De theepot draaide rond over de tafel

De theepot draaide rond over de tafel

Rond de eeuwwisseling zaten wij een paar jaar in een sekte. De leider daarvan wist mensen behoorlijk te manipuleren. In deze blog vertelt Rachel, mijn vrouw, hierover.

Het begon allemaal met een cursus Hebreeuws

Waar advertenties in de krant al niet toe kunnen leiden. Hans en ik leerden elkaar op het werk kennen en kregen een relatie. Hij woonde toen in Rotterdam, maar we besloten dat hij bij mij in zou trekken. Om die reden zocht hij ook een kerk bij mij in de woonplaats. Op een gegeven moment stond er in de krant, dat er een cursus Hebreeuws gegeven zou worden bij mij in de wijk. Hans had die advertentie gezien en vond het maar niets. Hij noemde dat Hebreeuws maar chammele, chammele. 

Ik had dezelfde advertentie gezien en wees hem erop. Daarop besloot hij een keer daar naartoe te gaan om te kijken wat het was. Deze man legde het Hebreeuws heel anders uit dan hij gewend was van de studie die hij elders gedaan had. Hij hing aan de lippen van deze cursusleider. 

Hans besloot daarop om naar de cursus te blijven gaan. Het was maar één avond in de week en bovendien zaten er geen kosten aan verbonden. Dat er een zogenaamde 'kerk'  aan verbonden zat, wisten we toen nog niet. Hans besloot naar die evangelische 'kerk' te gaan. Dat spaarde hem een hoop reistijd uit, omdat zijn vorige kerk in Rotterdam was.

Wie wijs ik af?

Een tijdje later besloot ik uit te zoeken Wie het nou eigenlijk was, die ik afwees. Ik wees God af en vond het onterecht, omdat ik Hem helemaal niet kende. Het paste niet in mijn karakter om personen af te wijzen die ik niet ken. Ik besloot dus uit te gaan zoeken of ik vond of God wel of niet bestaat. Als ik vond dat Hij bestaat zou ik Hem gaan dienen, als ik vond dat Hij niet bestaat zou ik gewoon doorgaan met mijn leven, zoals dat toen was. 

De beste plek om dat uit te zoeken is de kerk. Ik besloot dus op een dag met Hans mee te gaan naar de dienst. Ik heb daar, op een plek waar God volgens bepaalde mensen niet kon zijn, mijn tweede bijzondere ervaring met God gehad. De eerste keer was in de duinen, waar ik ook een artikel over geschreven heb. 

Tijdens de dienst gebeurde er iets in mij van binnen. Ik kan het niet het uitleggen en het was ook niet zo dat er opeens een warme gloed door me heen trok, zoals je wel eens hoort. 


Nee, ik merkte dat ik van het ene op het andere moment niet meer bang was om dood te gaan. Ik heb vroeger nachtmerries gehad, zo bang was ik voor de dood. Het idee dat ik voor altijd dood zou zijn en mensen door zouden leven, was afschuwelijk. Ik kon vaak niet slapen van die gedachte. En nu was ik daar opeens van bevrijd. Die angst was compleet verdwenen. Ik weet zeker dat God mijn hart aanraakte op dat moment en me van Zijn bestaan overtuigde, zonder dat ik het direct zo ervoer.

Na afloop van de dienst was het wel duidelijk dat dit van God was. Er kwamen woorden mijn mond uit, die Hans verbaasd deden staan. Hij was stomverbaasd toen ik zei: “op sommige dagen zijn er twee diensten op zondag toch? Dan gaan we twee keer naar de kerk”. Hij viel bijna van zijn stoel van verbazing vanwege de omslag die binnenin mij had plaatsgevonden. Tegelijkertijd had hij iets van dat hij dat zelf wel bepaalde. Hij ging immers al zijn hele leven naar de kerk. Hij zegt nog steeds vaak dat ik hem rechts voorbijging.

Vreemde leerstellingen

Die tweede dienst op zondag was één keer in de maand. Er was dan genezingsdienst en er werd dan gebeden voor de zieken. Ik wilde daar vanaf het begin naartoe en we zagen God af en toe ook wel bewegen. Mensen werden soms daadwerkelijk genezen. Dat verbaast mij nog steeds, omdat veel van wat daar gebeurde niets met kerk-zijn te maken had. 

