Evangelie volgens St. Luke


#geschiedenis  

De identiteit van de auteur is onbekend, hij was waarschijnlijk dokter en woonde in Efeze, waar verschillende groepen volgelingen van Jezus waren, zowel joods als heiden.

De auteur kent de kerk van Antiochië goed en gebruikt de termen van Paulus. Er wordt aangenomen dat Lucas, nadat hij het evangelie van Matteüs had geleerd, besloot om het niet als basis te nemen, maar terug te keren naar de bronnen van zijn voorganger: het evangelie van Marcus en de Bron Q. Het voortreffelijke Grieks dat hij gebruikt en zijn kennis van de Griekse Bijbel geven aan dat hij een Jood van de diaspora of een proseliet was, een niet-Joodse bekeerling die al jaren naar de synagoge ging. Zijn originaliteit bestond uit het schrijven van zijn werk in twee delen. Warm verteld, het bevat talloze gelijkenissen.

Hij is de enige die in detail de jeugd van Jezus vertelt, in feite is hij de evangelist die de meest menselijke Jezus laat zien.