Ik dank mijn leven aan een bloed donor


Er is de laatste tijd veel te doen over de nieuwe wet op orgaandonatie. Het onderwerp ‘donor zijn om je medemens te helpen’ trekt veel aandacht in de media; ook op social media. Iedereen heeft er wel een mening over, zo lijkt het.


Er zijn ook al vele jaren mensen die hun bloed geven voor andere mensen. Bloeddonoren dus. Veel mensen hebben hun leven aan zo iemand te danken. Ook ik heb mijn leven daaraan te danken.

Ik leef dankzij mijn Bloed donor

Ja, zonder het kostbare bloed van mijn bloeddonor had ik niet kunnen leven. Daarom ben ik Hem zo dankbaar. Wat het extra bijzonder maakt, is dat Hij op maar liefst vier plaatsen Zijn bloed gaf voor mij.Ja, zonder het kostbare bloed van mijn bloeddonor had ik niet kunnen leven. Daarom ben ik Hem zo dankbaar. Wat het extra bijzonder maakt, is dat Hij op maar liefst vier plaatsen Zijn bloed gaf voor mij.

  • Hij zweette bloed voor mij, toen Hij bad om kracht om de angst voor de pijnlijke dood het hoofd te kunnen bieden.
  • Er kwam bloed uit Zijn hoofd, omdat mensen Hem bespotten en een doornenkroon op Zijn hoofd plaatsten. Ze begrepen niet dat Hij was, wie Hij zei dat Hij was. Hij was de Koning van een bijzonder volk, de Joden.
  • Hij werd gegeseld, waardoor Zijn hele lichaam werd opengereten.
  • Om Zijn dood aan het kruis te verzekeren, werd een speer in zijn zij gestoken. Daar vloeiden bloed en water.

Bloed geven doet Leven

Ja, men vond het nodig mijn bloeddonor aan een kruis op te hangen. Voor ze dat deden, hadden ze er plezier in Zijn rug kapot te slaan op een gruwelijke manier, die ik jullie verder niet zal beschrijven. 

Ze sloegen spijkers door zijn handen en voeten en staken een speer in Zijn zij. Al het bloed dat vloeide, dat was voor mij. Door dat bloed mag ik leven en ben ik nu vrij. Hij deed dit speciaal voor jou en mij.

Er werd over Hem geschreven in een steengoed boek. Ik mag graag en regelmatig in dat boek over Hem lezen. Mensen die Hem kenden, beschreven Zijn leven, maar ook zijn dood. Ze schreven, dat Hij voor mij Zijn bloed moest geven. Vele, vele jaren na Zijn dood hoorde ik over Zijn leven en het boek waarin Hij een belangrijke rol speelde. 

Wat me opviel is dat het boek weliswaar maar één kaft had, maar dat er maar liefst 66 boeken in stonden. Zo’n bijzonder boek had ik nog nooit in handen gehad. Ik wilde er meer van weten. 

Mijn belangrijkste vraag was of het wel waar was wat al die boeken zeiden. Ze vertelden wel over de koning van dat volk, de Joden - waar ik ook van afstam, tot op zekere hoogte. Maar of het allemaal wel waar was betwijfelde ik.

In gesprek met de Koning

Op zekere dag besloot ik op onderzoek uit te gaan. Ik wilde meer weten over deze Persoon. Hij toonde mij, dat ik Hem kon vertrouwen. Dat de verhalen in die boeken, klopten en dat Hij mijn bloeddonor wilde zijn. Hij toonde mij Zijn macht en majesteit, bevrijdde mij van vele problemen en wilde mij ook gebruiken.

Ik mocht Zijn dienaar zijn. Wat een enorme genade, mensen. Ik mag een dienaar zijn van de koning van de Joden. Ik mag direct tot Hem komen. Als ik iets nodig heb, hoef ik niet een omweg te maken langs allerlei andere personen. Nee, ik mag me rechtstreeks tot Hem wenden. Als ik tegen Hem praat, antwoordt Hij mij. Ook als ik iets voor Hem gedaan heb, mag ik dat direct tegen Hem zeggen. Dat is een fantastisch idee.

