Fakenews / Altnews (vervolgd )


FAKENEWS  /  VERVOLG

Dit is waarschijnlijk het vervolg op mijn vorige blog over Fakenews/ Altnews, je ziet namelijk steeds meer journalisten ook in Westeuropa in de problemen komen en zich in allerlei bochten wringen omdat zij van bovenaf streng gecensureerd worden.
Onlangs werd ik via een blog van Joost Niemöller gewaar wat zich in Duitsland heeft afgespeeld in het geval van de Nederlandse journaliste Claudia Zimmermann.
Bij mij persoonlijk rijzen de haren te berge en ik krijg kippenvel als ik dit lees omdat mijn blog over Fakenews al lang genoeg feiten en wetenswaardigheden bevat en bovendien veel te lang wordt kon dit er echt niet meer bij, daarom meld ik toch weer dit nieuwe feit van discriminatie van de gewetensvolle journalist omdat ik voel, dat wij nog een lange strijd hebben tegen het slaperige conglomeraat van journalistisch gespecialiseerde leugenaars en verzwijgers, dat men tegenover zich ziet.
Zij verdienen dus eigenlijk geen respect omdat zij hun roeping om het publiek te informeren verzaken en het gaat hun alleen maar om de baantjes vandaar, dat deze waanzinnige oorlogen kunnen gebeuren zoals in het Middenoosten en ook de vele steeds in aantal en hevigheid toenemende aanslagen in Westeuropa ook met de langzaam maar zeker steeds meer succesvolle invasie van gelukszoekers in Europa komt men vrij makkelijk weg.
De nu volgende link geeft dus een beeld van de persvrijheid in Duitsland, ik hoop maar wel dat het U interesseert !
  Tevens heeft deze journaliste een interessant boek geschreven, het boek heet :    "Terror der Finanzmärkte" en het gaat over online-brokers, die in Israël zitten en in Europa veel schade aanrichten vooral onder ouderen.
Haar boek was overigens niet welkom, omdat Israël er bij betrokken is en omdat men niet toe wil geven, dat de markt in Europa niet werkt.


http://media.tpo.nl/2017/07/31/journaliste-claudia-zimmermann-als-aan-duitse-omroepen-ligt-is-carriere-voorbij/