Je blijheid terugkrijgen; terug knokken uit verslagen positie kan ècht


Dit artikel gaat over verloren blijheid door bijvoorbeeld psychische problemen. En over het terugkrijgen van die blijheid door therapie en christelijk geloof. Het is een persoonlijk relaas, waarbij ik ook de aandacht vestig op enkele artikelen van mijn mede Yoorsianen.

Inleiding: de leegte in je leven

Heel veel mensen ervaren op een of andere manier een leegte in hun leven. Niet altijd en overal, maar af en toe, in een bepaalde situatie. Dit wordt vaak geschaard onder de noemer “psychische problemen”. En ik moet zeggen, vaak is dat ook wel een goede verklaring. Maar ja, daarmee heb je natuurlijk nog geen oplossing.

Er wordt hier op Yoors her en der heel openhartig over de eigen, persoonlijke problemen en omstandigheden geschreven. Zelf doe ik op dat punt ook af en toe best eens een duit in het zakje. 

Persoonlijke achtergrond

Terugkijkend op mijn eigen leven tot nu toe moet ik erkennen dat het niet altijd rozengeur en maneschijn is geweest. De verhuizingen in mijn vroege jeugd hadden geen positieve invloed op mijn leven. Bij mij uitte dit zich in mijn besluit om mijn leven solo te leven. Maar ja, dat was zogezegd wel tegen mijn genen in, want diep van binnen verlang ik juist naar relaties. En daar kwam dus ook de leegte om de hoek kijken.

Elders schreef ik al over het auto-ongeluk, dat ik in de zomer van 1987 overleefd heb. In een situatie waarin ik (dus) niet gewend was om over mijn gevoel te praten en/of om mijn gevoel de ruimte te geven, werd het probleem nu echt onoverkomelijk. De beste remedie om een traumatische ervaring – zoals dit ongeluk – te verwerken is immers er over te praten. En dat ging dus niet…

Psychotherapeuthische molen

De problemen waar ik tegenaan liep leidden – ondanks de nieuwe contacten die ik kreeg – tot zelfgekozen eenzaamheid, toenemend alcoholgebruik en zelfs tot zelfmoordgedachten. Blijheid is in zo’n situatie absoluut ver te zoeken. 

Daarom ben ik in de psychotherapeutische molen terecht gekomen. Aanvankelijk waren dit individuele gesprekken bij verschillende therapeuten. Later werd dit gevolgd door “interne, groepsgewijze therapie”. Dit was zowel in verbale als in non-verbale vorm.

Hoewel ik al van kinds af aan serieus op zoek was naar de Herder, naar God en ik op die basis niet direct een voorstander ben van dergelijke therapieën, moet mij van het hart dat ik in deze periode wel degelijk heb ervaren dat dit mensen kan helpen. Bij mij had het in elk geval wel degelijk een positief effect. Het gaf mij een basis van zelfvertrouwen, waar ik de rest van mijn leven op kan bouwen. Het had er op een gegeven moment alle schijn van dat ik verslagen was en dat mijn geloof helemaal niets waard was. Maar de therapie was een methode om terug te knokken en weer zin in het leven te krijgen.

En wat het mooiste van alles is: juist ook in deze periode heb ik ervaren hoe dichtbij God was. Op zichzelf kleine signalen – een onverwachte kaart van een koorlid of collega, gesprekken met de dominee, sommige reacties van “therapiegenoten” – hadden uiteindelijk een grote invloed. Het waren de signalen waardoor ik de moeilijke momenten in de therapie aankon en kon doorstaan. Zo kwam ik gesterkt – gegroeid – uit een intensieve periode tevoorschijn.

GROEIEN (…een gedicht, een lied…)

Die groei heb ik destijds tijdens een fietsvakantie door Nederland ervaren en verwoord in het volgende gedicht. Net als in het Bijbelboek Esther staat God niet expliciet vermeld in dit gedicht. Maar Zijn aanwezigheid in mijn leven was wel de bron waar dit uit is ontsprongen. Groeien is overigens ook een mooi aspect van de ontwikkeling het geloofsleven.

 

Er zijn soms dagen in het leven
dat jij voelt dat alles kan en mag.
Je hoeft jezelf maar iets aan anderen te geven
en het wordt een topdag.

De mens in jou wordt plotsklaps wakker
en je denkt: “ben ik het die hier zit?”.
Het is zo’n dag waarop alles voor de bakker
komt en waar pit in zit.

