leaderboard
rules 28 November 2020 *
poezie
When do I win?
  • Your post needs to reach a minimum of 10 votes today.
  • Your post needs to get the most votes today
  • There needs to be a minimum of 2 unique players today in this specific pool.
How much YP do I win?
5% of the pool (0.01 X amount participants X amount YP in pool)

Boosters
  • Check the pool's official page for active boosters
  • If this pool has active boosters, you will receive extra YP with each vote you receive

General rules
  • Fairshare Rewards will be disabled for posts in a pool contest
  • The entry fee consists of 1 thousandth of the total YP in the pool (with a minimum of 25 YP)
  • The content that you post needs to be about the subject of the pool. For example: everything regarding nature should be posted in #nature.
  • Please do not post content that is not yours without permission. All posts should be original content.
* These rules may differ per pool and also per day.

Bedrog: gedicht 'Jij voelt je bedrogen'


Dit keer een gedicht, anders dan anders. Mensen doen elkaar van alles aan. Dwars tegen alle vertrouwensrelaties in zelfs. 

Maar… is er een uitweg? Of heeft bedrog onoverkomelijke gevolgen?

Het gedicht: Jij voelt je bedrogen

Ik zie het in je ogen, 

jij voelt je zwaar bedrogen. 

Bedrogen door de ander. 

Jullie houden van elkander, 

maar zien het nu even niet 

en dat doet jou verdriet.

Is er een weg terug? 

Komt die ander over de brug? 

Of is alles verloren, 

zul jij niet meer bij hem horen? 

Want dit is toch gewis: 

aan jouw kant is niets mis…

Nee, dit ligt niet aan jou, 

dus richt jij je maar gauw 

op nieuwe toekomstdromen. 

Maar of die ooit uitkomen…? 

Ik vraag dat mij wel af, 

om wat die ander gaf.

Immers, het is altijd 

in een tijd van haat en nijd 

iets van “geven en nemen”. 

Past dat bij jouw voornemen? 

Zo ja, dan is er hoop. 

Nee? Kom op… Is alles te koop?

Niet alles is te koop in het leven,
maar ooit heeft Iemand iets gegeven
wat nooit meer is geëvenaard.
Hij kwam ook juist voor jou op aard.
Ken jij die boodschap, dat bericht?
Schijnt ook voor jou dit mooie licht?

 

Wil je ook meeschrijven,
maar ben je nog geen lid van Yoors?