#DROOGTE 😍 ER valt ook komende week weer geen regen. Stevenen we weer net als de 2 afgelopen jaren weer af op een droogterecord ? Het is voor de agrariërs en de veeboeren niet te hopen.

DROOGTE