Welke domeinnamen worden niet aanvaard?


Een domeinnaam is een naam in het Domain Name System (DNS). Dat is het naamgevingssysteem op internet waarmee netwerken, computers, webservers, mailservers en andere toepassingen worden geïdentificeerd. Een domeinnaam moet uniek zijn, dat wil zeggen dat er maar eentje van kan bestaan. Domeinnamen moeten ook aan een aantal technische vereisten voldoen. Hierbij wordt er een verschil gemaakt tussen non IDN-domeinnamen en IDN-domeinnamen.

Welke domeinnamen worden niet aanvaard?

 • Alle letters, cijfers en het minteken worden wel aanvaard.
 • Niet toegestaan zijn dus alle andere tekens, zoals bijvoorbeeld: ß, à, á, â, ã, ó, ô, þ, ü, ú, ð, æ, å, ï, ç, è, õ, ö, ÿ, ý, ò, ä, œ, ê, ë, ì, í, ø, ù, î, û, ñ, é, +
 • Momenteel probeert men internationaal om nieuwe afspraken voor ‘vreemde tekens’ te maken.
 • Het minteken mag niet direct voor of achter een punt staan. 
 • Domeinnamen mogen niet in strijd zijn met geregistreerde merk namen.
 • De domeinnaam moet minimaal 2 en mag maximaal 63 tekens lang zijn.
 • De domeinnaam moet minimaal 1 letter bevatten.
 • Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters. 
 • De regels kunnen voor een domeinnaam variëren per extensie. Voor deze extensies hebben de landen het zelf voor het zeggen.

Voor non-IDN domeinnamen

 • Domeinnamen die bestaan uit minder dan 2 of meer dan 63 karakters
 • Domeinnamen die bestaan uit andere karakters dan a-z
 • Domeinamen met een - op de derde en de vierde plaats
 • Domeinnamen die beginnen of eindigen op een -

Voor Internationalized domeinnamen of IDN

 • Domeinnamen waarvan het U-label bestaat uit minder dan 2 karakters 
 • Domeinnamen waarvan het A-label en/of het U-label bestaat uit meer dan 63 karakters
 • Domeinnamen waarvan het U-label begint of eindigt met een -
 • Domeinnamen waarvan het U-label een - heeft op de derde en vierde plaats
 • Domeinnamen waarvan het U-label bestaat uit andere karakters dan: ß, à, á, â, ã, ó, ô, þ, ü, ú, ð, æ, å, ï, ç, è, õ, ö, ÿ, ý, ò, ä, œ, ê, ë, ì, í, ø, ù, î, û, ñ, é, +

Meer beperkingen

Voor sommige plaatsen, gelden er meer beperkingen maar deze variëren van plek tot plek. Dus best altijd even informeren of nakijken.

Word lid en beloon de maker en jezelf!