Een eindeloze reis naar ergens - Stap 196


Wie zou er voor u willen sterven lezer en zou u het toestaan. 

Wie zou het kunnen accepteren dat een ander zijn leven onder het uwe stelt.

Natuurlijk geeft een ouder alles voor zijn kind, maar buiten die bloedband zijn er mensen wiens leven u minder waard acht dan het uwe?

(leest u liever deel 1 eerst klik hier)

Sion, jij zal de macht terug nemen, eerder dan je denkt, Maar jij zal de zeventiende zomer niet zien als je in dit paleis blijft. Het is niet enkel mijn hart dat vraagt of je meegaat, het is ook mijn hoofd dat weet wat jou rol in dit rijk is.

Verlaat dit paleis, wij zullen je beschermen tot je op een veilige afstand bent. Ver van de klauwen van de raad en onzichtbaar voor hun bloedhonden. Dan kun je zelf bepalen of je in de toekomst terugkeert, “ sprak Numico zelfverzekerd.

“Numico ik ga mee, op voorwaarde dat jij mijn zijde nimmer zal verlaten. Waar het lot ons ook heen voert, als we ondergedoken in armoede moeten leven geeft mij dat niks, als jij me bijstaat. Ondanks de pijn van de afgelopen dagen was er een deel van mij gelukkig. Want vader had mij nooit toegestaan aan jouw zijde te vertoeven, maar ik ken niemand wiens verschijning mij zo roert in alle cellen van mijn zijn. Niemand wiens woorden zo warm en wijs klinken.”

Numico sloeg zijn ogen neer, en toen hij ze opsloeg, zag ik een traan opwellen. “Ik zal niets liever doen dan naast je staan, waar de toekomst ons ook heen brengt.” We brachten iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen. Dadrie was al druk bezig met een ontsnappingsplan toen Sion vertelde over een gang die tot voorbij de stadsmuren reikte. Behalve haar vader en misschien haar moeder wist waarschijnlijk niemand van het bestaan af. Ze had hem als klein meisje ontdekt, maar pas enkele jaren geleden had ze de moed gehad om uit te zoeken waar deze ellenlang gang naar toe ging.

We moesten iemand vinden die een paard bij de uitgang van de tunnel kon brengen, of laten bezorgen. Nachtegaal opperde ik, maar het zou teveel opvallen een soldaat die zo lang weg was zonder orders dat zou hem na Sions verdwijning zijn kop kosten. Die persoon moest het paard in een ander dorp halen. Want het zou kunnen opvallen dat hij, de dag voor de verdwijning van de prinses, met twee paarden verdwijnt en op een enkel paard terugkomt.

Het personeel heeft na de begrafenis verlof, vertelde Sion. Onder hen is een iemand die ik met mijn leven vertrouw, waarvan ik weet dat ze met liefde het hare voor het mijne zou geven als het nodig was.

Tien ogen keken Sion vragend aan, mijn verzorgster, de vrouw die mij in haar handen nam nog voor mijn moeder dat deed.

“Zou zij bereid ...,” Dadrie kon zijn zin niet afmaken de grote ogen van Sion zeiden genoeg.

“Ja Dadrie, ze zou haar leven met liefde geven als dat het mijne zou redden. Maar als we het goed aanpakken weet niemand ervan. Wanneer de ceremonie was afgelopen zouden we vertrekken. We zouden ons schuil houden in de bossen.

Na het diner zou Sion naar haar slaapvertrek gaan. De ingang van de tunnel bevond zich niet ver van de zaal waar het diner plaatsvond. Aangezien er geen personeel was, moest het niet lastig zijn deze ongezien te bereiken.

Sions verzorgster zou bij het invallen van het duister zich klaar maken. Ze zou in een dorp op enkel uren afstand van het paleis voor een paard en proviand zorgen. Voor de maan het hoogste punt bereikte zouden we elkaar treffen in de buurt van de uitgang van de tunnel. De verzorgster zou via de uitgang met Numico de tunnel ingaan om Sion te laten weten dat het moment daar was. Waarna Hitja, de verzorgster, in de gang zou achterblijven wachten tot de dag weer aanvangt.

Pas in de loop van de morgen zou ze terugkeren naar de stad, zodat er geen enkele verdenking op haar kon rusten. Ook wij zouden niet direct onder de verdachten vallen aangezien we toch al geruime tijd vertrokken waren.

Als Sion ontsnapt was wist Kreytu wel een plaats waar we ons schuil konden houden in de buurt van zijn landerijen. Hij zou gewoon terug keren met Cabilah en zijn dagelijks leven oppikken. Wij zouden zo gezegd teruggekeerd zijn naar de bergen. Ondertussen zouden we Nachtegaal inseinen over de ware stand van zaken. Hij zou ons dan op de hoogte kunnen houden van wat er in het paleis gaande was.

Het zat goed in elkaar, niemand zou aangewezen kunnen worden als medeplichtige aan de ontsnapping. Daarnaast het is geen misdaad te vertrekken uit je woning om niet terug te keren. Slechts in geval van ontvoering zou er sprake zijn van rechtsvervolging. Niemand zou aanwijsbaar betrokken kunnen worden geacht. Al zou de raad graag willen weten waar de troonopvolgster uithing. Zolang zij niet getekend had stond hun macht dus niet vast. Dat maakte de kans groot dat ze alles op alles zouden zetten Sion alsnog terug te halen en onder druk te zetten om de macht over te dragen. Of juist niet, misschien kwam de verdwijning ook hun heel goed uit.

Ga naar deel 197 van dit online feuilleton.

Het verhaal is gebaseerd op regressietherapie, fantasie en levensvragen voor meer achtergronden zie "Waarom ik mijn boek blog".  

Voor een overzicht van alle delen tot nu toe klik hier.  

Onder de foto staat een link naar het volgende deel (indien het reeds uit is).