De reden van Pasen: Alleen Jezus' offer

De reden van Pasen: Alleen Jezus' offer

Op dit moment zijn we als christenen op weg naar Pasen. We zitten in de zogeheten 40-dagentijd, of lijdenstijd. De centrale vraag in dit artikel is: ‘Heeft Pasen een reden?’.

Aan de hand van de regels van mijn gedicht ‘Alleen Jezus’ offer’ – die ik gebruik als koppen en als leidraad – zien we het belang van Pasen voor jouw, voor uw leven. Wordt het dit jaar Pasen in jouw leven?

Hoe groot is het offer dat God voor ons bracht!

Het is inmiddels bijna Pasen. Een bijzonder feest, vol symboliek en vooral ook vol realiteit.

Met Kerstmis vieren wij dat het kindje Jezus werd geboren in Bethlehem, op een speciale plaats ergens in het Midden-Oosten. Er was iets bijzonders aan de hand met dit Kind. Dat was al op jonge leeftijd duidelijk. Maar geen mens besefte toen wat er nu eigenlijk speelde.

Ruim dertig jaar later bleek wat er aan de hand was. Jezus was het land doorgetrokken, samen met – zoals toen heel gebruikelijk was – een groepje volgelingen. Door allerlei wonderen en wijze woorden had Hij aangetoond dat Hij in feite meer was dan een gewoon mens.

De laatste week van Zijn leven op aarde was een ware hel. Ja, de hel brak los in hoon en spot. Tot de dood Hem definitief van de aarde weg dacht te rukken. Een onmenselijk zware straf, de dood aan het kruis.

Hebt u daar wel eens goed over nagedacht?

Dat Jezus deze dood stierf is niet zomaar.
God gaf de mens bij de schepping een volkomen vrije wil. En nog steeds respecteert Hij onze keuzes tot het uiterste. Daarom is het belangrijk dat iedereen zich er goed in verdiept waarom Jezus aan het kruis ging. Immers, als je een verkeerde conclusie trekt uit dit geschiedenisverhaal, kan het je blijvend in diepgaande problemen brengen.

En dat is niet wat God wil. Absoluut niet! Om dat te voorkomen heeft God juist dit offer gebracht. Niet in de eerste plaats om Zichzelf te behagen, maar omwille van JOU. Jij bent de reden voor dit verhaal. Jij speelt dus ook de hoofdrol in dit verhaal. Niet een bijrol, nee, de hoofdrol!

Wij mensen gaan hopeloos verloren door 't kwaad

Met onze vrije wil zijn wij, mensen, allemaal geneigd tot het kwaad. Diep in ons hart is geen mens zonder zonde. En dat is al zo vanaf de zondeval in de Hof van Eden. De eerste mensen waren al niet in staat om met hun vrije wil te blijven leven zoals God – met Wie zij toch iedere avond een zeer persoonlijke ontmoeting hadden – dat graag zag. Zij kozen ervoor om tegen het enige verbod dat God hen oplegde in te gaan. Een verbod dat noodzakelijk was om onze vrije wil “vrij” te laten zijn.

Met deze zondeval kwamen ziekte en dood – en allerlei verwante negatieve zaken – ten tonele. Zonder Gods ingrijpen was de mens echt hopeloos verloren. Er is geen hoop op herstel van onze relatie met onze Maker. Ja, God is onze Maker, Die ons kneed en vormt, mits wij Hem daartoe de kans geven. Zo niet, dan rest ons – hoe triest het ook klinkt en hoe weinig wij (net als God) mensen dit ook gunnen – niets anders dan “hopeloos verloren”. Of in Bijbelse termen: de hel.

tenzij we Jezus aannemen als onze Advocaat

Zoals gezegd is Jezus aan het kruis gestorven voor jou.

Als een mens na zijn of haar dood voor Gods Rechterstoel komt te staan, zal satan – zo geloven wij op basis van de Bijbel – daar als aanklager zijn. Hij zal volhardend al jouw tekortkomingen voor het voetlicht brengen. Hij zal er alles aan doen om jou voorgoed te veroveren, mee te nemen naar zijn standplaats. Alles behalve toestaan dat jij tot de vreugde van de feestzaal in kunt gaan.

Net als in een aardse rechtszaal heb jij de mogelijkheid om je te laten bijstaan door een advocaat. En Jezus is de pro-Deo Advocaat bij uitstek. Die positie heeft Hij verkregen, doordat Hij die afschuwelijke dood aan het kruis is gestorven. En bovendien een paar dagen later uit het graf is opgestaan.

