De 3 W's van Dierenvoedselbank Poezewoef Wilrijk vzw


Onze Dierenvoedselbank is sinds januari 2018 uitgegroeid tot een prachtige VZW,Samen met onze afdeling zetten wij ons in voor onze dieren zodat zij geen honger hoeven te lijden en bij hun baasjes kunnen blijven.

Daar we op 1 September in ons 2de jaar als VZW stappen hebben we een aantal wijzigingen doorgevoerd aan de hand van onze ervaring van het afgelopen jaar. Wil jij graag weten wat die zijn lees dan gerust verder.


Wie komt er in aanmerking voor voeding?

Mensen die reeds een hond hebben en in financiele moeilijkheden zijn geraakt, mensen die hulp krijgen van het OCMW, CAW, schuldbemiddeling, begeleid wonen, te klein pensioen, zware ziekenhuiskosten (tijdelijk).

Mensen die lid worden van de facebook groep dierenvoedselbank Poezewoef wilrijk vzw. Zodat zij ten allen tijde wijzigingen in de uren, vakantie, ziekte, prijsvragen, evenmenten kunnen zien. (zij die geen internet hebben kunnen dit melden en worden zelf door ons gecontacteerd). Dus de boodschap is”kijk 1 x per week op de groep dan weet u of we open zijn en dan staat u niet zomaar voor de poort.

Wat krijgt u mee?

Onze vereniging leeft van donaties, dus kan het wel eens voorkomen dat er geen natvoer is voor hond en poes, is dit het geval dan mag u ook altijd mee zoeken

Wij geven pot (1 euro waarborg voor nieuwe leden – eenmalig) droogvoer, natvoer en snoep mee voor hond of poes.

Het gebeurt dat we al eens iets krijgen voor vissen, vogels, papegaaien, muizen, gerbels, cavia’s en zelf ratten. Maar als deze voeding er is dan ziet u dit verschijnen op de groep.

Materiaal kan u verkrijgen door het via chat aan te vragen of tijdens een bedeling. In de VZW staan steeds bakken met kleine en grote materialen in waaruit u vrij mag kiezen.

Waar kan u terecht?

Hoofdzetel zit in Wilrijk (bij Corry en frank) en dan hebben we 2 afdelingen Waasland (Sinaai bij daniella en David) en Kempen (wecheldersande bij inge en eddy). Ook is er een Pickup in Hoevene bij Margot.

Contactgegevens kan u verkrijgen via de Hoofdzetel ( Corrystb@telenet.be)

Waarom zijn doen wij het en waarom zijn er regels?

Wij zijn mensen met een leven rijk aan ervaringen en met een groot hart voor dieren. Wij vinden dat onze dieren ook recht hebben op voeding en materialen alsook medische verzorging (caster-project)

Mensen die het financieel moeilijk hebben en een dier bezitten helpen we aan voeding voor hun dier tijden een gezellig samenzijn met een lekker tasje koffie of thee. De sfeer binnen onze vereniging is possitief en open, je leert nieuwe mensen en dieren kennen, problemen worden opgelost en een lach en een zwans is altijd aanwezig.

Dus wij trachten op een possitieve manier mens en dier een aangenaam sociaal moment te geven.

Natuurlijk hebben we ook een intern reglement (dat we jammer genoeg dor het gedrag van enkele voorgangers) hebben aangepast. Jullie krijgen dit mee en we vragen wel om U daaraan te houden. Het is een kleintje om beleefd te zijn, te verwittigen als u niet kan komen en meer. Dit krijgt u bij de inschrijving.

WELKOM IN ONZE VERENIGING.


CASTER-PROJECT

Het caster-project is enkel voor mensen die lid zijn van dierenvoedselbank poezewoef wilrijk vzw en een afhaler zijn.

Het houd in dat wij voor 50% tegemoet komen bij een castratie, sterilisatie, chippen en registreren en het jaarlijks onderzoek.

