De Bijbel, het oudste boek waarvan de...

De Bijbel, het oudste boek waarvan de Schrijver nog leeft

Veel mensen zullen zeggen dat de titel van deze blog niet klopt. De Bijbel is immers door verschillende mensen geschreven en die zijn allemaal overleden? En toch…!

De Bijbel is het Woord van de levende God

God heeft de Bijbel niet letterlijk Zelf geschreven, maar mensen wel geïnspireerd of opgedragen om de Bijbel te schrijven. Neem de tien geboden. Mozes kreeg opdracht van God om deze geboden op te schrijven. Door die opdracht hebben wij nu nog altijd richtlijnen voor ons leven. Veel van onze (nationale) wetten zijn daar ook van afgeleid.

Mensen zullen wellicht zeggen dat veel verboden in de wet normaal zijn. Je mag niet stelen, je mag niet liegen, je mag niet doden, enzovoort. Dat zijn toch normale dingen?! Toch is dat niet iets dat de mens zelf bedacht heeft. De Inspirator en Schrijver van dat prachtige oude Boek heeft dat besloten. 

De Bijbel; geschreven door mensen, geïnspireerd door God

In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De mensheid was er op dat moment dus nog niet. De enige Persoon die dus kon lezen en schrijven was God Zelf. Hij heeft dus aan een mens opdracht gegeven dit te schrijven.

De mens, in dit geval Mozes, schrijft dus wat God zegt dat hij moet schrijven. De profeten in de Bijbel doen dit ook. Ze zeggen dat de woorden die ze op papier zetten letterlijk van God komen: ‘zo spreekt de Heer.’ Daarmee kan je dus zeggen dat God de Schrijver van het Boek is. Hij heeft de mensen slechts gebruikt om ervoor te zorgen dat het op papier komt voor het nageslacht.

Door deze belangrijke opdracht kunnen wij weten hoe de aarde ontstaan is. Ook hebben we hiermee een belangrijk geschiedenisboek en een Boek vol levenslessen tot onze beschikking. Het is dus belangrijk regelmatig in dit Boek te lezen. 

De Bijbel; het meest verkochte boek

De Bijbel is het meest verkochte Boek op aarde. Of het ook het meest gelezen Boek is, is een ander verhaal. Het is echter wel een sterke aanrader.

Als je geïnteresseerd bent in geschiedenis, kun je bijvoorbeeld heel goed terecht bij de Bijbel. De Schrijver/Inspirator heeft ervoor gezorgd, dat veel belangrijke gebeurtenissen uit de oudheid hierin beschreven staan. Ook als je wilt weten wat er in de toekomst gaat gebeuren, kun je daarover lezen. We zien hier ook richtlijnen voor het leven staan, waar we nu nog steeds ons voordeel mee kunnen doen. 

De Bijbel is zeer actueel en toekomstgericht

Wat dit Boek extra bijzonder maakt, is dat het ook vertelt over de Zoon van de Schrijver en wat voor bijzonder Persoon dat was. De Zoon kwam niet om een koninkrijk op aarde te beginnen, maar verkondigde het koninkrijk van Zijn Vader in de hemel. Hij zei dat je de Schrijver van dat Boek, dat toen nog maar gedeeltelijk af was, kan leren kennen. Wie wil dat nou niet? De Schrijver leren kennen van een zo mooi Boek uit de oudheid?

Andere schrijvers van boeken uit de oudheid of zelfs uit jongere tijden, liggen al in hun graf. Deze Schrijver leeft nog en zal altijd blijven leven. Ik kijk er naar uit om Hem te ontmoeten van aangezicht tot aangezicht en hoop dat ik heel veel mensen met me mee mag nemen. Het is een hele eer om Hem te mogen ontmoeten en de eeuwigheid met Hem door te mogen brengen.

Veel mensen zien dat niet. Ze geloven niet in een oud Boek en vinden het niet actueel. Toch is de Bijbel veel actueler dan veel mensen denken. Er staan zelfs gebeurtenissen in beschreven die nog moeten gebeuren. Heel veel andere gebeurtenissen die erin staan, zijn in latere eeuwen uitgekomen. Dat betekent dat die Schrijver/Inspirator ook nog eens een enorme wijsheid bezit. Die Persoon is het absoluut waard om te leren kennen. 

Wil jij de Schrijver van de Bijbel leren kennen?

Op een dag leerde ik de Schrijver van dit Boek kennen. Hij openbaarde Zichzelf aan mij en ik besloot Hem te volgen. Ik liet mijn oude leven achter me en begon een nieuw leven met Hem.

Als jij ook contact wil krijgen met deze geweldige Schrijver/Inspirator die nu mijn Vader is, dan kan dat. Bidt het volgende gebed en je leert de God van hemel en aarde kennen. Hij belooft je dan het hemels paradijs. Bekeringsgebed

God in de hemel, ik kom tot U.

Ik erken dat ik gezondigd heb en afgedwaald ben van U. Ik erken dat Uw Zoon voor mijn zonden is gestorven en opgestaan. Ik vraag U mij te vergeven en mij schoon te wassen met Zijn bloed. Ik vergeef iedereen die mij iets heeft aangedaan.

Ik wil U vragen om in mijn hart te komen wonen en een wonder te doen. Vanaf nu wil ik Uw wil gaan doen. Ik dank U dat U mijn Redder bent.

Ik bid dit alles in Jezus' naam. Amen.

Gastauteur: Rachel

signup

Wil je ook meeschrijven, 

maar ben je nog geen lid van Yoors? 


Meld je dan hier aan…

Promote: support and profit

Support Flying Eagle with a promotion and this post reaches a lot more people. You profit from it by earning 50% of everything this post earns!


- The revenue of this ad will be returned to the Yoors members -
More