De leider legde handen op als mensen ziek waren, wat op zich Bijbels is. Wat wel vreemd is, is dat hij de handen op de borst legde van een vrouw die borstkanker had. Dat is een plek waar je niet zomaar je handen op kan leggen. Ze ging naar het ziekenhuis en werd genezen. Ik geloof dat dit meer komt door het oprecht geloof van die vrouw, dan van het feit dat hij voor haar bad. Hij bad ook altijd in gedachten, zodat je nooit wist wat hij bad. 

De prediking was ook niet erg Bijbels te noemen. De leider zei dat Maria, die Jezus baarde, geen mens was, maar een engel. Het heeft overigens jaren geduurd voor het tot me doordrong dat Maria misschien geen engel, maar gewoon een mens van vlees en bloed was. Dat was de reden dat zij zwanger kon worden door de Heilige Geest. Ook zei hij dat zijn vrouw  zwanger was van de Heilige Geest. En dat geen negen maanden, maar al jaren. Ooit zou ze een kind van God baren. Ik vond dat maar vreemd, omdat ik ervan uitging dat Maria, die wel de Zoon van God, de Messias en onze Redder, gebaard heeft, gewoon 9 maanden zwanger is geweest. Toch waren ze ervan overtuigd dat ook zij een kind van God zou baren. Die vrouw vond dat normaal. Maria is toch ook zwanger geweest? 

Tegen een echtpaar werd gezegd dat ze een zoon zouden krijgen en welke naam ze hem moesten geven. Uiteraard een Bijbelse naam en dat zou dan iets zeggen over wat hij later zou gaan doen voor God. Over zelfbeschikkingsrecht gesproken… 

Hilarisch was het voor mij en anderen, dat ze helemaal geen zoon, maar een dochter kregen. De leider had daar wel een verklaring voor, uiteraard. 

Hij zei ook dat mensen zelf kracht hadden om te genezen en ik zou daarin een speciale gave hebben. Het was de bedoeling dat ik dat verder uit zou werken en mensen zelf gaan genezen. Dat werkte door middel van healings. Ik moest dat uitoefenen op mijn eigen lichaam. Ik had eens door een ongeluk met de fiets mijn pols gebroken. Ook was er een stukje van mijn bot af. Ik heb een flinke klap gemaakt en mijn hand stond niet meer recht boven mijn pols. Ik moest dus met mijn arm aan een gewicht hangen, om dat weer recht te krijgen. Ik had heel veel pijn. 

De leider zei tegen mij, dat ik mezelf moest genezen door mijn gezonde arm over mijn gebroken pols en onderarm te bewegen. Ik hoefde het niet eens aan te raken, maar er gebeurde wel iets vreemds. Ik voelde de energie in mijn arm bewegen, maar boven mijn pols stopte het en het werd warm. Ik vroeg hoe dat kwam en hij zei dat dit logisch was, omdat de pols gebroken was en de energie daar dus het hardst nodig was. Ik geloof niet dat mensen dit soort energiebanen in hun lichaam hebben, maar dat de duivel het voordoet of wij die wel hebben. Hij doet alles na wat Jezus doet, maar verdraait de waarheid een klein beetje, zodat het mooi en goed lijkt. Dat wat ik toen ervaarde moet daarmee te maken hebben.

Nadat ik daar wegging, is dat nooit meer voorgekomen. Ik leerde te bidden voor genezing in Jezus' Naam en God beweegt daar doorheen. Mensen genezen ook daadwerkelijk! Daarom bid ik graag voor genezing en biedt dat mensen ook aan als ze ziek zijn of pijn hebben.

