Facebook


#Facebook
#VPRO
#Tegenlicht
#Surveillancecapitalism


technologie bepaalt ons zelfbeeld
De Canadese mediagoeroe #MarshallMcLuhan muntte ooit de oneliner: 'First we shape our tools, thereafter they shape us'.

Hiermee bedoelde hij dat zodra nieuwe technologieën hun weg vinden en ingebed raken in het sociale weefsel, deze op beslissende wijze gaan bepalen hoe we interacteren en samenzijn. Sterker nog, nieuwe technologische toepassingen bepalen op den duur ons zelfbeeld en wereldbeeld. Ook hier geldt: de mens ís zijn #technologie .

Morele dilemma’s, de zoektocht naar waarheid of betekenis of het bepalen van onze identiteit: de moderne mens is volledig op zichzelf teruggeworpen. Kunnen we die verantwoordelijkheid wel aan? Is het misschien zo dat het nihilistische adagium dat ‘het bewustzijn een ziekte is’, ons meer dan ooit parten speelt? Dat we niets liever willen dan van deze ziekte verlost te worden?

De pijnlijke slotsom zou wel eens kunnen zijn dat de mens een dier is dat lijdt aan zijn bewustzijn, en dat het de surveillancekapitalist is die hem uit dit lijden verlost.

#HansSchnitzler