Merknaam in #domeinnaam gebruiken. Wat mag en wat niet?


Bij domeinnamen geldt dat wie het eerst komt, het eerst krijgt. Wanneer de domeinnaam die jij verkiest, nog vrij is, dan kun je deze gewoon registreren. Websites die voorzien zijn van een merknaam, zijn natuurlijk zeer gewild omdat deze voor meer bezoekers kunnen zorgen. Maar de houders van merken, hebben door hun merkregistratie het recht om op te treden tegen het gebruik van het merk door derden. Het verwerken van iemand anders zijn merk in jouw domeinnaam, leidt vaak tot inbreuk op het merkenrecht.

Inbreuk

Het Benelux Verdrag bezit 4 criteria voor inbreuk: 

  1. Wanneer de domeinnaam gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.
  2. Wanneer de domeinnaam gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, waardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.
  3. Wanneer de domeinnaam gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor waren of diensten, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien dit merk bekend is binnen het Benelux-gebied en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
  4. Wanneer de domeinnaam gebruikt wordt, anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Wanneer mag het wel?

Zowel de Europese als de Nederlandse rechtspraak zegt dat een legitieme verkoper van merkproducten, gebruik mag maken van de merknaam in de domeinnaam om de aangeboden producten te identificeren. Er moet wel sprake zijn van parallelle import en zijn website moet voldoen aan deze 4 criteria:

  1. De verkoper moet producten onder het ingeroepen merk onder de betwiste domeinnaam aanbieden.
  2. De verkoper mag uitsluitend deze producten onder het ingeroepen merk onder de betwiste domeinnaam aanbieden.
  3. De verkoper mag niet zoveel relevante domeinnamen met het merk registreren waardoor de merkhouder geen fatsoenlijke domeinnaam meer kan registreren.
  4. De website onder de betwiste domeinnamen moet accuraat de relatie tussen de verkoper en de merkhouder beschrijven.

Domeinnaam

Wanneer de verkoper zich houdt aan de bovenstaande criteria, dan wordt hij gekwalificeerd als legitiem wederverkoper en heeft hij dus een legitiem belang bij de opname van een merk in zijn domeinnaam. In dat geval hoeft een domeinnaamhouder zijn domeinnaam niet over te dragen.

Word lid en beloon de maker en jezelf!