De bewegende theepot

Die voorganger begon op zeker moment weer cursussen Hebreeuws te geven en Hans en ik besloten daar naartoe te gaan. Dit was bij hem thuis. Daar gebeurde het op een gegeven moment…

We zaten met een klein groepje in de woonkamer en er stond een theepot op de tafel. Niets bijzonders, zou je zeggen. Wat wel bijzonder is, is dat die theepot opeens de hele tafel rond begon te  glijden, uit zichzelf. Geen mens die de theepot aanraakte, dat ding begon gewoon rond de hele tafel te gaan en kwam toen weer tot stilstand. Niet iedereen zag het, maar een andere vrouw en ik wel. We hadden zoiets nog nooit eerder gezien en lagen bijna onder de tafel van het lachen. 

We hadden geen idee dat dit occult was en alles te maken had met boze geesten, waarvan er een overvloed in dat huis waren. De leider weigerde te antwoorden op mijn vraag, waarom dat gebeurde en wat dat betekende. Dat ging mij niets aan, zei hij. Hij wist wel wat het betekende; dat zei hij in ieder geval. Er gebeurden daar dus nogal vreemde dingen. En dit allemaal onder het mom van evangelische kerk.Ik ben bij jou thuis geweest

Door allerlei omstandigheden stopten de diensten en gingen wij op zoek naar een andere kerk. De leider raadde dit ons ook aan. We waren van plan mee te gaan naar Amersfoort, waar ze een 'hulpverleningscentrum' op wilden zetten. Ondanks alles waren we er ergens wel van overtuigd dat het goed zat, hoewel we ook twijfels hadden.

De eerste dienst in onze volgende kerk, reageerden we op de oproep tot bekering. Nog altijd waren we van plan mee te gaan naar Amersfoort. Maar het liep anders. Ik raadde een vrouw met wie ik bevriend was, en die daar ook wel eens naar de dienst kwam, aan om ook bij ons naar de kerk te komen. Ze besloot dit te doen en zo hielden we contact. Op een dag vertelde ze dat een vrouw  uit de ‘kerk’ haar had opgebeld en had gezegd dat ze op bezoek was geweest, die nacht. Hoe het precies werkt weet ik niet, maar mijn vriendin had die vrouw in huis gezien op hetzelfde tijdstip als die vrouw vertelde er te zijn geweest. Voor mij is het duidelijk, dat dit allemaal te maken heeft met demonen die bezit kunnen nemen van mensen en zich via die mensen op de meest verschrikkelijke manieren manifesteren. Daar staan in de Bijbel ook wel voorbeelden van.De leider vertelde ooit een soortgelijk verhaal. Hij zei dat hij ooit tegen een collegaatje had verteld dat hij bij haar thuis was geweest. Hij was daar echter nog nooit fysiek door de voordeur naar binnen gegaan. Hij vertelde hoe haar woonkamer eruit zag. Zij ontkende dat en zei dat een bepaalde vaas op een andere plek stond. Blijkbaar drong het niet tot haar door, dat het vreemd was dat hij bij haar in huis was geweest, terwijl zij en haar vriend daar niets van wisten. 

Toen ze die middag thuiskwam, bleek dat haar vriend de vaas verplaatst had. Precies naar de plaats die haar collega gezegd had. Vreemde, demonische praktijken in mijn ogen.

Foto in de slaapkamer

In onze slaapkamer hing al jaren een zelfgemaakte foto in een lijstje aan de muur. In de tijd dat we net weg waren bij die club, viel het me op een gegeven moment op dat die foto heel erg heen en weer ging. 

Dat gebeurde tot drie keer toe in een korte periode. De derde keer ging het zo heen en weer, dat ik het idee had dat het van de muur zou vallen. We hebben er tegen gebeden en het is daarna nooit meer voorgekomen. 

Christenen hebben autoriteit van God gekregen om tegen dit soort demonische machten te bidden. Als wij bidden in Jezus’ Naam, moeten demonen vertrekken. Daarom ben ik heel blij dat ik in een goede Bijbelgetrouwe kerk terecht ben gekomen. 

Ik heb mijn leven weer op orde gekregen en dien God met mijn leven.

Gastauteur: Rachel

Meer informatie lezen over het christelijk geloof?

Een aantal andere blogs van mijn eigen hand over het christelijk geloof zijn:

Wil je ook meeschrijven, maar ben je nog geen lid van Yoors? 

