De mens: klein en toch groot Z

De mens: klein en toch groot

Een tijdje geleden deed ik mee met een inspirerende schrijfopdracht: 'Klein, maar fijn'. Ik laat hier graag mijn versie van het verhaal het licht zien. Hoewel niet eenvoudig zal de focus op de mens gericht blijven. De mens, die in vele opzichten klein is, maar anderzijds toch ook zo groot.

De kleinheid van de mens

De mens heeft in het algemeen de neiging om klein over zichzelf te denken. Dat is nu eenmaal een feit. Ten diepste is ieder mens geneigd om zich zijn of haar mislukkingen persoonlijk aan te trekken. En daarmee kan de mens niet boven zichzelf uitstijgen.

De mens is weliswaar klein in Gods ogen, maar is aan de andere kant ook het mooiste (en grootste) wat er is. De mens is voor God van grote, ja, zelfs van onschatbare waarde. Vooral als die mens de bestemming vindt, die God speciaal voor hem of haar heeft.

Wat is de mens, dat U om hem geeft?

Een bijzondere tekst over de mens in de Bijbel is Psalm 8. Ten diepste gaat het over de manier waarop God naar de mens kijkt. Lees de woorden van de koning van Israël, koning David, maar:

Heer, onze Heer, hoe groot is Uw naam overal op aarde!

 

U die aan de hemel Uw luister spreidt,

voor U is de stem van kinderen, van de allerkleinsten,

het bolwerk waarmee U vijanden stuit,

het wapen waarmee U hen doet zwijgen, aan wraakzucht een einde maakt.

Als ik naar de hemel kijk, het werk van uw vingers,

naar de maan en de sterren, door U daar vastgezet, dan denk ik:

Wat is toch de mens, dat U om hem geeft,

wat betekent hij, dat U voor hem zorgt?

U hebt hem weinig minder dan een god gemaakt,

hem met glorie en eer gekroond.

U laat hem heersen over alles wat U gemaakt hebt,

alles hebt U aan zijn voeten gelegd:

de schapen en runderen, de wilde dieren op het land,

de vogels in de lucht en de vissen in de zee,

alles wat zich een weg zoekt door het water.

 

Heer, onze Heer, hoe groot is Uw naam overal op aarde!

Past God bij de mens?

In het kader van de schrijfopdracht lijkt het erop, dat het combineren van God en mens niet past bij 'Schrijf een klein artikel'. Maar dan is toch de vraag of dat juist is. Ik denk het dus niet, want er is geen mens zonder God en God krijgt niet de verdiende eer zonder de mens. De mens is de spil van het geheel. Klein, maar toch ontzettend groot en essentieel. In feite blijft de mens dus centraal staan in dit verhaal.

Die centrale rol kan de mens natuurlijk vooral verkrijgen en spelen, als hij of zij het geloof op de juiste plaats in het hart heeft. Als het op dat punt goed zit, mag zelfs de kleinste mens de grootste voortrekkersrol spelen in het leven. Wat een mens in het verleden ook misdaan heeft, er is een God - de Mens Jezus Christus - die heeft gedaan wat geen enkel ander wezen Hem ooit heeft voor- of nagedaan. Ja, de mens staat centraal in het universum. En dat alles dankzij degene die hem het doel gaf om voor te leven. Dank zij God!

De mens heeft een opdracht

De mens is niet zomaar op deze wereld. De mens wordt geacht het geheel te onderhouden, te bewaren. Door eenheid in verscheidenheid is dat ook mogelijk. En dat bedoel ik op allerlei verschillende manieren. Nee, een mens is niet gedoemd te mislukken, is niet gedoemd om klein te zijn en klein te leven.

Helaas echter heeft trots het hart van de mens gevuld. In zijn gedachte alwetendheid heeft de mens bedacht, dat het goed is om zelf op de troon te gaan zitten. Het zou goed zijn om niet klein, maar juist ontzettend groot van zichzelf te denken. 'Als ik dan toch moet heersen over alles', zo bedacht de mens, 'dan neem ik maar de volledige regie 100% op mij.' En daar ging het dan toch fout. Daar sloeg en slaat de mens de plank mis.

De opdracht is namelijk altijd om zich als mens dienstbaar op te stellen. Het wel en wee van de medemens, maar ook van de hele schepping wordt als het goed is bevorderd door de handel en wandel van ieder individueel mens. Dat is althans het oorspronkelijke plan. Kortom, als de mens zich klein - nederig - opstelt, dan bereikt hij of zij grote dingen. En dat is fijn. Klein, maar fijn.

Kan de mens de opdracht volbrengen?

De vraag rijst natuurlijk tot grote hoogte of de mens ooit in staat zal zijn om die opdracht te volbrengen. Als ik een beetje in de wereld om mij heen rondkijk, waag ik dat te betwijfelen. 

Maar met de hulp van God is er veel - zo niet alles - mogelijk. Daar weet de waarachtig gelovige mens alles van. 

Zo wordt de mens dan klein èn groot tegelijk!

 

Meer blogs over God en mens

Lees meer over het thema God en mens in mijn volgende bijdragen:

·         Gods liefde voor de mens blijkt zeker met Pasen

Verantwoording afbeeldingen

maan                af.wikipedia.org

tekstkaart          flickr.com

vraagteken        flickr.com

watisdemens

Wil je ook meeschrijven en/of reageren,
maar ben je nog geen lid van Yoors?

Share
DM