Olympic Electra


De Olympic Electra met daarop de Safeway van de Van Aalst Group is met zijn tachtig meter lang een indrukwekkend schip, dat wordt ingezet voor de bevoorrading van offshore windmolenparken. Ik heb de eer gehad om dit schip te betreden en van binnen te bekijken. Het is indrukwekkend vanwege zijn enorm grote laadruimte met daarop een soort brug en kraan die ervoor zorgt dat verbinding tussen schip en booreilanden en windmolens zo stabiel mogelijk blijven zodat er veilig gewerkt kan worden. Er wonen en werken 40 mensen op dit schip.