In april start de volgende ronde van de online Workshoplezing Verlies en Rouw in een besloten Facebook groep. 

Deze is voor een ieder die meer theoretische kennis wil voor wat betreft verlies en rouw, en dan met name hoe dit werkt bij jeugdigen. 
Gedurende een maand lang worden er een vijftal thema's behandeld waarin je theoretische kennis ontvangt over het proces van verlies en rouw bij jeugdigen. 
Je ontvangt er tevens verschillende praktische opdrachten bij, die je ook samen met jeugdigen zou kunnen doen. 
Het is slechts één keer aanmelden, voor een eeuwige toegang (toegang eindigt zodra mijn praktijk wordt opgeheven). Dat betekent dus een geregelde herhaling, en uiteraard ook geregeld nieuwe kennis die gedeeld wordt. 
Dus, doe je mee? Aanmelden kan via de volgende link: https://leeromgeving.vanrupstotvlinder.nl/product/workshoplezing-verlies-en-rouw/

Doe je mee?