#Energie: Wat is alternatieve energie? #duurzaam #iOPENER


Hoe omschrijf je alternatieve energie?

Alternatieve energie zijn die soorten energie die (nog) niet grootschalig worden ingezet.

Vormen:

 • Aardwarmte of geothermische energie

 • Zonne-energie

 • Windenergie

 • Golfslagenergie

 • Fusie-energie

 • Verbranding van biomassa

 • Getijdenenergie

 • Waterstof

 • Blauwe energie

Meestal zijn het ook duurzame energievormen, maar dat hoeft dus niet perse zo te zijn. En ze zijn ook niet per definitie “groen”.

Wat is dan de definitie van duurzame energie?

Duurzame energie is energie waarover de mensheid in de praktijk voor onbeperkte tijd kan beschikken (onuitputtelijke energiebron) en waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld. Bij het produceren van duurzame energie komt dus geen broeikasgas zoals CO2 vrij.

Zelf energie opwekken?

Ik ben met een project bezig waarin ik duurzame energie wil gaan gebruiken. Dit heeft mij op het punt gebracht te onderzoeken wat wát nu is (er zijn zoveel termen in omloop voor duurzame energie!) en wat er nu eigenlijk mogelijk is.  

In Nederland zijn er 3 mogelijkheden van zelf duurzame energie opwekken

ZONNE ENERGIE

Met zonne-energie zijn we allemaal wel bekend. We kunnen de energie vangen in de vorm van  zonnepanelen en zonneboilers (deze is nieuw voor mij).

Zonnepanelen: voor het genereren van elektriciteit

Opbrengst: de energieopbrengst van zonnepanelen is afhankelijk van een aantal factoren:

 • De kracht van de zon (instralingfactor)

 • De stand (helling en richting) van de zonnepanelen ten opzichte van de zon.

 • De ventilatie rondom de panelen (beïnvloedt het rendement)

 • Het rendement en het vermogen van de zonnepanelen

Zonneboiler: voor warm water en centrale verwarming

Opbrengst: bekijk je eigen situatie samen met een deskundige:

 • Kijk in hoeverre jouw dak qua oriëntatie geschikt is voor een zonneboiler

 • Er zijn verschillende soorten en maten zonneboilers beschikbaar. In het kader van kosten is het daarom belangrijk dat de grootte en capaciteit van de zonneboiler wordt afgestemd met de vraag naar warm water binnen jouw huishouden

 • Controleer of de cv-ketel kan worden gebruikt als naverwarmer. Je kunt dit herkennen aan het Gaskeur-NZ keurmerk. Meestal staat er een stikker op de cv-ketel

 • Installeer de zonneboiler niet zelf, maar laat dit doen door een betrouwbare en kundige leverancier

 • Het plaatsen van een zonneboiler mag meestal zonder vergunning. Alleen voor monumentale of beschermde panden is een vergunning vereist

 • Het is ook mogelijk een zonneboiler te huren waardoor je geen grote som geld hoeft te investeren

WINDENERGIE

Windmolen: voor het genereren van elektriciteit

OpbrengstHoewel een kleine windmolen energie kan besparen en de CO2 uitstoot kan verminderen, wegen de aanschafkosten niet op tegen de besparing. 

Zonnepanelen zijn vrijwel altijd een betere keuze. Als je windenergie in Nederland (als particulier) wilt bevorderen kun je ook een aandeel van een windturbine kopen. Dat is vaak een stuk rendabeler.

Benodigdheden om zelf energie uit wind te produceren:

 • Toestemming van de buren en gemeente (vergunning.)

 • Energieleverancier en netbeheerder op de hoogte brengen.

 • Een windmolen en een teruglevermeter. Met de teruglevermeter kun je zien hoeveel stroom je aan het elektriciteitsnet hebt toegevoegd en wat je daar dus mee hebt verdient! Vaak heb je geen nieuwe meter nodig, maar mocht je netbeheerder een nieuwe aanbevelen dan zit hier vaak de mogelijkheid bij de meterstanden via je smartphone, tablet en computer te kunnen volgen. Leuk voor een stormige dag op het werk.

AARDWARMTE / GEOTHERMIE

Aardwarmte: gebruikt om te verwarmen en koelen.

Opbrengst: Deze systemen hebben een zeer hoog rendement en vrijwel geen fossiele brandstof nodig om te werken.

Er zijn meerdere soorten warmtepompen beschikbaar:

 • De standaard warmtepomp: zorgt alleen voor verwarming van het huis/gebouw

 • De warmtepompboiler: zorgt alleen voor warm water

 • Een combiwarmtepomp: kan warmte en water verzorgen

 • Hybride warmtepomp: kan warmte en warm water afgeven. Dit is een toevoegde of ingebouwde warmtepomp die samenwerkt met een hr-107 ketel

OPROEP: geothermie kenners in noord Spanje!

Voor mijn project, wat in Spanje plaatsvindt, ben ik nog opzoek naar contacten die kennis hebben van geothermie en het installeren daarvan. Wie wil mij op weg helpen? Alvast dank!!

Doe je mee?!

Be iNSPIRED by iNSPIRATION!

Hedwig

#duurzame leefomgeving #iOPENER #inJOYweshare

[bron: nl.wikibooks.org, www.energievergelijk.nl/, www.duurzameenergiebronnen.nl/ ]

signup

Become a member and reward the writer and yourself.