Goede Vrijdag: is dat loon naar werken?

Goede Vrijdag: is dat loon naar werken?

Aanstaande vrijdag is het weer Goede Vrijdag. Voor christenen een bijzondere dag in het (kerkelijk) jaar. En voor de wereld - voor de hele maatschappij - hoe je het ook wendt of keert de herdenking van een zeer bijzondere dag in de geschiedenis.

Verdiende loon voor de mens?

De mens is geneigd tot alle kwaad”. Zo staat het in de door velen gewraakte Heidelbergse catechismus. Zo werd het eeuwenlang geleerd aan al wie mens was.

Wanneer ik zo eens om mij heen kijk, kan ik het daar eigenlijk alleen maar mee eens zijn. Wat te denken bijvoorbeeld van de vele rampen, die ons land de afgelopen tijd troffen? 

Op een overtreding hoort een straf te volgen. Ook dat is in de menselijke logica geen vreemd fenomeen. Als iemand eens tegenslag ondervindt, is het zelfs niet ongebruikelijk dat mensen reageren in de trant van: “Hij krijgt wat hem toekomt. Het is zijn verdiende loon!”.

Bovendien, wordt een zware crimineel opgepakt, dan kunnen rigoureuze strafeisen en verwensingen zijn deel zijn. Niet geheel ten onrechte natuurlijk, maar soms slaat het eerlijk gezegd ook wel door.

De doodstraf is voor de mens – als we kijken naar Gods Woord – onafwendbaar. Het is volkomen terecht dat mensen lijden en sterven. De mens stoort zich vaak immers aan God noch gebod. En wie moedwillig tegen de normen en eisen van de Rechter ingaat, hoeft niet op al te veel clementie te rekenen. Die mag zijn verdiende loon in ontvangst nemen. 

De wijziging van het recht

De Rechter heeft al enige tijd een bijzondere oplossing voor dit probleem in petto. 

In de volle overtuiging dat ieder mens de doodstraf verdient en consequent als Hij is, schieten allen voor Zijn troon tekort. Maar Zijn liefde, Zijn compassie voor deze bijzondere eenheden, brengt Zijn creativiteit naar boven.

En zo komt het dat er een unieke Weg uit de impasse wordt aangelegd. Het is de Zoon van de Rechter, die wordt opgeofferd in dit “spel op leven en dood”.

Een paar decennia lang toont deze Zoon aan de mensen om Hem heen onomstotelijk wie Hij is en wat Hij komt doen. Niet dat die mensen dit allemaal begrijpen, maar… dat is van later zorg. Deze Zoon is de enige mens op aarde voor wie “De mens is geneigd tot alle kwaad” niet opgaat. Als enige kan Hij de verleiding weerstaan en zondigt niet.

En toch, de pijn en het verdriet van de hele mensheid vallen Hem ten deel. Hij betaalt de prijs, die jij en ik hebben verdiend. Hij neemt het allemaal op Zich, al is dat ook nog zo onbegrijpelijk. De liefde van de Rechter en Zijn Zoon zijn inderdaad onmenselijk groot.

Het recht krijgt zijn loop. Maar dan wel heel anders dan wat wij ons daarbij voorstellen. 

Ken jij Zijn gevoel?

Het is natuurlijk niet mis, wat hier gebeurt…! Denk je eens in hoe zwaar het moet zijn om de last van al die miljarden mensen te dragen!

Wanneer je tegenwoordig een klein deel van de last van iemand overneemt – een deel van een financiële schuld, bijvoorbeeld – dan voel je dat wel, maar het is en blijft een individuele fractie van de totale wereldproblematiek. Maar hier hebben we het over “alles, van iedereen, van altijd”. Dat is andere koek!


Besef jij wat dat betekent? Besef je wat Hij alleen al voor jou gedaan heeft? Ken je iets van het gevoel dat Hem bekroop, toen Hij daar met die kruisbalk op Zijn rug liep? Begrijp je wat die zweepslag voor Hem – en ook voor jou - betekende?

Heeft Hij iets daarvan verdiend? Was het “boontje komt om zijn loontje”? Of roept het meer dankbaarheid bij je op? Dankbaarheid, omdat jij die zweepslag verdiend had, omdat jij die kwelling aan het kruis verdiend had?

Ja, besef jij de ernst van de keuze die jij nu als mens moet – nee, nog steeds: mag – maken? Moet het er bij jou met de zweep ingeslagen worden, of kies jij uit vrije wil? Wordt het dit jaar voor jou een goede vrijdag, of een doodgewone vrijdag zoals alle andere?

 

Meer bijdragen rondom Goede Vrijdag en Pasen

Wil je ook meeschrijven,
maar ben je nog geen lid van Yoors?

Promote: support and profit

Support Flying Eagle with a promotion and this post reaches a lot more people. You profit from it by earning 50% of everything this post earns!


- The revenue of this ad will be returned to the Yoors members -
More