Earth Overshoot Day


De dag dat we alle grondstoffen die de aarde ons biedt opgebruikt hebben, valt dit jaar drie weken later. Dit is voor het eerst sinds de jaren zeventig niet eerder dan het jaar ervoor. Zijn we op de goede weg? Niet als we teruggaan naar business as usual. We moeten nu doorpakken en de economie binnen de draagkracht van de aarde brengen! #earthovershootday

Earth Overshoot Day of Ecological Debt day is de dag van een bepaald jaar wanneer - vanaf 1 januari geteld - de mensheid wereldwijd net zoveel van de Aardse grondstoffen, voedingswaren en dergelijke heeft opgebruikt als wat de Aarde in één jaar tijd terug kan opbrengen en geproduceerde afvalstoffen kan verwerken.

Wat is “Earth Overshoot Day” en waarom moet dat je boeien?Share
Share and earn.
Our sponsors make all rewards on Yoors possible. Check them out.