daardoor meer effect dan wij kunnen horen. Wil je het daadwerkelijke effect van mens op zeeleven onderzoeken, dan moet je dus niet alleen kijken, maar vooral ook luisteren, zegt bioloog Hans Slabbekoorn. #diepzee
Share
You share. We pay.
Our sponsors make all rewards on Yoors possible. Check them out.