Do your garden a favour, and have another cup of coffee.


Nederlandstalige lezers kunnen, zoals altijd, naar beneden scrollen tot aan het roze gedeelte.


Do your garden a favour, and drink some more coffee. This is not something I'm telling you, just so I can justify my own coffee consumption. Honestly. The reason to drink more coffee, is simply this: You will accumulate more coffee grounds. And coffee grounds are a blessing to any natural gardener.Useful ways to recycle you coffee grounds in your garden:

 • Snails and other unwanted guests in your garden will avoid coffee grounds. Spread them around your plants, and keep them safe in an environmentally safe way.
 • Unwanted visitors of the feline persuasion, can also be discouraged from returning to your garden, by a thin layer of coffee grounds in strategic spots. It will stick to their paws and fur, and when they wash themselves and taste coffee, this should discourage them from coming back to your garden.
 • Work them into your soil. Coffee grounds are high in nitrogen, which is essential for your gardening soil. It will also attract worms, which will actively fertilize your garden while you're looking at it.
 • Apparently, carrots and radishes will flourish when you nurture them with coffee grounds, and yield a bigger harvest. I have yet to try this myself, but I have read some positive comments about this. You are supposed to mix them with the seeds before planting.
 • Hydrangeas and other blue flowers will keep their lovely colour much better, when you add it to the soil at the base of the plant.
 • Lots of people throw out their coffee grounds, in the trash. Some toss it in their compost bin, and consider it a convenient way of disposing of them. However, your compost bin is more than just a way to dispose of unwanted coffee grounds. It actually benefits from them! It adds nitrogen to the mixture, which is essential for a good decomposition process.
 • The addition of coffee grounds to your soil, or to your compost mixture, is said by one study, to infibit fungal infection.

A word of caution may be in order.

 • Coffee grounds are quite acidic, until composted. When you mix it into the soil, be sure to not overdo it. Your soil/coffee ground mixture should not contain more than 35% grounds. Be sure to let this decompose before adding more.
 • The acidity level is also another reason to proceed with caution: Not every plant loves to have its feet in acidic soil. The pH becomes neutral after decomposition, so adding the coffee grounds to your compost bin, and using this later on, should not cause any problems in this respect. Using raw coffee grounds in your soil mixture? Do your research first, and check the pH level your plant prefers.
 • Coffee grounds are not a substitute for fertilizer. They improve the soil quality, but do not contain all necessary nutrients for a fertilizer.
A second life for your coffee grounds (and my bulletproof coffee recipe)

Looking for more ways to recycle your coffee grounds?


Did you enjoy this post? Don't hesitate to share. ;-)My name is Jasmien. I lead a blessed life in the company of my man D and my 4 lovely dogs. I love feeding people, and I love to tell stories, so that is what I do here. Hope you enjoy my bilingual tales about our paleo food journey, and our madness!!!

If you don’t want to miss my next post, follow My Tiny Paleo Kitchen on Facebook!

Doe je tuin eens een plezier, en neem nog een tasje koffie

Doe je tuin een plezier, en drink eens wat meer koffie. Dat is zowat de beste tip voor de beginnende tuinier, die ik dit jaar ontdekte. Dit vertel ik je niet zomaar, om mijn eigen koffieconsumptie te rechtvaardigen. Echt waar. De reden is heel simpel: Je zal meer koffiegruis vergaren. En koffiegruis is iets geweldig handig om in huis te hebben, voor elke groene tuinier.Nuttige manieren op koffiegruis te recycleren in je tuin:

 • Slakken en andere ongewenste gasten vermijden koffiegruis als de pest. Strooi ze als barriére rond je planten, en houd ze op ecologische wijze veilig.
 • Ongewenst bezoek in de vorm van katten, kun je blijkbaar ook ontmoedigen met een dun laagje koffiegruis op strategische plaatsen. Het kleeft aan hun pootjes en vacht, en wanneer ze zich wassen, proeven ze koffie. Daar zijn ze blijkbaar niet dol op, en het zou ervoor zorgen dat ze niet meer terugkeren.
 • Meng ze onder de bodem. Koffiegruis bevat een mooie dosis stikstof. Dit is essentieel voor teelaarde. Het trekt ook wormen aan, die actief je tuin zullen bemesten, terwijl jij er naar staat te kijken.
 • Radijsjes en wortels doen het blijkbaar extra goed wanneer je ze voedt met koffiegruis, en zouden een grotere oogst opleveren. Ik heb dit zelf nog niet getest, maar er zijn wel positieve ervaringen online te vinden. Het is de bedoeling dat je ze vermengt met het zaad voor je gaat zaaien.
 • Hortensias en andere blauwe bloemen behouden beter hun kleur wanneer je het in de bodem rond hun wortels verwerkt.
 • Veel mensen gooien koffiegruis in de vuilnisbak. Sommigen gooien het in een compostvak, en beschouwen dat als een goede manier om het kwijt te geraken. Je compostvast is echter meer dan gewoon een handige plaats om je koffiegruis te deponeren. Jouw compostmengsel verbetert ervan! Het voegt stikstof aan je compost toe, wat essentieel is voor een goede ontbinding.
 • Het toevoegen van koffiegruis aan de bodem of aan je compostmengsel, is volgens een bepaalde studie nuttig bij het voorkomen van schimmelinfecties.

Enige voorzichtigheid is wel af en toe geboden:


 • Koffiegruis heeft nogal een hoge pH, zolang het niet gecomposteerd is. Als je in de bodem gaat verwerken, is dosering belangrijk. Jouw aarde/koffiegruis mengsel bevat best niet meer dan 35% koffiegruis. Laat dit volledig composteren in de bodem voor je nieuw koffiegruis toevoegt.
 • Die pH geeft je meteen nog een tweede reden om op te passen: Niet elke plant zet zijn voetjes graag in een zuurdere bodem. Het composteringsproces neutraliseert echter de pH, dus het koffiegruis toevoegen aan je compostvat is geen enkel probleem. Wil je het toch rechtstreeks in de bodem verwerken? Doe dan eerst wat research, en kijk na welk soort zuurtegraad je plant prefereert.
 • Koffiegruis is geen vervanger voor meststof. Het verbetert de bodemkwaliteit, maar bevat niet alle voedingsstoffen die nodig zijn voor een goede bemesting.
A second life for your coffee grounds (and my bulletproof coffee recipe)

Op zoek naar nog meer manieren om je koffiegruis te recycleren?


Vond je dit een leuke post? Aarzel dan niet om hem te delen. ;-)


Ik ben Jasmien. Ik heb het geluk om mijn leven te mogen spenderen in het gezelschap van mijn ventje D, en onze 4 schatten van honden. Ik vind het zalig om voor mensen te koken, en verhalen te vertellen, en dat is dan ook wat ik hier doe. Hopelijk heb je iets aan mijn tweetalige verhalen over ons paleo avontuur, en onze chaos!!!

Als je mijn volgende post zeker niet wil missen, verwelkom ik je met veel plezier op de Facebook pagina van My Tiny Paleo Kitchen!

(Moes)tuin Westrijd - Doe Mee En Win!

Ook zin om aan het schrijven te gaan over ecologisch tuinieren? Doe dan meteen mee!