Gelijkheid, vrijheid en broederschap naast geloof, hoop en liefde


Verlichting naast de Bijbel

In de tijd van de Verlichting werd in Frankrijk een paar eeuwen geleden een triobegrip geïntroduceerd. Het nieuwe normen- en waardenstelsel voor het menselijk leven werd zogezegd samengevat in de drie woorden gelijkheid, vrijheid en broederschap.

Dit was de moderne tegenhanger van het Bijbelse triobegrip geloof, hoop en liefde. Op dat naar menselijke maatstaven verouderde stelsel was de levensmoraal van de Europese mens tot dan toe gebaseerd.

In onderstaand gedicht leen ik die beide triobegrippen. Het doel van dit gedicht is om een beeld te schetsen van het mooie christenleven, zoals ik dat persoonlijk – en vele christenen met mij – ervaar. Je kunt zeggen dat het een ideaalplaatje is, maar het is zeker het streven waard.

Gedicht: Mijn lichaam

Waren mijn voeten als geloof,

dan zou ik altijd blijven lopen

op de weg naar U omhoog.

Geen twijfel zou mij dan bekruipen.

 

Waren mijn benen als gelijkheid,

dan zou ik er steeds weer naar streven

met allen in de pas te zijn.

Geen jaloezie zou in mij leven.Was mijn hoofd een en al hoop,

dan zou ik altijd nog bedenken

dat – hoewel ik U vaak ontloop –

U mij leven zult blijven schenken.

 

Was mijn romp gelijk vrijheid,

dan zou mijn leven zijn vervuld

van vrede en gezelligheid.

Een levensstandbeeld werd onthuld.

Waren mijn handen als liefde,

dan zou uit al mijn daden blijken

dat ik medemensen niet meer griefde.

Ik zou geen mens veroordelen.

Waren mijn armen broederschap,

dan sloegen ze niet om zich heen.

Ze stelden mij niet in één klap

met niemand dan mijzelf alleen.

  

Was heel mijn lichaam één voor U,

dan leefde ik voor en met de ander.

Maar dat kan slechts “bijna” en mits U

bij mij blijft en mij steeds verandert.

Meer christelijke gedichten…

Een aantal andere gedichten van mijn hand over het christelijk geloof, verwerkt in blogs op Yoors, zijn:

·         Adem

·         Bloemlezing van het leven

·         Groeien

·         Zwemmer


Wil je ook meeschrijven, maar ben je nog geen lid van Yoors?

Meld je dan hier aan…

Beloon de maker en jezelf

Word gratis lid.