Het water stond Noach tot de lippen


In deze blog beschrijf ik de zondvloed vanuit Bijbels perspectief. Maar is dit nu echt waar gebeurd??? Wij denken (natuurlijk) van wel... En de Turken ook, omdat resten van de #arkvanNoach daar (mogelijk) gevonden zijn.

De slechtheid van de mensen in de tijd van Noach

De mens blijft na de eerste zondeval van Adam en Eva - die God ongehoorzaam waren door te eten van de boom van kennis van goed en kwaad - hardnekkig doorgaan met het afwijken van Gods heilige wil. God heeft er spijt van dat Hij de mensen gemaakt heeft, omdat ze niets goeds bedenken. Hij ziet dat de mensen alleen maar slechte dingen bedenken en Hij voelt Zich diep gekwetst. 

God besluit in te grijpen, en wel door het openen van alle watersluizen in en rond de aarde (Genesis 6-9). God stelt Noach, de enige rechtvaardige mens, op de hoogte van Zijn plannen tot vernietiging van de mensheid, ook dieren werden gedood. Hij gebiedt Noach een grote ark te bouwen om de kern van Zijn schepping als geheel te laten voortbestaan. Noach wordt met zijn gezin gered in de ark.

Noach bouwt de ark

Als Noach aan de bouw van de ark bezig is – midden op het land – bespotten de mensen om hem heen hem uit de grond van hun hart. Er is nog nooit regen geweest, de aarde werd bevochtigd door dauw uit de grond. Ergens moet het ook wel een raar gezicht zijn geweest: een megagrote boot bouwen, zonder water in de buurt. Wij hadden misschien hetzelfde gereageerd, als de mensen om Noach heen. Noach doet echter simpel wat hem opgedragen is in geloof dat God weet wat Hij doet.

God geeft Noach exacte aanwijzingen over hoe de ark eruit moet zien en welke boom hij moet gebruiken. De boom die hij moet gebruiken is de pijnboom. Hoe deze boom eruit heeft gezien is niet bekend, omdat de boom tegenwoordig niet meer bestaat. De maten van de ark zijn: 300 el lang, 50 el breed en 30 el hoog.

Omdat Noach en zijn gezin er in moeten, maar ook verschillende soorten dieren, moet het een boot worden met drie verschillende verdiepingen en verschillende ruimten daarin. De dieren moeten immers van elkaar en de mensen gescheiden worden en er moet heel veel voedsel mee voor zowel de dieren als de mensen.

De zondvloed: de eerste regen valt op aarde

Op de dag dat het begint te regenen, gaat iedereen die de boot in moet, naar binnen. Noach, met zijn vrouw, zijn drie zonen en de vrouwen van zijn zonen en met stelletjes van vrijwel alle dieren de ark binnen. Hij moest immers van alle soorten vogels, alle soorten vee en van alle soorten dieren die op de aarde rondkruipen één of zeven paar meenemen de ark in. Zo kunnen de mensen en dieren zich na de zondvloed weer vermenigvuldigen. Voor de vissen is het niet nodig in de ark te gaan, waterdieren als zij zijn.

Het lachen vergaat de mensen wel  als God de deuren van de ark voor Noach sluit en de regendruppels in ontelbare hoeveelheden neerdalen. Vanaf dat moment slaat het water voor veertig dagen en nachten tegen de aardbodem. 

Het is wel duidelijk dat veel mensen, zoals het echtpaar op het plaatje de boot gemist hebben. Ze zijn reddeloos verloren, door hun ongehoorzaamheid aan God. Met God valt niet te spotten. Hij is immers rechtvaardig en moet de zonde wel oordelen. Aan de andere kant is er hoop voor de mensen die Hem wel willen gehoorzamen en volgen.

Ark van Noach op de berg Ararat

De ark drijft over de wateren, totdat de slagregens zijn opgehouden en het water zakt. De aarde is maar liefst honderdvijftig dagen lang helemaal bedekt met water. Zelfs de hoogste bergen staan compleet onder water. Op de berg Ararat blijft de ark op de 17e dag van de 7e maand vastzitten. Het water is dan dus aan het zakken.

Veertig dagen later stuurt  Noach er achtereenvolgens enkele vogels op uit om te onderzoeken op welk moment de ark geopend en verlaten kan worden.  Als eerste laat hij een raaf los, die heen en weer blijft vliegen en terugkeert. Vervolgens laat hij een duif los. De eerste twee keer komt deze terug, omdat er nog geen droge plek is waar de duif kan rusten. Korte tijd later laat hij de duif weer los. Nu brengt de duif hem een olijfblad als teken van nieuw leven op de aarde. Een week later is het tijd om de ark te verlaten en de aarde opnieuw te gaan bevolken.

Vertrouw op God!

God sluit vervolgens een verbond met Noach. Er zal geen allesvernietigende zondvloed meer plaatsvinden, is Gods belofte. En als teken voor God en mensen zet God de kleurrijke regenboog aan de hemel. Van onze kant houdt het verbond in dat we op Gods leiding mogen vertrouwen, ook als de omstandigheden tegen lijken te zitten.

Noach kreeg door het water heen een nieuw leven uit Gods hand. Zo mogen wij ook opnieuw beginnen als door op God te vertrouwen en ons leven in Zijn dienst te stellen. De prediking van Noach is nog steeds actueel. De wereld is verdorven en losgeslagen van God. Maar God biedt ons een nieuwe kans. De regenboog staat voor ons allen aan de hemel. Ons nieuwe leven kan vol kleurenpracht zijn, als we – net als Noach – Gods wil doen, dwars tegen de stroom van de maatschappij om ons heen in.

Is de zondvloed nu waargebeurd?

Wat hierin heel belangrijk is, is dat Jezus Christus Zelf over de zondvloed sprak in Mattheus 24:38-39. Ook word er wereldwijd nog over de zondvloed gesproken in allerlei culturen. De bewijzen van de zondvloed zijn ook nog altijd zichtbaar. Niet alleen door de regenboog, maar ook door de verschillende Canyons, zoals de bekende Grand Canyon. Ook in onder meer Frankrijk zijn er Canyons die hierop wijzen. Het is wetenschappelijk bewezen dat de Canyons zijn ontstaan door het water van de zondvloed.

Het zal zijn als in de dagen van Noach…

Volgens de voorspellingen in de Bijbel leven we in de eindtijd. Gods waarschuwingen zijn sinds de dagen van Noach herhaaldelijk herhaald. Maar volgens de voorspelling zal het in onze tijd dan net zo gaan als in de dagen van Noach. Mensen horen de waarschuwingen en doen er lacherig over. 

Daarom, beste mensen, dringen wij er bij jullie op aan om het nu toch eens anders te doen. Doe als Noach en geloof het Woord van God. Anders overvalt de komst van Jezus je misschien op een volkomen onverwacht moment en een onverwachte manier.

Andere Bijbelse verhalen beschreven...

Wil je ook meeschrijven,
maar ben je nog geen lid van Yoors?