Filosofie


"Ik denk dus ik ben", een bekende uitspraak van Descartes. Maar: wie of wat is "ik" in deze uitspraak? Het denken is een mogelijkheidsvoorwaarde voor het zijn, maar: het zijn van wat?