Een dag in het restaurant


#fotovandedag Je verliest nooit vreugde ondanks de druk die deze klus met zich meebrengt, altijd met een koel hoofd om mee te nemen.

3 comments