Is uw dier om de een of andere manier ziek geworden dan mag u altijd met ons contact opnemen om te bekijken wat wij voor u kunnen doen.

Zieke dieren hebben altijd voorrang op anderen. Dat is onbetwistbaar. Ligt het bedrag te hoog dan kunnen wij u altijd een andere dierenarts aanbevelen of even overleggen met dierenwelzijn wat we kunnen doen. Vragen staat vrij.


Wat binnen onze vereniging belangrijk is

Wij verwachten van iedereen dat men zich mee engageert om de positieve sfeer binnen de vereniging hoog te houden, dit houd in :

Geen vooroordelen

geen slechtpraat, roddel (iedereen is hier gelijk)

verwittigen indien u niet kan komen (er zijn gevolgen als u dit niet doet)

respecteren van het werk dat wij en onze vrijwilligers allemaal doen

rustmomenten respecteren

Beleefdheid is een prioriteit

problemen kunnen altijd in prive bericht of persoonlijk besproken worden

Potten dienen altijd terug gebracht worden indien u dit niet doet betaald u 0,50 ct boete

respect voor elkaar en elkaars dierenarts

geen drugs en alcohol binnen de vereniging, wij hebben het recht u te verwijderen als u deze regel overtreed


Wat kunnen wij u nog meer bieden

1.Wij doen soms evenementen en kunnen uw hulp hier goed bij gebruiken

2.De zoektocht naar natvoer blijft verder gaan en u mag steeds meehelpen

3.Indien u nood hebt voor een prive moment dan is dat mogelijk na afspraak

4.Vacatures en vrijwilligers werk is regelmatig aanwezig – zoals bij zowizoo,

Aap vzw, Blauwe kruis,

5.Op het info bord vind u de recente activiteiten en zoektochten van de vereniging

6. er komt een ideeen bus zodat iedereen iets kan bijdragen aan de vereniging


PRIVACY

Wat betreft de privacy, de gegevens die u ons verstrekt om uw lidmaatschap in orde te brengen blijft binnen de vereniging en zal op geen enkele wijze verspreid worden (dit kan enkel indien u er expleciet toestemming voor geeft – vb telefoonnr doorgeven aan een hulppersoon)

Wat u ons verteld over uzelf blijft binnen onze vereniging, u mag altijd bij ons een klacht neerleggen indien u merkt dat iemand van de vereniging dit wel heeft gedaan. Deze persoon zal dan besproken worden op de bestuursvergadering en er zal dan een sanctie of verwijdering volgen.

Wij staan erop dat ieders privacy gerespecteerd word.


Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk binnen de vereniging kan enkel indien u een toestemmingsformulier binnen brengt van het ziekenfonds, de rva, vdav of werkwinkel.

Indien u zich opgeeft voor een actie dan verwachten we wel dat u aanwezig bent en indien u op dat moment (door ziekte) niet kan dan dient u ons op tijd te verwittigen zodat wij nog iemand anders kunnen zoeken.

Vrijwilligerswerk is onbezoldigd en uit vrije wil. Mensen die ons helpen hebben altijd recht op extra voeding voor hun dier na de activiteit.

Bewijzen

Wij vragen geen bewijzen van inkomsten daar dit schending van de privacy is, wel vragen wij een bewijs dat u bij het ocmw, caw, schuldbemiddeling of dergelijke bent, er is ruimte voor uitzonderingen maar dat kan pas na een gesprek.We hopen dat we met de 3 w’s voldoende hebben geinformeerd over onze vereniging en hoe we werken.

Mocht U nog vragen of ideeen hebben dan mag u altijd een mail sturen naar de voorzitter en beheerder van de vereniging : corrystb@telenet.bewij, team Poezewoef (Frank, Corry, S elina, Margot, Inge, Eddy, Daniella en David)

heten u van harte welkom en hopelijk kunnen wij u een beetje helpen.