Euthanasie


Hoi lieve mensen!
(Dit kan wellicht voor een aantal mensen gevoelig zijn).

Ik heb een vraag aan jullie allemaal, aangezien ik bezig ben met een schoolproject over euthanasie wil ik jullie meningen.
"Bij euthanasie wordt het leven van een patiënt op een waardige manier beëindigd door het toedienen van medicijnen. Euthanasie is altijd uit vrije wil, een patiënt vraagt en de arts voert de euthanasie uit. Volgens de Nederlandse wet mag dat bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden." Bron: https://www.nvve.nl/wat-euthanasie

Hier zit dus ook een euthanasiewet aan vast:
"Er moet een vertrouwensrelatie zijn tussen de behandelend arts en de patiënt. De procedure voor het melden en toetsen van elk geval van euthanasie of hulp bij zelfdoding vereist dat de patiënt dit verzoek vrijwillig en weloverwogen doet en dat deze ondraaglijk en uitzichtloos lijdt." Bron: https://www.nvve.nl/wat-euthanasie/de-euthanasiewet

Wat vinden jullie van euthanasie & kent u iemand in de omgeving die een keuze als deze had moeten maken?
Het is mogelijk dat ik antwoord op jullie met vragen, als het gevoelig ligt en liever er niet op in gaat geef dat dan alstublieft aan!

Ik hoor heel graag van jullie, het zou me enorm helpen!
Groetjes, Winthana
(Bedankt voor de reacties waarin informatie werd verbeterd, als het goed is klopt het nu beter).