Het gave van de gave gave


Het gave van de gave

is, dat alles wat wij ooit gaven

voortkomt uit onze eigen gave gaven.

De gave gaven

Joost heeft een gave gave. Weet jij wat dat is? Hij heeft de gave om te spelen met woorden. De letters rollen door elkaar en rijgen zich in vernieuwende vormen aaneen van een wirwar tot een kralensnoer in een geordende tekst

Wat is het gaaf, om zo'n gave te hebben!, denkt Jaap. Dat zou ik ook wel willen. Jaloezie is echter niet zo'n gave gave. Daarom doet Jaap er alles aan om zijn negatieve gave, die hem in feite zo zuur maakt als een citroen, onder controle te houden. Jaap weet, dat hij andere gaven heeft.

Hij beseft dat geen mens alle gaven bezit, die er in dit leven beschikbaar zijn. Hij erkent, dat hij zich beter kan richten op datgene waar hij wel goed in is. Als hij uitdeelt van wat hij heeft - bijvoorbeeld met zijn technisch gave, onbeschadigde rechterhanden - dan heeft hij beslist een belangrijke plaats in dit universum. 'Samen staan wij sterk', is niet voor niets het motto van onze vriend Jaap.

Jan staat weer heel anders in het leven. De gaven waar hij naar streeft hebben een gaafheid die neigt naar perfectie. Sterker nog: ze zijn perfect! Puntgaaf, zogezegd. Het gaat hierbij om gaven als liefde, geduld, trouw en zachtmoedigheid. Eigenlijk zijn dit gaven, die ieder mens diep in zijn hart gaaf vindt om te hebben.

In het tv-programma 'De gave gave' komen Joost, Jaap en Jan vanavond aan het woord over hun diverse ideeën bij het woord gave.

 

Zo stond de aankondiging voor een bijzondere talkshow op deze zaterdagavond in alle tv-gidsen, kranten en natuurlijk op internet. Hieronder volgt een kort verslag van het programma.

Het programma 'De gave gave' op televisie

Afgelopen zaterdag spraken Joost, Jaap en Jan in de talkshow 'De gave gave' onder leiding van Jodokus Janssens over hun visie op 'de gave'. Een heel ander onderwerp dan vorige week, toen 'Mijn moeders lingerie' het thema was.

Allereerst werd de gave van Joost - creatief schrijven - onder de loep genomen. Joost vertelde, dat hij al vanaf de basisschool creatief met taal was. Hij hield er als kind al van om te spelen met woorden. En dat doet hij nog steeds, getuige de vele columns, blogs en zelfs filmscripts van zijn hand.

Hij heeft een neus voor creativiteit en heeft oog voor de details van de verbale en non-verbale communicatie. En daar heeft hij in de loop der jaren absoluut de beslist niet wrange vruchten van geplukt. Zijn gave heeft hem geen windeieren gelegd.

Jaap vertelde vervolgens over zijn jeugd. Hoe hij als kind en als tiener voortdurend gepest werd. Hij was klein, roodharig en brildragend. Allemaal ingrediënten waar kinderen maar wat graag op inspeelden. Door dit aanhoudende kat en muisspel was zijn zelfvertrouwen tot onder het vriespunt gedaald. Hij was bovendien niet goed in rekenen en taal, terwijl zijn ouders dat eigenlijk wel van hem verwachtten.

Hij had hierdoor een tamelijk negatieve kijk op het leven gekregen en zag niet langer waar hij wèl goed in was. Alles wat zijn ogen zagen, konden zijn handen maken. En zo kwam hij er uiteindelijk achter, dat zijn gaven op het technische vlak lagen. Hij begon een eigen zaak als klussenier en boert tegenwoordig - ondanks de crisis - behoorlijk goed. Langzaam maar zeker begint hij zelfs zijn eigen gave gaaf te vinden, zo besloot hij zijn verhaal. En dat is een wonder op zich...

Over wonderen gesproken; daar weet Jan ook over mee te praten. Jan bracht een diepere dimensie in het gesprek. De gave gave heeft voor hem niet zozeer te maken met materiële zaken. Uitgaande van de Bijbel - het geïnspireerde Woord van God, volgens Jan - nam hij de kijkers mee naar de diepere lagen van het begrip gave. Een gave is naar zijn mening niet alleen een talent, maar ook een vrucht. Het vloeit voort uit wie jij bent en hoe je bent als mens, als schepsel van de almachtige Heer.

Ieder mens heeft volgens Jan de gaven van liefde, geduld, trouw en zachtmoedigheid in zich. Ze zijn door God bij de schepping in de mens gelegd. Het is de kunst om die gaven te ontwikkelen, om naar perfectie te streven, om de gaven gaaf te maken.

Het triogesprek

Joost en Jan vonden elkaar in de diepgang van het begrip gave. Niet dat Joost nu direct begon te geloven, maar de creativiteit in het innerlijk van de mens zag hij wel als een aanwijzing dat er meer is dan materie. In zekere zin zag hij zichzelf immers ook als een soort schepper.

Voor Jaap begonnen er tijdens het verhaal van Jan wat puzzelstukjes in elkaar te vallen. Er gebeurden bijzondere dingen tijdens deze uitzending. Zeker toen Jaap openlijk erkende diep in zijn hart te verlangen naar de rust en vrede, waar Jan over sprak.

Toen Jan met Jaap zat te bidden, leek het wel of hij uit de achtbaan ineens rustiger vaarwater kwam. Alsof hij van veertien hoog als een adelaar kalm en rustig door de lucht scherend heel rustig op vaste grond landde.

Joost keek verrast en geraakt toe, toen de tune klonk, die het einde van de talkshow aankondigde...

Verantwoording afbeeldingen

tekening          cipehehelol.deviantart.com

God is great    flickr.com

studio              de.wikipedia.org