Hoe maak je een #SPF record aan en wat is het doel ervan?


De afkorting SPF staat voor Sender Policy Framework. Het is een protocol, procedure, die ervoor zorgt dat de hoeveelheid spam verminderd wordt. Hiervoor wordt er via een DNS-record, een extra informatieveld toegevoegd aan een domein. In dit record wordt vermeld welke mailservers, namens dit domein, mail mogen verzenden. Wordt er een mail verzonden door een mailserver, die hier niet tussen staat, dan wordt deze aanzien als spam. 

Wat bevat SPF record?

 1. v: SPF versie
 2. include: SPF of een andere host
 3. IP-adres of een host met een standaard SPF die jij wilt gebruiken, door de server exact weer te geven of door gebruikt te maken van naamservers
 4. -all (elke boodschap die niet afkomstig is van een in het SPF record vermelde mailserver, is spam)
 5. ~all (elke boodschap die niet afkomstig is van een in het SPF record vermelde mailserver, is waarschijnlijk spam)
 6. ?all (de ontvangende server kan zelf beslissen)
 7. +all (geen beperking voor dit domein)

SPF record instellen

Hier kan je kiezen voor Basic e-mail of Exchange e-mail. Maar wanneer je -all gebruikt, dan zal dit problemen veroorzaken bij gebruikers van Exchange wanneer de website een contactformulier heeft waar het e-mailadres van de afzender een e-mailadres is dat hetzelfde domein heeft. Dit omdat het IP adres van de webserver niet opgenomen is in het SPF record. 

Om dit probleem op te lossen, zou je het IP adres van de webserver moeten toevoegen aan het SPF record of het Basic Mail Include gedeelte moeten toevoegen aan je SPF record.

Hoe maak je een SPF record aan?

 • Log in op je hosting paneel (Dashboard)
 • Kies: Domein en Hosting
 • Kies linkerkant: domeinnaam waarvan je dns wilt wijzigen
 • Kies bovenaan: DNS beheer
 • Hier kan je dan gaan aanmaken of aanpassen. 
 • Voor aanmaken: 
 1. Bij naam: domeinnaam
 2. Bij type: TXT
 3. Bij waarde: SPF record 
 • Kies: Gegevens opslaan

Word lid en beloon de maker en jezelf!