Door stukjes gazon niet meer te maaien of bepaalde periodes niet meer te maaien, krijgen deze bloemen de kans om tot bloei te komen.

Solitaire bijen kunnen zowel in de stad als in de groene rand gedijen als we maar voldoende voedselaanbod voorzien. De soorten solitaire bijen die je aantrekt, hangt samen met de voedsel variëteit die aanwezig is. Klokjesbijen hebben wilde klokjes uit de natuur nodig of campanulasoorten in de siertuin. Rononkelbijen verzamelen enkel stuifmeel van planten uit de ranonkelfamilie zoals boterbloemen en metselbijen hebben nood aan vroeg stuifmeel en nectar zoals hazelaar, wilg en fruitbomen.


1 comment