De koning van de vissers

De koning van de vissers

Er was eens een vakantiedorpje aan zee en in dit dorpje woonde een kleine jongen. Deze jongen wilde visser worden net als zijn vader. Hij droomde dan ook elke dag over hoe het leven als visser zou zijn en hij tuurde dan ook elke dag over zee om te kijken of hij zijn vader al zag terugkomen.

Op een dag woedde er een grote storm, en de vader van de jongen was nog op zee! De jongen en zijn moeder wachtte hoopvol, maar vader zagen zij nooit meer terug. Het enige wat zij nog van hem overhadden was zijn schip, dat was een paar dagen na de storm op het strand gestrand.
De jongen smeekte zijn moeder elke dag of hij niet met vaders schip mocht gaan vissen, maar moeder schudde altijd haar hoofd. Ze zei dat hij haring mocht vangen als hij voorbij de streep op de muur was en dan wees ze altijd op de streep die één meter vijftig aanwees.

Elke dag stond de jongen bij de streep, maar het groeien lukte niet. Woedend liep hij dan naar het strand en daar riep hij hard in de wind: Wie kan mij laten groeien?.
Ik kan je helpen, zei een stem. Naast hem stond een oude vrouw die uit het niets was verschenen. Ik geef je drie haringen, als je er elke dag een opeet ben je over drie dagen groot.
Is dat alles?, vroeg de jongen. Er stond verbazing, ongeloof maar ook blijdschap op zijn gezicht.
Er is één voorwaarde, de eerste drie vissen die je vangt zijn voor mij. Als je dit doet kroon ik je tot koning van de vissers. De jongen ging naar huis en hij deed wat de vrouw hem gezegd had. Elke dag at hij één van de drie haringen. Na het eten van de derde haring liep hij naar de streep. Ben ik nu groot genoeg, vroeg hij aan zijn moeder.
Er is een wonder gebeurd, was haar antwoord en zij klapte blij in haar handen.

En zo ging de jongen dus uit vissen. Toen hij die avond terug kwam zag hij zijn moeder en de oude vrouw op het strand op hem wachten. Vol trots liet hij zijn schip dat vol zat met haring aan hun zien. Mag ik je eerste vissen, vroeg zijn moeder. De jongen schudde zijn hoofd. De eerste drie zijn voor deze vrouw, alle andere vissen zijn voor jou, zei hij. De oude vrouw knikte tevreden, ze haalde een kroontje uit haar mantel, en ze kroonde hem tot koning der vissers. Sindsdien heeft het dorp Scheveningen een eigen wapen, op dat wapen staan drie gekroonde haringen.

Het wapen van Scheveningen

Promote: support and profit

Support Catrine-DeMew with a promotion and this post reaches a lot more people. You profit from it by earning 50% of everything this post earns!
More