Het eerste punt van de vergadering


'Nu alle genodigden aanwezig zijn, verklaar ik deze eerste algemene ledenvergadering voor geopend.'

Met deze woorden legt meneer De Adelaar de basis voor een vruchtbare toekomst van het nieuwste Vogelrijk. Een rijk, waarin alle vogels alle vrijheid zullen krijgen om vrijuit door het luchtige luchtruim te vliegen.

Voor de totstandkoming van dit rijk is de medewerking van de Verenigde Naties nodig. Daarom is dat ook het eerste punt op deze overigens (v)luchtig geagendeerde vergadering.

Het eerste punt: De Verenigde Naties

Als eerste spreker treedt mevrouw Dorien Duif naar voren. Zij geeft duidelijk te kennen, dat haar vredesmissie onder de volken de afgelopen 4500 jaar het streven van de vliegende deelnemers onomstotelijk aantoont. De Verenigde Naties der tweevoetige opperwezens zullen hier volgens haar niet langer onderuit kunnen.

Door de lucht komt juffrouw Ooievaar aanvliegen, met de net geleegde doek nog in haar snavel. Dat zegt wel iets, stelt zij vol zelfvertrouwen. Zou de wereld ooit doordraaien zonder haar bijdrage? Haar betoog oogst een staande ovatie, die tot in het nieuwe York te horen is. Dit moet invloed hebben op de mensheid, zo concludeert meneer De Adelaar.

Meneer Joop de Uil wordt aangekondigd als de eerste premier van Vogelrijk. Zo stond het jaren geleden al in de krant - ja, ja, de Fabeltjeskrant! - en nu gaat die droom werkelijkheid worden. In elk geval als het aan de aanwezigen op deze vergadering ligt.

Meneer Kraai kon het krassen helaas niet laten en dreigde de vrede te verstoren. Op verzoek van meneer De Adelaar maakt hij echter duidelijk dat dit nu eenmaal zijn gave is. Een andere taal heeft hij nooit geleerd. Met die wetenschap mag hij zijn al met al toch luchtige verhaal vervolgen.

Volkslied Vogelrijk: 'Hoe zou het zijn...'

Voor hij de discussie opent, leest de voorzitter een gedicht voor. Dit gedicht is door de voorbereidingscommissie in de loop der jaren opgesteld. Het voorstel is om dit tot volkslied van het Vogelrijk te verheffen.

Hoe zou het zijn, als de vogels konden praten,

als wij mensen zeggen konden wat wij van boven zien?

Wij zouden hen waarschijnlijk zonder woorden laten.

In hun handen willen wij er geen, maar in de lucht wel tien.

 

De raaf zou mensenmonden stomverbaasd doen openvallen

en zou hun voedsel brengen naar wie het harder nodig heeft.

Hij zou hen dat tevoren nog eens duidelijk vertellen

en zijn verhaal besluiten met: 'dank u vriendelijk beleefd'.

De ooievaar zou hen met sprookjes gaan verrassen

over vrede en gelijkheid, over liefde en geluk.

Zij zou vertellen dat zij zoveel baby's zit te lassen

en dat ze steeds meer werk krijgt; ze heeft het eigenlijk te druk.

De duif zou hen eens keihard op de vingers willen tikken,

vragen of hij in de strijd voor vrede echt alleen moet blijven staan.

Want het zijn de mensen die elkaar dus constant blijven pikken,

zodra ze hem zijn vredesvleugels even niet meer horen slaan.

De uil overtreft in zijn zeer grote wijsheid

verreweg het allergrootste deel der mensen.

En juist daarom vertelt hij hen zo uitgebreid

van aan wetenschap, kennis en kunde verbonden grenzen.

 

Zo zou het zijn, als wij, vogels, konden praten,

als wij mensen zeggen konden wat wij van boven zien?

Wij zouden hen waarschijnlijk zonder woorden laten.

In hun handen willen wij er geen, maar in de lucht wel tien.

Het besluit: Verenigde Naties Vogelrijk is een feit

Bij mensen zou een dergelijk voorstel misschien in een kakofonie van woorden uitmonden. Iedereen wil er het zijne - of (en dat mag vanzelfsprekend niemand verwarren) het hare - van vinden. De vrijheid van meningsuiting staat zeer hoog in aanzien. Mensen gedragen zich alsof ze gewend zijn om hoog in de lucht te vliegen.

Bij de vogels gaat het er dan toch wat luchtiger aan toe. Van de orde tijdens de vergadering kunnen vele mensen heel veel leren, zo stelt meneer De Adelaar. Meneer Joop de Uil heeft een sociaal karakter. Zijn wijsheid is niet van de lucht. Desondanks is dit geenszins een klucht. Hij kan het goed vinden met mevrouw Dorien Duif en met juffrouw Ooievaar. En zelfs meneer Kraai mag over geduld en vertrouwen van de anderen niet klagen.

Zij zijn de vertegenwoordigers, die het Vogelrijk op de kaart gaan zetten. Nu ja, op de kaart... Bij zo'n grenzeloos rijk heeft een kaart toch wel een andere waarde...

Uit het verloop van deze vergadering blijkt duidelijk de uitmuntende voorbereiding. De discussie is kort maar krachtig. Om te beginnen gooit meneer De Adelaar de tekst van het voorstel officieel in de lucht.

'Op dit moment verklaren wij, vogels, het Vogelrijk officieel voor geopend. Wij zetten ons in voor vrede, vrijheid en veiligheid voor iedereen. Rangen en standen hebben niet langer invloed op de samenleving. Deze verklaring wordt onverkort naar De Verenigde Naties gevlogen, opdat de hele wereld het zal weten.'

Slechts een paar minuten daarna vindt de stemming plaats. Het voorstel wordt unaniem aangenomen en mevrouw Dorien Duif vliegt met gezwinde spoed naar de plaats van bestemming.

Dat staat allemaal in de krant van Fabeltjesland.

Zo, lieve kijkbuiskinderen. En nu: oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker!