Je blijheid terugkrijgen; terug knokken uit...

Je blijheid terugkrijgen; terug knokken uit verslagen positie kan ècht

Dit artikel gaat over verloren blijheid door bijvoorbeeld psychische problemen. En over het terugkrijgen van die blijheid door therapie en christelijk geloof. Het is een persoonlijk relaas, waarbij ik ook de aandacht vestig op enkele artikelen van mijn mede Yoorsianen.

Inleiding: de leegte in je leven

Heel veel mensen ervaren op een of andere manier een leegte in hun leven. Niet altijd en overal, maar af en toe, in een bepaalde situatie. Dit wordt vaak geschaard onder de noemer “psychische problemen”. En ik moet zeggen, vaak is dat ook wel een goede verklaring. Maar ja, daarmee heb je natuurlijk nog geen oplossing.

Er wordt hier op Yoors her en der heel openhartig over de eigen, persoonlijke problemen en omstandigheden geschreven. Zelf doe ik op dat punt ook af en toe best eens een duit in het zakje. 

Persoonlijke achtergrond

Terugkijkend op mijn eigen leven tot nu toe moet ik erkennen dat het niet altijd rozengeur en maneschijn is geweest. De verhuizingen in mijn vroege jeugd hadden geen positieve invloed op mijn leven. Bij mij uitte dit zich in mijn besluit om mijn leven solo te leven. Maar ja, dat was zogezegd wel tegen mijn genen in, want diep van binnen verlang ik juist naar relaties. En daar kwam dus ook de leegte om de hoek kijken.

Elders schreef ik al over het auto-ongeluk, dat ik in de zomer van 1987 overleefd heb. In een situatie waarin ik (dus) niet gewend was om over mijn gevoel te praten en/of om mijn gevoel de ruimte te geven, werd het probleem nu echt onoverkomelijk. De beste remedie om een traumatische ervaring – zoals dit ongeluk – te verwerken is immers er over te praten. En dat ging dus niet…

Psychotherapeuthische molen

De problemen waar ik tegenaan liep leidden – ondanks de nieuwe contacten die ik kreeg – tot zelfgekozen eenzaamheid, toenemend alcoholgebruik en zelfs tot zelfmoordgedachten. Blijheid is in zo’n situatie absoluut ver te zoeken. 

Daarom ben ik in de psychotherapeutische molen terecht gekomen. Aanvankelijk waren dit individuele gesprekken bij verschillende therapeuten. Later werd dit gevolgd door “interne, groepsgewijze therapie”. Dit was zowel in verbale als in non-verbale vorm.

Hoewel ik al van kinds af aan serieus op zoek was naar de Herder, naar God en ik op die basis niet direct een voorstander ben van dergelijke therapieën, moet mij van het hart dat ik in deze periode wel degelijk heb ervaren dat dit mensen kan helpen. Bij mij had het in elk geval wel degelijk een positief effect. Het gaf mij een basis van zelfvertrouwen, waar ik de rest van mijn leven op kan bouwen. Het had er op een gegeven moment alle schijn van dat ik verslagen was en dat mijn geloof helemaal niets waard was. Maar de therapie was een methode om terug te knokken en weer zin in het leven te krijgen.

En wat het mooiste van alles is: juist ook in deze periode heb ik ervaren hoe dichtbij God was. Op zichzelf kleine signalen – een onverwachte kaart van een koorlid of collega, gesprekken met de dominee, sommige reacties van “therapiegenoten” – hadden uiteindelijk een grote invloed. Het waren de signalen waardoor ik de moeilijke momenten in de therapie aankon en kon doorstaan. Zo kwam ik gesterkt – gegroeid – uit een intensieve periode tevoorschijn.

GROEIEN (…een gedicht, een lied…)

Die groei heb ik destijds tijdens een fietsvakantie door Nederland ervaren en verwoord in het volgende gedicht. Net als in het Bijbelboek Esther staat God niet expliciet vermeld in dit gedicht. Maar Zijn aanwezigheid in mijn leven was wel de bron waar dit uit is ontsprongen. Groeien is overigens ook een mooi aspect van de ontwikkeling het geloofsleven.

 

Er zijn soms dagen in het leven
dat jij voelt dat alles kan en mag.
Je hoeft jezelf maar iets aan anderen te geven
en het wordt een topdag.

De mens in jou wordt plotsklaps wakker
en je denkt: “ben ik het die hier zit?”.
Het is zo’n dag waarop alles voor de bakker
komt en waar pit in zit.

Je voelt jezelf op zo’n dag groeien,
heel je leven kun je dan weer aan.
Je weet dat je echt zult gaan bloeien;
daar doet niemand iets meer aan.

Heel onverwacht, maar ook fantastisch
en je teert er dagenlang op voort.
Genieten kan en mag; het is niet onlogisch:
je vragen zijn verhoord.

Je voelt jezelf op zo’n dag groeien,
heel je leven kun je dan weer aan.
Je weet dat je echt zult gaan bloeien;
Daar doet niemand iets meer aan.

Je weet dat jij echt zult gaan bloeien;
daar doet niemand meer iets aan.

De blijdschap is er; maar is dit alles?

En dan? Ben je er als je deze blijdschap voelt? Als de overwinning over de negatieve gevoelens en gedachten binnen is, zijn dan alle zorgen en angsten voorbij? Is de ketting van problemen uit je verleden met de figuurzaag nu definitief doorgezaagd en verwijderd? Of krijg je toch nog te maken met een terugslag?

Mijn ervaring is dat een zwakke plek die je – al dan niet bewust - ooit in je leven ontwikkeld hebt, in principe levenslang een zwakke plek zal blijven. Het is de zwakste schakel in de mooie ketting, of de sterkste schakel in de ketting waarmee je gevangen gehouden werd. En daarom is er meer nodig. Meer liefde, meer kracht, meer van God in jouw leven. 

Dat is waar ik de afgelopen jaren - sinds mijn bekering - mijn blijdschap vandaan haal. En dat is ook de reden waarom ik anderen graag wil helpen met open ogen te kijken naar de Weg uit de problemen die ik de laatste jaren bewandeld heb.

Echte blijdschap komt van boven

Het is de Weg van en met God. Niet een God op afstand – zoals veel mensen denken – maar een God die dichtbij is. Ja, ik ervaar regelmatig dat God heel dichtbij mij is. Een persoonlijke relatie met een God Die leeft en Die leven geeft, dat is wat ik ervaar in mijn leven. En daar word ik zo blij van dat ik het anderen ook van harte gun. Daarom schrijf ik zo graag over dit onderwerp.

Dus als je op dit moment in psychische nood zit, dan wil ik dat je weet dat er een oplossing is. Natuurlijk, die therapie kan je uit je diepste dalen helpen (mits je er zelf hard genoeg aan werkt). 

Maar uiteindelijk is de Enige Die je echt en definitief kan helpen - hoe je er ook tegenaan kijkt (en dat respecteer ik ook volledig) – de Maker van alles om ons heen: de God die in de Bijbel beschreven wordt als Schepper, Geneesheer en Bevrijder. Door Zijn Heilige Geest mogen wij echte blijdschap ervaren.

Wil je reageren en/of meeschrijven,

maar ben je nog geen lid van Yoors?


Meld je dan hier aan…

Promote: support and profit

Support Flying Eagle with a promotion and this post reaches a lot more people. You profit from it by earning 50% of everything this post earns!
More21 comments