Meld je dan hier aan… 

Promote: support and profit

Support Flying Eagle with a promotion and this post reaches a lot more people. You profit from it by earning 50% of everything this post earns!
Comment and receive 50 YP 50
Westerse politici rommelen ons weer een oorlog in!
Westerse politici sturen bewust aan op een oorlog met Rusland! Wat kan de reden zijn dat de betrokken westerse politici willen dat de inval van Rusland in Oekraïne escaleert tot een uitgebreide oorlog, een oorlog die wellicht uitgevochten gaat worden in Europa? Welke “mensen” zitten hier achter? Iedereen die niet onder een steen geleefd heeft, heeft vast wel eens gehoord van de Nieuwe Wereld Order (NWO), een groepje superrijken die de wereld en haar bevolking willen beheren. De NWO heeft o.a. het Wereld Economisch Forum (WEF) van Klaus Schwab en de Bilderberggroep van prins Bernhard gecreëerd. Maar wat ligt nu aan de basis van die NWO? Een stukje geschiedenis. De Khazaren waren een berucht oorlogvoerend nomaden volk, die door meerdere nederlagen tegen hun buren uit Azië werden verdreven. De Khazaren vielen Europa binnen over land via de route tussen het noorden van de Kaspische Zee en het zuiden van het Oeral gebergte. Rond het jaar 100 kwamen ze zo naar het westen waar ze zo’n vijfentwintig hoofdzakelijk landbouwnaties veroverden. Deze veroverde gebieden werden bekend als het koninkrijk der Khazaren. Het strekte zich naar westen uit tot in Polen, Hongarije, Roemenië en Bulgarije, naar het noorden tot een paar honderd kilometer ten zuiden van het huidige St. Petersburg, naar het zuiden tot aan het Kaukasus gebergte en naar het oosten tot het Oeral gebergte, nabij de huidige stad Perm. De Khazaren waren een heidense beschaving en in een korte periode in de geschiedenis waren ze het grootste en mogelijk ook het rijkste koninkrijk in Europa. Ze brachten hun eigen religie mee uit Azië, wat bestond uit een mix van fallische verering en andere vormen van afgodische aanbidding, zoals die ook beoefend werden door andere heidense volken in Azië. Deze vorm van aanbidding produceerde een grote morele achteruitgang, zo groot dat koning van de Khazaren, Koning Bulan, dit niet langer kon verdragen. In de zevende eeuw besloot Koning Bulan daarom om de fallische eredienst en alle andere vormen van afgodische aanbidding te beëindigen en om één van de drie monotheïstische godsdiensten (waar hij zeer weinig over wist) te maken tot de nieuwe staatsgodsdienst. Na een historische vergadering met de vertegenwoordigers van de drie monotheïstische godsdiensten, verkoos Koning Bulan het "Talmudisme" (wat vandaag beoefend wordt als het Jodendom) boven de Islam en het Christendom. In het jaar 986 bekeerde de heerser van Rusland, Vladimir III, zich tot het christendom. Vladimir maakte zijn nieuw verworven christelijk geloof de staatsgodsdienst van Rusland. Tijdens de 10e, 11e 12e en 13e eeuw verzwolg de snel groeiende Russische natie geleidelijk het Khazaarse koninkrijk. Vladimir III en zijn opvolgers probeerden als heersers van Rusland, tevergeefs om de Khazaarse ‘Joden’ te bekeren tot het Christendom, omdat ze nu Russische onderdanen waren geworden. Deze Khazaarse Joden in Rusland verzetten zich hevig tegen het christendom en tegen iedere poging tot assimilatie van hun voormalige Khazaarse koninkrijk en de Russische natie. Na de laatste klap van de Russen emigreerde de Khazaarse koning en zijn vijfentwintig vrouwen (alle van Koninklijke bloede) en zestig bijvrouwen, naar Spanje. Ook veel andere familieleden gingen mee. Sommige onderdanen gingen naar Hongarije en Polen, maar de massa van het volk bleef in wat ze als hun eigen land beschouwden. Vervolgens verspreidden de Khazaren zich door de eeuwen heen verder over