Dood aan de aalscholver?

Dood aan de aalscholver?

dierenwelzijn

Ja hoor, er moet weer een diersoort dood. Het Europees Parlement wil aalscholvers doden omdat ze vis eten. Dat vinden ze 'niet uit te leggen aan onze beroepsvissers' Vissen kunnen we beschermen door te stoppen met de destructieve visserij.

NIET door het afschieten van vogels..

Aalscholvers zijn viseters die erom bekend staan dat zij erg goed naar vis kunnen duiken. Dat doen ze zowel in zoet, zout als brak water. Ze kunnen tot langer dan een minuut onder water blijven en ze zwemmen met behulp van de zwemvliezen aan hun poten achter de prooi aan. De staart doet dan dienst als roer. In water van 1 tot 3 meter diep duikt hij naar vis, schaaldieren en amfibieën.

Wanneer de vogel een vis pakt neemt hij deze eerst mee naar de oppervlakte. Daar slikt hij hem dan door. Na een succesvolle jacht gaat de aalscholver naar een rustige plekje aan de oever.

De aalscholver heeft niet zo'n goede waterafstotende vetlaag als andere watervogels. Daarom zit de aalscholver vaak met gespreide vleugels in de zon om op te drogen. Het verenkleed van de aalscholver is waterdoorlatend, omdat hij anders niet zou kunnen duiken. Aalscholvers zijn zeer sociale dieren. Ze broeden dicht naast elkaar, in kolonies, op rotsrichels aan zee of in bomen aan meren of kusten, plaatselijk in rietvelden of op grond. Het nest bestaat uit takken. Het legsel van de aalscholver bestaat uit 3 of 4 blauwe, met een krijtlaag bedekte eieren van 50 gram. Ze worden 23 tot 25 dagen bebroed. De jongen zijn naakt en zwart, met een roze kop. Beide ouders zorgen voor het onderhoud van het nest, het broeden en het voeren van de jongen. De jongen vliegen reeds na minder dan twee maanden uit. Het volwassen verenkleed krijgen ze pas als ze twee jaar of nog ouder zijn. Pas dan gaan ze voor het eerst op zoek naar een partner.

In het Naardermeer staat misschien wel de beste vogelkijkhut in Nederland om aalscholvers te zien op hun nesten. Het broeden van zo'n kolonie heeft een behoorlijk effect op de omgeving. Niet alleen de nesten en de bomen worden spierwit van al het poep, ook de grond en het water eronder verzuurt. Het effect is zo groot dat een boom waar aalscholvers in broeden, uiteindelijk ook kan sterven

De aalscholver staat sinds 2008 op de lijst van beschermde dieren omdat hij op het punt stond te verdwijnen. Maar terwijl de EP-visserijcommissie uit alle macht probeert de aalscholver weer van die lijst te krijgen, denkt Humberto Delgado Rosa, directeur-generaal Milieu bij de Europese Commissie, daar heel anders over. Volgens hem beschikken lidstaten via een uitzonderingsbepaling in de vogelbeschermingsrichtlijn over voldoende middelen om zelf een oplossing te vinden. Tot grote woede van de visserijcommissie veegde Delgado Rosa de oproep om de aalscholver vogelvrij te verklaren in een keer van tafel.

Eind goed al goed
dierenwelzijn

Geen visser heeft last van aalscholvers – toch liggen ze onder vuur. Uit onderzoek naar tienduizenden braakballen blijkt: aalscholvers eten geen commercieel interessante vis.

Maar vissers en politici zijn ze liever kwijt dan rijk.


Promote: support and profit

Support Hans with a promotion and this post reaches a lot more people. You profit from it by earning 50% of everything this post earns!
More62 comments