Je voelt jezelf op zo’n dag groeien,
heel je leven kun je dan weer aan.
Je weet dat je echt zult gaan bloeien;
daar doet niemand iets meer aan.

Heel onverwacht, maar ook fantastisch
en je teert er dagenlang op voort.
Genieten kan en mag; het is niet onlogisch:
je vragen zijn verhoord.

Je voelt jezelf op zo’n dag groeien,
heel je leven kun je dan weer aan.
Je weet dat je echt zult gaan bloeien;
Daar doet niemand iets meer aan.

Je weet dat jij echt zult gaan bloeien;
daar doet niemand meer iets aan.

De blijdschap is er; maar is dit alles?

En dan? Ben je er als je deze blijdschap voelt? Als de overwinning over de negatieve gevoelens en gedachten binnen is, zijn dan alle zorgen en angsten voorbij? Is de ketting van problemen uit je verleden met de figuurzaag nu definitief doorgezaagd en verwijderd? Of krijg je toch nog te maken met een terugslag?

Mijn ervaring is dat een zwakke plek die je – al dan niet bewust - ooit in je leven ontwikkeld hebt, in principe levenslang een zwakke plek zal blijven. Het is de zwakste schakel in de mooie ketting, of de sterkste schakel in de ketting waarmee je gevangen gehouden werd. En daarom is er meer nodig. Meer liefde, meer kracht, meer van God in jouw leven. 

Dat is waar ik de afgelopen jaren - sinds mijn bekering - mijn blijdschap vandaan haal. En dat is ook de reden waarom ik anderen graag wil helpen met open ogen te kijken naar de Weg uit de problemen die ik de laatste jaren bewandeld heb.

Echte blijdschap komt van boven

Het is de Weg van en met God. Niet een God op afstand – zoals veel mensen denken – maar een God die dichtbij is. Ja, ik ervaar regelmatig dat God heel dichtbij mij is. Een persoonlijke relatie met een God Die leeft en Die leven geeft, dat is wat ik ervaar in mijn leven. En daar word ik zo blij van dat ik het anderen ook van harte gun. Daarom schrijf ik zo graag over dit onderwerp.

Dus als je op dit moment in psychische nood zit, dan wil ik dat je weet dat er een oplossing is. Natuurlijk, die therapie kan je uit je diepste dalen helpen (mits je er zelf hard genoeg aan werkt). 

Maar uiteindelijk is de Enige Die je echt en definitief kan helpen - hoe je er ook tegenaan kijkt (en dat respecteer ik ook volledig) – de Maker van alles om ons heen: de God die in de Bijbel beschreven wordt als Schepper, Geneesheer en Bevrijder. Door Zijn Heilige Geest mogen wij echte blijdschap ervaren.

Wil je reageren en/of meeschrijven,

maar ben je nog geen lid van Yoors?