de hele wereld maar het merendeel woont tegenwoordig in de Oekraïne. Gedurende hun verspreiding over de wereld hebben een aantal Khazaren en hun nakomelingen grote rijkdommen vergaard en hebben nu familienamen als Rothschild, Rockefeller en Warburg. Kortom, zij vertegenwoordigen nu de groep superrijken van de wereld, de NWO. Waarom is Rusland de Oekraïne binnengevallen? De redenen hiervoor zijn complex en hebben vele facetten. Ten eerste zijn er de provincies Donetsk en Loehansk wiens bevolking grotendeels uit Russen bestaat. Deze provincies hebben zich in 2014 onafhankelijk van Oekraïne verklaard en als volksrepublieken beschouwd te willen worden. Ondanks het verdrag van Minsk dat in datzelfde jaar is ondertekend weigert de Oekraïne de wapenstilstand na te volgen en blijft het deze twee provincies onder vuur te nemen. Deze aanvallen worden vooral uitgevoerd door het Azov regiment, een regiment dat hoofdzakelijk bestaat uit Neo-Nazis, en hebben al geleid tot meer dan 14000 doden onder de burgers van deze provincies. De NAVO heeft al die jaren geweigerd in te grijpen omdat het de in 2014 door de Amerikanen geïnstalleerde regering van Oekraïne niet voor het hoofd wil stoten. Dat heeft Poetin er begin dit jaar toe doen besluiten beide volksrepublieken te erkennen en steun te beloven. Een tweede reden is dat de NAVO zich niet aan de afspraak gehouden heeft om de Warschaupact landen met rust te laten en niet te proberen deze bij de NAVO in te lijven, ondanks hun belofte gemaakt bij de vereniging van beide Duitslanden. Sindsdien heeft de NAVO bijna alle landen grenzend aan Rusland overgehaald lid van de NAVO te worden en heeft Rusland daarmee bijna omsingeld met bondgenoten. De Oekraïne is één van de laatste landen grenzend aan Rusland dat nog geen lid is en Rusland ziet een eventuele inlijving van dit land bij de NAVO als een grote bedreiging voor haar toekomst. Een derde reden zijn de vele laboratoria in de Oekraïne waar de VS biologische en chemische wapens ontwikkeld. Dit soort laboratoria zo dicht bij Rusland wordt door Poetin ook als een grote bedreiging gezien. Daarnaast worden deze wapens op leden van het leger van Oekraïne getest en dan vooral op soldaten die van Russische afkomst zijn, iets wat Poetin erg tegen de borst stoot. De vierde reden is dat er in Oekraïne heel veel afstammelingen van de Khazaren wonen die zich nog steeds bezighouden met allerlei misdaden, het witwassen van drugsgelden en het stelen van Russisch gas en olie. Main Stream Media is misleiding! Het is begrijpelijk wij als burgers onze media vertrouwen, het is immers aan de journalisten het nieuws te brengen en ons van achtergronden mbt dat nieuws te voorzien. Helaas is dit vertrouwen volkomen onterecht! Dat is al gebleken tijdens de Coronacrisis en dat blijk nu weer. Zo horen we niets over de werkelijke redenen van deze oorlog maar wordt ons een verhaal voorgeschoteld waarin Rusland de grote boze wolf is. Want een niet westers land dat een ander land binnen valt is natuurlijk niet goed te praten. Eigenlijk is dat alleen voorbehouden aan NAVO landen. Maar ondanks de redenen, en er zijn er nog meer, weet het westen via de media bevolkingen op grove manier voor te liegen over deze inval van de Russen. Ze laten op tv gebouwen zien in Oekraïne die zwaar zijn beschadigd. Maar laten dit nu beelden zijn die gemaakt zijn in Beiroet in Libanon. Daar is enige jaren geleden een verschrikkelijke ontploffing geweest die enorme schade heeft veroorzaakt. Er zijn ook beelden van auto’s die door een ontploffing op elkaar gegooid zouden moeten zijn. Helaas is ook duidelijk te zien dat de ramen van de huizen waar de auto’s tegenaan gekwakt zijn nog volkomen onbeschadigd in de sponningen zitten, rara hoe