De gedachte dat ik op elk moment van de dag tegen mijn Koning en bloeddonor mag praten maakt me blij. Als ik ’s ochtends opsta, praat ik vaak tegen Hem. Ook vlak voor ik naar bed ga, wil ik nog wel eens in gesprek gaan en vaak zomaar midden op de dag, heb ik zin om tegen mijn koning te praten. 

Ik vraag Hem dan vaak of Hij ook bloeddonor wil zijn voor andere mensen. Ik wil bijvoorbeeld graag dat mijn buren willen profiteren van het feit dat Hij ook voor andere mensen bloeddonor wil zijn. Ook zou ik het fijn vinden als mijn familie dat bloed gaat accepteren. Vaak vraag ik dat zelfs voor wildvreemde mensen.

O, Koning, geef Uw bloed ook voor mensen die denken dat ze Uw bloed niet nodig hebben. Laat ook mensen die dit nu lezen weten dat er kostbaar bloed voor hen beschikbaar is. Dat Uw bloed ook voor hen gevloeid is en dat ook zij tot U mogen komen. Laat hen zien, dat ook zij Uw onderdanen mogen worden. Toon hen hoe fijn het is om U te kennen en op een dag bij U in de hemel te mogen zijn.Ik mag mijn donor volgen en dienen

Ja, ik heb een bloeddonor, ik mag Hem volgen, ik mag Hem dienen en op een dag zal ik voor altijd bij Hem in de buurt zijn. Zijn koningschap kent geen einde. Als ik bij Hem kom, zal ik verlost zijn van mijn aardse tent. Hij zal mij een perfect lichaam geven.

De plaats waar Hij Zijn zetel heeft, noemt men hemel. De straten zijn er van goud, de engelen zingen er hun lied voor Hem en er zijn heel veel andere mensen. Ook voor hen heeft Hij immers zijn bloed gegeven. Hij is niet zomaar bloeddonor. Als Hij iets doet, doet Hij het zeer goed. Hij is de perfecte bloeddonor. Voor zo Iemand heb ik veel over. Ik heb besloten orgaandonor te worden. Ik gaf mijn hart aan Hem.

Wordt orgaandonor! Geef je hart aan Jezus

Ja, het is belangrijk dat ook jij je hart aan Jezus geeft. Hij heeft ook jouw hart nodig. Hij zal er iets moois van maken. Hij is namelijk de beste arts die je je maar voor kan stellen en zal je hart schoonmaken. Alle vuil dat erin zit, verwijdert Hij. In plaats van alle zonde die de wereld je te bieden heeft, gaat Hij in je hart wonen. Hij deed dit ook bij mij. Ik werd begin deze eeuw hartdonor. Ik kreeg er een gezond hart voor terug. Een hart dat vol is van de liefde voor God en mijn medemens. Hij nam haat en bitterheid uit mijn hart weg en vulde die plaats op met Zijn liefde en genade. God is zo groot dat Hij de wereld schiep, maar tegelijkertijd zo klein dat Hij in ons hart kan en wil wonen.

Zou jij dat ook willen? Zou jij ook hartdonor willen worden? Wil jij oprecht je hart aan de Heer van hemel en aarde geven? Weet je wel wat het gevolg is daarvan? Besef je dat echt? Ik durf het me af te vragen. Of jij als lezer van dit artikel wel voldoende doordrongen bent van jouw belang hartdonor te worden. Begrijp je dat jouw toekomst op het spel staat? Zonder hart geen leven. 

Als je hart ziek en vuil is, zal je sterven. Je zal er niet zo best vanaf komen en een verdrietige tijd tegemoet gaan. Niet dat ik dat zo leuk vind, niet dat ik daar op zit te wachten en ik heb het ook niet bedacht. Daarom wil ik je aanmoedigen dezelfde beslissing te nemen als ik ooit deed en als vele, vele anderen met mij deden.

