Jezus is Overwinnaar!, zei Corrie ten Boom


Corrie ten Boom was een bijzondere vrouw. Haar leven - en dat van haar familie - had invloed op de maatschappij. Zowel voor, als in en na de Tweede Wereldoorlog. 

We richten onze blik op het museum in Haarlem, op de plek waar het allemaal gebeurde en begon.

Een stukje geschiedenis: leven van Corrie ten Boom

Corrie ten Boom was de dochter van een horlogemaker uit Haarlem. Ze leefde van 15 april 1892 tot 15 april 1983. In de Tweede Wereldoorlog heeft dit christelijke gezin mensen helpen onderduiken. Het ging hierbij niet alleen om Joden, maar ook om verzetsstrijders, studenten en andere mensen die om wat voor reden dan ook moesten onderduiken. 

De meeste familieleden, zoals haar zus Betsie, hebben de verschrikkingen van de oorlog niet overleefd. Corrie heeft het door een wonder wel overleefd en werd na de oorlog evangeliste.


Al in 1844 toonde de familie Ten Boom in Haarlem betrokkenheid met het joodse volk. Corries opa begon toen een gebedsgroep voor de terugkeer van het joodse volk naar het beloofde land.

De juwelierswinkel en het huis werden in de Tweede Wereldoorlog een centrale plaats in het verzet. In februari 1944 vond een Duitse inval plaats en volgde er een periode van gevangenschap. Haar vader overleed vrij kort daarna.

Corrie en haar zus kwamen in kamp Ravensbrück terecht, waar haar zus overleed. Betsie was een zeer gelovige vrouw, die zelfs onder de moeilijke omstandigheden in het kamp haar geloof in God en haar positiviteit niet verloor.

In de barak waar ze gevangen werden gehouden waren veel vlooien. Corrie klaagde daarover, maar Betsie zag het als een zegen. Later zag Corrie in waarom. De kampbewaaksters kwamen daar niet vanwege die vlooien. Zo konden Corrie en Betsie Bijbelstudie houden met de andere vrouwen in de barak. Zo konden ze zelfs in een kamp mensen tot bekering leiden.

Museum Corrie ten Boomhuis

Haar leven is verfilmd en er zijn in enkele steden straten naar haar vernoemd. Het huis waar zich dit allemaal afgespeeld heeft, staat in de Barteljorisstraat in Haarlem en is gratis te bezichtigen. 

Meer informatie over het museum kun je vinden op de website Corrietenboom.com. Ik ben daar samen met Rachel geweest en vonden het heel indrukwekkend. Het is absoluut een aanrader!

Bovenin het huis was haar kamer. In die kamer was een schuilplaats achter een kledingkast. Die schuilplaats was zo smal, dat mensen er alleen maar konden staan. Nadat ze verraden waren, moesten enkele mensen daar vele uren doorbrengen; zonder eten en drinken en in doodsangst.

Uiteindelijk zijn ze bevrijd door een politieagent, die ‘goed’ was. Ook zijn er mensen via het dak van het huis, dat bij haar kamer was gevlucht. Ze moesten dus letterlijk over de daken klimmen, maar konden zich zo wel het vege lijf redden met behulp van de familie Ten Boom.

Vergeving met Gods hulp

Het bijzondere aan deze vrouw is, dat zij in staat was de mensen die haar deze diepe ellende hebben aangedaan te vergeven. Dit kon ze niet op eigen kracht, maar door de genade van haar hemelse Vader.

Dit heeft ze bewezen door de hand te schudden van een kampbewaker, die na een lezing in Duitsland naar haar toekwam. Ze herkende de man en wist wat voor verschrikkelijke dingen hij gedaan had. Hij stak zijn hand naar haar uit en vroeg haar om vergeving. Ze ervoer grote moeite hem de hand te schudden en hem te vergeven. Ze bad kort tot God om kracht dit te kunnen doen en door Zijn genade was ze hiertoe in staat.

Dat bewijst weer eens dat gebed echt werkt als mensen oprecht zijn. Velen van ons hebben grote moeite andere mensen om zich heen te vergeven. Ook al hebben ze dingen gedaan, die veel minder erg zijn dan wat die kampbewaker en andere kampbewakers Corrie en haar zus hebben aangedaan.