kan dat? Videobeelden van Russische vliegtuigen die bombardementen uitvoeren komen uit het videospel Arma_3 en beelden van de “Ghost of Kyiv”, een piloot die meerdere Russische vliegtuigen zou hebben neergehaald, komen uit het videospel DCS World. Beelden van een groot aantal Russische paratroepers zijn beelden van een Russische oefening van een paar jaar geleden en de beelden van een grote explosie van begin dit jaar zijn beelden van de ontploffing van een tankstation in Rusland van een paar jaar geleden. Feestvierende en dansende Russische soldaten blijken Oezbeekse soldaten te zijn die een concert gaven in een metrostation in Oezbekistan. Het mag dus duidelijk zijn dat de media haar werk niet goed doet. Ze controleren het “nieuws” wat ze aangeleverd krijgen niet en brengen uitsluitend nieuws dat Rusland in een slecht daglicht stelt. Gelukkig zijn er wappies, ook wel complotdenkers genoemd, en andere onafhankelijke denkers die wel onderzoek doen en die aantonen hoe de vork nu echt in de steel zit. Eigenlijk zijn deze mensen de nieuwe journalisten, degenen die nog echt onderzoek doen. Omdat datgene wat zij verkondigen niet strookt met het verhaal dat wij dienen te geloven horen wij hier zo goed als niets van. Het is daarom aan ons, de burger, zelf initiatief te nemen en uit te vinden waar we van de werkelijkheid kennis kunnen nemen. Maar wat gebeurt er nog meer? Er worden vanuit verschillende NAVO-landen wapens gestuurd naar het oorlogsgebied. Dit kan gezien worden als een oorlogsverklaring, als een aanval op Rusland. Dit omdat de verantwoordelijke politici bewust Russische soldaten in gevaar brengen door zich te mengen in deze oorlog. Alleen in geval van een aanval op een NAVO land zijn er afspraken dat de andere NAVO landen dan dit land mogen verdedigen. Maar Oekraïne is nog geen NAVO land. En precies daar wringt de schoen. Poetin heeft voorafgaande aan het binnenvallen van de Oekraïne meerdere malen geprobeerd in dialoog te treden met de westerse politici maar die hebben dat steeds geweigerd. Zij hebben bewust aangestuurd op deze oorlog. Iets wat al langere tijd in de planning zat. Dat was al duidelijk toen Rutte het adviesreferendum om Oekraïne buiten de EU en daarmee buiten de NAVO te houden naast zich neer legde en via een inlegvelletje de wil van de Nederlandse bevolking in de prullenbak gooide. Wie betaalt de prijs? We hebben dus weer een oorlog gebaseerd op leugens. We weten allemaal van de oorlogen die de NAVO-landen hebben gevoerd in Afghanistan, Irak, Libië en Syrië. Allemaal oorlogen die zijn begonnen met leugens. Deze oorlogen hebben geresulteerd in ongeveer 6 miljoen doden en hebben naast enorme emotionele schade ook heel veel materiële schade opgeleverd. En nu weer worden burgers voorgelogen en betalen ze deze oorlog weer door de prijsverhogingen. De burger is monddood gemaakt en wordt steeds meer aan de leiband gelegd. In eigen land worden mensen niet geholpen, verplegend personeel kan geen hoger loon krijgen. Leraren krijgen ook niet voldoende steun en dat geldt ook voor vele andere sectoren van onze samenleving. De inflatie is huizenhoog en steeds meer mensen raken financieel gezien in de problemen. Maar er is wel geld om wapens naar Oekraïne te sturen en om het leger uit te breiden. Ondertussen ondervindt Rusland nauwelijks enige nadelige gevolgen van de door het westen opgelegde sancties en verkoopt haar olie gewoon aan andere landen als India en China. De Amerikaanse legeronderdelen die in Europa zijn, betrekken ook olie, gas en zelfs kolen uit Rusland! Maar dat hoort u niet op het nieuws! Waar is dit kabinet in Godsnaam mee bezig??? Moet dit kabinet gestopt worden voordat het de Nederlandse bevolking weer een oorlog in rommelt. ©Piki
More