Maar… jouw eigen, persoonlijke vrije wil is ook nu nog steeds bepalend voor de uitkomst van dit proces. De voorwaarde die Jezus gesteld heeft om jouw Advocaat te zijn, heeft Hij in de Bijbel laten opschrijven. “Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven”. Een heldere voorwaarde, die ieder (weldenkend) mens kan begrijpen. Jouw houding ten opzichte van die voorwaarde is een zeer belangrijke factor voor de uitkomst van het proces daar voor die Rechterstoel.

Ja, mensen, Hij wacht tot u opent uw hart

De keuze moet ieder mens hier op aarde - in dit leven – maken. Nogmaals, God zal jouw vrijwillige keuze tot het uiterste respecteren. Maar Hij wil heel graag dat je de juiste keuze maakt.

Als alwetend, almachtig en alomtegenwoordig God – vol van volmaakte Liefde en de onverdiende Genade, die daar uit voortvloeit – weet Hij zonder meer wat het beste voor jou is. En daarom is Zijn hartsverlangen dat jij VOOR Hem zult kiezen. Hij wil jou niet tot de brandende poel van vuur en zwavel veroordelen. Hij wil niets liever dan dat jij jouw hart, jouw leven, aan Hem toevertrouwt.

Maar omwille van de rechtvaardigheid zal Hij – net als een aardse rechter – ook consequenties moeten verbinden aan jouw zonden. Het volwaardige respecteren van jouw vrije wil houdt automatisch in, dat Hij je zal moeten veroordelen als jij niet voor Hem kiest. Als jij jouw hart niet opent voor Hem, kan Hij niet anders dan jouw eigen oordeel over jezelf te bekrachtigen.

Daarom: wat houdt je tegen? Waarom zou jij je hart niet voor Hem openen?

Hij is er voor u, maar als u te hard

In Zijn leven hier op aarde - maar misschien nog wel meer door Zijn sterven en Zijn opstanding – heeft Jezus duidelijk aangetoond dat Hij er voor de mensen is. Hij is bezorgd over jou en heeft dat Liefdevol getoond. Juist op die manier, om zo te laten zien dat geen enkele vorm van leed voor God onoverkomelijk is. God kan jou altijd helpen, altijd troosten, altijd bemoedigen.

Maar nogmaals, Hij komt niet in actie zolang jij Hem daar niet om vraagt. Die vrije wil, weet je nog…? Oftewel, als jij de deur van je hart opent, zal Hij je bijstaan. Als jij die deur gesloten houdt, mag je jouw eigen problemen oplossen. Het is maar net waar jij voor kiest.

bent van binnen, gaat Hij helaas uw deur voorbij

Als een ouder een kind vrij opvoedt, betekent dit dat het kind geheel zijn eigen weg mag bepalen en mag gaan. Het houdt in dat het kind zelf verantwoordelijkheid draagt voor zijn eigen leventje.

Als het kind zich afzet tegen de ouders, kunnen de ouders twee dingen doen. Natuurlijk kunnen zij terugkomen op hun oorspronkelijke besluit om het kind vrij op te voeden. Ze gaan dan tegen de vrije wil van het kind in en roepen hem tot de orde.

Maar aan de andere kant kunnen zij ook de vrije wil van het kind blijven respecteren. Zo van “dan leert het zijn les vanzelf wel”. Dit is de harde leerschool. De ouders gaan dan in zekere zin aan de deur van het kind voorbij. Ze zijn er niet voor hem, als hij hen nodig heeft.

Doet u die deur open, dan maakt Hij u vrij!

God heeft al vele malen aangetoond dat Hij de vrije wil van de mensen tot het uiterste respecteert. Menselijke ouders die voor die tweede optie kiezen, laten hun kind aan zijn lot over. Zij hebben dan geen andere mogelijkheden meer.

God heeft weliswaar alle mogelijkheden tot Zijn beschikking om de deur alsnog in te rammen en binnen te komen. Maar uit respect voor jouw eigen, persoonlijke, vrije wil doet Hij dat niet. Hij klopt netjes aan om jou Zijn hulp aan te bieden en wacht tot jij de deur voor Hem open doet. Ik hoop dat het je duidelijk is geworden, dat Hij dat dolgraag wil.

Maar het wachten is op jou. Wil jij uit vrije wil vrij zijn? Wil jij de deur van jouw hart voor God openen? Wil jij dat het Pasen wordt in jouw hart?

 

Meer bijdragen rond Goede Vrijdag en Pasen

Wil je ook meeschrijven,
maar ben je nog geen lid van Yoors?

Promote: support and profit

Support Flying Eagle with a promotion and this post reaches a lot more people. You profit from it by earning 50% of everything this post earns!
More