De armen moeten in de toekomst sterven.


" Ze zijn dan immers nutteloos voor de #economie geworden. Dát is waar we naar toe dreigen te gaan." Steeds meer mensen zien hun koopkracht slinken en uitgaven die twintig jaar geleden nog zonder probleem konden worden gedaan, zijn niet langer haalbaar of er moet naar goedkope alternatieven worden gezocht. Binnenkort is de uitzending op YouTube te zien. Vanmorgen las ik op Beursbox een column van Tom Lassing, die ik met zijn toestemming in zijn geheel heb overgenomen. Zijn conclusie dat het onwil is van de superrijken om hun rijkdom te verdelen en dat de massale verarming daarvan het gevolg is, kan binnen de context van het huidige financiële stelsel goed worden geplaatst. Ik zie het als de zoveelste bevestiging dat zolang we blijven vasthouden aan dit op hebzucht, eigenbelang en machtsstreven gebaseerde financiële stelsel, het grootste deel van de mensheid lijdt onder de grillen van relatief weinigen. Maar daarover meer in het Weltschmerz gesprek.