DikkeTruienDag - 17 februari 2017


De Dikketruiendag roept iedereen op om aandacht te besteden aan de grote uitdaging van de klimaatverandering. De campagne mikt vooral op eenvoudige maatregelen, die op een structurele wijze aangehouden kunnen worden.
Op het werk zullen wij een steentje bijdragen door morgen de verwarming een graadje lager te zetten, en vestimentair een extra laagje te voorzien.

Doen jullie ook mee aan Dikketruiendag?