Een omgekeerde Nederlandse vlag….


Een omgekeerde vlag is een  teken van nood en een roep om verbroedering. Een oproep tot solidariteit en erkenning van de boers zorgen. Maar het gaat net zo goed om onze eigen zorgen als burger, consument, zelfstandige of ondernemer.

Wat is er aan de hand in Nederland? Wordt er vanuit overheid nog rekening gehouden met maatschappelijk welzijn, met groepsbelangen en een mensvriendelijke samenleving of zijn we die maat en richtlijn al lang kwijt? Dat is de vraag die door boeren en andere bezorgde mensen gesteld wordt. De meeste mensen zullen dit met zorgen bekijken en niet weten op wat voor een toekomst we afstevenen.

Hoe vaak staat deze vlag niet eenzaam langs de weg in een weiland, dat het lijkt alsof niemand anders zich zorgen maakt. Gelukkig staan ze ook op sommige particuliere huizen, in dorpen of op een onderneming. Deze omgekeerde vlag, die voor een Nederland staat dat aan het verdwijnen is, mag daar staan. Het is niet slechts een teken van protest, maar eerder een oproep tot steun en bewustwording. Een teken van nood, niet alleen bij de boer, maar van een in nood zijn van veel meer. 

Waarom nemen we dat niet serieus, maar bagatelliseren we dat als tegen zijn, on-Nederlands of zelfs ondermijnend? Het is duidelijk dat er in onze huidige wereld en Nederlandse samenleving veel aan de hand is, waar we onze vragen bij kunnen en horen te zetten. We hoeven niet alles te accepteren en denken dat het wel goed komt of mee valt. Wie maakt zich geen zorgen over de toekomst? Eerder als u dat niet doet, is er iets mis.

Dit negeren of ontkennen is een groot probleem, niet die omgekeerde vlag. We zijn als Nederlander, boer en burger, verantwoordelijk voor elkaar en voor het geheel. Als u zich niet in nood waant, dan kan een ander dit wel zijn. We zijn in nood met zijn allen. De één merkt dat eerder op dan de ander. De vraag is, wat willen we, wat kunnen we doen, praten we met elkaar en vinden we steun bij anderen.

#protest #boer #samenleving #zorgen #politiek #crisis #vrijheid #democratie #maatschappij
(foto: het Parool; boerenprotest in Den Haag)