Meld je dan hier aan…

Comment and receive 25 YP 25
The risks involved in opting for a cheap term paper service
You might have come across advertisements about cheap term papers and research papers. Unfortunately, as most students live on a budget, they get tempted by the offer. But you must not, ideally, go in for a cheap writing service. Academic documents, especially term papers, are of high importance, and hence, cheap essay writing service  cannot afford to take a chance with them. There are various risks involved in choosing writing services that offer cheap academic papers. Being aware of those risks would help you in making a better choice. The importance of choosing a good term paper writing service There are numerous term paper services offering various kinds of assistance with all parts of term paper documents. You will come across many websites claiming to be the best in the industry and the cheapest at the same time. But be advised that, at least when it comes to academic writing, ‘the cheapest’ can never be ‘the best. You can logically ascertain that no expert writer would offer his, or her, services cheap. So, those who offer cheap term papers must be compromising on a lot of vital factors. Listed below are a few things which essay writer might be forced to make do with if you choose a cheap writing service. • Poor language: Skillful use of words and flawless language is very important for the purpose of preparing a term paper. Spelling mistakes, grammatical errors, and poorly framed sentences can ruin your paper. • Poor presentation: The success of a term paper depends largely on the effective presentation methods. The way the points are organized, the way the best ones are highlighted and the less prominent ones supported by better ones matter a lot in a term paper. • Plagiarized content: Good writers are, undoubtedly, very expensive. And if you are offered a cheap term paper, it is apparent that someone has been paid a very low fee for that; and, more than often, someone who writes for a low fee won’t be a very good writer. So, they will not be able to put together original information and would resort to copying and pasting materials from other articles. And the one who gets accused of plagiarism would be essay writer cheap, as it is your paper. • Missed deadline: Someone who takes a low fee for their work will be managing multiple tasks to make their living. There are more chances of your writer missing the deadline of your project if he is multi-tasking. Cheap research papers or papers might sound appealing but it is usually more trouble than help. If you are short of funds, it would be a better idea to find a credible firm and ask them for a good price for the service you wish to avail of, than to go in for cheap writers. We also offer help with term paper topics in all subjects ranging from arts to economics paper topics, research papers, essay and process paper ideas, and so on. We also offer custom term papers, prepared by highly experienced and qualified professional writers. We also offer a 100% plagiarism-free guarantee on all the work that goes out of our firm. Needless to say we do not have a ‘cheap term paper’ to offer. But we will be glad to work out a price that suits essay writer free for the assistance you need.
Pimp your own DIY clock
Are you a little up to the time? Or you always clock in too late? Sometimes you might hang something on the big clock, and another time you think like the clock ticks at home, it doesn't tick anywhere, Typical and familiar proverbs that probably tell you what it's about today... clocks! Clocks are nice to eg. hang in your room. But of course it can also be fun at school, in the daycare, the BSO etc.. This clock can pimp you. And you can do that in the way you like! We mochten de clocks uittesten van Header Toys . This is a toy wholesaler for education, catering and private individuals. That oppimping the clock I did with the materials I have in my house! Plastered with decopatch paper and paint, and decorated with blingbling. These are just a few more options. You can also edit it with markers and edit the clock with various patterns. But foam clay/ sticky clay is also a nice material to the edge of the clock eg. co-coat. You can also apply nice decorations with dot pens or 3D liner. And decorate with foam stickers or glitters.. it can all! You can also take a picture of yourself, your grandmother, your pet as background of the clock. Also very nice! In short, you live out and have fun with this clock. And if you still learn to watch clock then you have a nice motivation to. So also a nice gift for a child who is still busy practicing with this. Read how it was made? What do you need? - Wooden clock package - Pencil/ scissors - Black permanent marker (collall) - Paint (creall) - Decopatch paper/glue/brush (Trixx Creative) - Blingbling rhinestones/sequins - Pom Band (Trixx Creative) - Collall cuddle glue How to make it? 1. Choose a nice decopatch paper and draw its shape with a pencil and cut it out 2. Glue the front of the clock circle and glue the round paper shape on it. Press from the inside out and gently smooth 3. Paint the border in a nice matching color and let dry 4. Put the digits from 1 to 12 on the clock with a permanent marker 5. Stick with cuddle glue on the clock and press 6. Put the clockwork through the clock according to the instructions attached 7. Decorate the clock edge with blingbling/ sequins 8. Battery still put in your clock and you can hang it up and enjoy your clock! Clock and clock-look products - Make your own clock, wood - Beautiful quality clock with movement. This clock you can decorate yourself. It is easy to assemble, but first you can paint and decorate it on both sides. The dial and the edge of the clock are also separate from each other, which makes decorating even easier. Then you put it together. There's an eyelet to hang it on the wall. Contents: dial, border, movement, hands, mounting hardware, instructions. The clock runs on an AA battery (not included). The clock has a diameter of 15 cm. Buy the clock here Clock Reach (Hardcover) - Only during the weekend or during the holidays we can put it aside. But still it is noticed that a lot of children sometimes have some problems with reading clock. Then there is only one remedy: repetition, repetition, repetition. This game book helps to practice a lot in a fun way and master the clock reading completely. The exercises are full of variety and are arranged from simple to difficult. With some exercises, it is useful that the parent or supervisor helps for a while. We start with very simple exercises and end with exercises where even ten-year-olds have to think very deeply. Make it a game moment with your child (ren), they are in no time with their time! In this package are: A book with different games, 20 practice plates, 60 game cards in three boxes, a real practice clock reading more Buy the book here Loco maxi I learn to tell time (Paperback) - With this varied Loco booklet, children practice the basic concepts of time. They learn to recognize times in a playful way, both analog and digital. In addition, there are puzzles in which day & night and seasons occur, and concepts around time are learned. Learning to tell the clock with Loco has never been more fun. This exercise book can be used with the Loco maxi base box. Learning objectives: - Learning clock analog and digital - Practice with the basic concepts of time - Puzzling Who didn't grow up with the learning games of Loco? Loco has been around since 1968 and is the most widely used learning game in primary school. Even at home, the game is still very popular. Buy it here #klok #clock #clockwing #diy #diyklok #creatively #tinkering #decopatchen #tinting #blingbling #sphericaltape #headtoys #creametkids20 comments