Wonderen in heden en verleden

Corrie ten Boom heeft in 64 landen het evangelie gepredikt. Daarbij heeft zij vele honderden mensen bereikt en ook nog eens vele boeken geschreven, die in meerdere talen vertaald zijn. Daaronder - wat natuurlijk heel bijzonder is – in het Duits en ook in het Arabisch. Ja, er zijn vele, vele – misschien wel duizenden - mensen door haar leven heen tot geloof gekomen.

In een boek van haar boeken - "De schuilplaats" - staat een krachtig verhaal. Corrie en haar zus hebben niet alleen een Bijbel meegesmokkeld, maar ook een klein flesje vitaminedruppels voor Betsie, die een zwakke gezondheid had. 

In het kamp Ravensbrück werden telkens meer vrouwen ziek. Maar wonderlijk genoeg raakten de druppels in het flesje niet op, terwijl er telkens meer vrouwen elke dag een druppel kregen.

In het Oude Testament van de Bijbel staat ook een dergelijk verhaal. Dit verhaal speelde zich af in een tijd van grote hongersnood. Een profeet kwam bij een vrouw en vroeg haar een kleine koek voor hem te bakken van het laatste restje meel en olie dat ze had. De vrouw gehoorzaamde hem, maar ging er vanuit dat zij en haar zoon daarna zouden sterven van de honger.

Door haar gehoorzaamheid aan God, gebeurde er een wonder. Zowel het meel, als de olie raakten niet op tot de hongersnood in dat land voorbij was. Dus de wonderen die toen gebeurden, komen ook in onze tijd nog steeds voor.

Gedichten museum en wever

Meer dan een museum... (eigen gedicht)

Meer dan een museum, God komt dichterbij.
Meer dan slechts verleden, ja, God was aan haar zij.
Veel meer dan een schuilplaats voor gewelddadig kwaad.
Meer dan een museum... hier blijkt dat God bestaat! 

Door de geschiedenis, beschreven,
vinden veel mensen nieuw leven.
Corrie trok de wereld door
en bracht zo velen een krachtig Woord.De wever (gedicht van Corrie ten Boom)

Mijn leven is een weefsel tussen God en mij;
niet ik kies uit de kleuren – heel doelbewust werkt Hij.

Vaak weeft Hij er verdriet in en ik, door onverstand,
vergeet: Hij ziet de boven- en ik de onderkant.

Als ´t weefgetouw zal rusten en de spoel schiet niet meer om,
zal God het doek ontvouwen en verklaren elk `waarom` -

hoe nodig donk´re draden zijn in des Wevers hand
naast goud en zilverdraden: zo komt Zijn plan tot stand.

Toelichting op gedicht “De wever”

Dit gedicht beschrijft een weefwerk van het menselijk leven. Een leven, vaak vol van kommer en kwel. Als wij er naar kijken vragen we ons af of God het wel goed doet. Wij zien allerlei draden door elkaar heen lopen en zien er eigenlijk nauwelijks systeem in zitten.

Wat God maakt is echter een mooie kroon en om dat te kunnen zien moeten wij het van Gods kant bezien. Maar ja, hoe moeilijk is dat niet voor de mens?

Ik hoop en bid, dat dit gedicht je zal bemoedigen en vertroosten als je het even niet ziet zitten. Dat het je duidelijk maakt dat God echt dichtbij je wil zijn. Hij heeft het beste voor met Zijn schepping en met de mens, jij dus, als kroon daarop. Hij is er voor je!!!

Jezus is Overwinnaar!


“Jezus is Overwinnaar!” Met die woorden trok Corrie de wereld door. Dat is de les, die wij uit haar leven mogen trekken.

Die boodschap spreekt ook uit veel blogs op dit Yoors account. Dat is tenminste wel de bedoeling. Immers, ook jij kunt - in Jezus' Naam - overwinnaar zijn!

Meer informatie lezen over het christelijk geloof?

Een aantal andere blogs over het christelijk geloof zijn:

·         Bekering brengt iets teweeg

·         Heeft een vrouw rechten?

·         Ik dank mijn leven aan een bloeddonor

·         Krant, Bijbel en actualiteit horen bij elkaar

Meer christelijke gedichten…

Een aantal andere gedichten van mijn hand over het christelijk geloof, verwerkt in blogs op Yoors, zijn:

·         Alleen Jezus’ offer

·         Heftig!

·         Jezus is Heer! Nou en…?

·         Vader, vergeef het hun

·         Zwemmer

Wil je ook meeschrijven, maar ben je nog geen lid van Yoors?

Meld je dan hier aan…

signup

Word lid en beloon de maker en jezelf!