Ik geloof zeker dat er mensen zijn, die precies weten wat ik bedoel; mensen die ooit dezelfde beslissing namen als ik en hun hart aan Jezus gaven. Ze werden hartdonor van de Man die bereid was Zijn leven voor ons neer te leggen; onze geweldige bloeddonor.

Een militair in nood

Ik hoorde het verhaal van een hartdonor, die tevens militair was. Hij bevond zich in een oorlogssituatie. Hij vocht voor zijn land. Er werden kogels op hem en zijn mede hartdonoren afgevuurd. Ze hadden alleen een klein kogelvrij vest aan en waren menselijk gezien kansloos. Ze wisten echter dat ze niet alleen stonden. Ze hadden immers hun Koning aan hun kant. 

De kogels konden hen niet echt raken. Vlak voor ze bij hen aankwamen, maakten ze opeens een bocht. Ook handgranaten die naar hen gegooid werden, konden hen niet doden. Ze ontploften simpelweg niet. Zelfs een vliegtuig, dat van plan was bommen te gooien, keerde om. Dit was misschien nog wel het mooiste. De militair die dit verhaal vertelde, zei dat hij simpelweg had gezegd: ‘Keer om’. En dat was precies wat er gebeurde. 

De piloot wist waarschijnlijk niet wat hem overkwam, maar deze mensen werden op wonderbaarlijke manier gered. Dit hadden ze absoluut te danken aan hun God en Koning, hun bloeddonor. Zeg niet dat Hij niet leeft. Hij leeft wel en Hij wil machtige wonderen en tekenen doen in jouw leven. Hij wil je beschermen, genezen en behoeden voor het nemen van domme beslissingen. Hij wil je naar de hemel sturen, naar Zijn koninkrijk met de straten van goud.

Een donor hart van vlees

Denk er goed over na, als de artsen zeggen dat je een nieuw hart van vlees en bloed nodig hebt. God zegt dat Hij jouw hart van steen wil veranderen in een hart van vlees.

Stel echter dat je een hart van vlees nodig hebt, omdat je hartproblemen hebt. De artsen hebben een nieuw hart voor je. Je krijgt het hart van een overledene, maar in veel gevallen kan het nog wel eens slecht uitpakken. Een tienermeisje kreeg het hart van een ander tienermeisje dat vermoord was. De dader was niet bekend. Toch zou hij zijn straf niet ontlopen! Het meisje dat het nieuwe hart had gekregen, kreeg nachtmerries. Ze zag in die dromen hoe het meisje van wie dit hart was geweest vermoord werd. Ze kon tot in detail vertellen hoe dit meisje eruit zag, maar ook hoe de moordenaar van dat meisje eruit zag en hoe ze vermoord is. 

Voor dit meisje moet dit afschuwelijk zijn geweest. Door de verhalen van dit meisje is de moordenaar wel opgepakt en heeft hij zijn gerechtigde straf niet ontlopen. Het is dus niet zonder risico om een vleselijk hart te nemen. Je kan beter sterven als christen en naar de hemel gaan, dan blijven leven met een nieuw hart en deze problemen krijgen. 

Dus: wordt hartdonor, want ik verklaar je dit: het christenleven is absoluut niet saai. Ik kan je nog veel meer mooie verhalen vertellen over de wonderen die God doet in mensenlevens.

Gastauteur: Rachel

Meer informatie lezen over het christelijk geloof?

Een aantal christelijke gedichten…

Een aantal gedichten van mijn hand over het christelijk geloof, verwerkt in blogs op Yoors, zijn:

Wil je ook meeschrijven, maar ben je nog geen lid van Yoors?

Meld je dan hier aan…

signup

Word lid en beloon de maker en jezelf!