Eenheid


Wat verstaan we tegenwoordig onder eenheid? Online worden en 14 verschillende definities voor gegeven.

Zie hier http://www.encyclo.nl/begrip/eenheid

Zelf geloof ik dat alles eenheid is. Alles is met elkaar verbonden en tegelijk is alle eenheid terug te brengen naar 1. Naar de oorspronkelijke bron van het ontstaan. Voor mij een puurheid, Liefde, reinheid en waarheid. Ik wil me daar aan vasthouden, aan het goede en niet aan het negatieve. Voor mij is de drie-eenheid het meest belangrijk. Vader, Zoon en Geest. Eenheid, maar toch drie. In deze tijden waarin wij leven vol met drukte, geweld en nog meer afschuwelijke dingen ben ik blij dat het Licht altijd de duisternis zal overwinnen. Ook al is het nog zo donker, bij 1 klein lichtpuntje is er weer zicht om vooruit te gaan.