Prestaties tijdens AIA vakantieweek


#Bloghop en Athletes in Action

Deze maand is ‘Prestatie’ het thema van de #bloghop op de website voor christelijke webloggers. 

In dat kader belicht ik hier de prestaties, die tijdens de sport-vakantieweken van Athletes in Action (AIA) geleverd worden.

In de zomervakantie worden er her en der vele activiteiten georganiseerd. Ik licht er hier één hele mooie uit: de tiener vakantieweek van AIA. Dit jaar is dat in de tweede helft van juli.

Wat is Athletes in Action?

Athletes in Action houdt zich bezig met het thema ‘Sport en geloof’. Dit doen zij op geheel eigen wijze. Gods Liefde delen hoeft niet alleen in het kerkgebouw te gebeuren. Dat kan ook in de buitenlucht. Jongeren kunnen bijvoorbeeld door te sporten iets laten zien en ervaren van God.

Ook in Nederland zijn sporters die geloven en anderen die niet geloven. Op het sportveld - in welke vorm dan ook - komen die sporters elkaar tegen. En dan is het de kunst om het evangelie te delen. Daarom daagt AIA christelijke jongeren uit om de speciale sportactiviteiten - zoals de jaarlijkse vakantieweek - actief bij te wonen.

Centraal bij de sportactiviteiten van AIA staan vragen als:

·         Waar liggen jouw kracht, je kansen en mogelijkheden?

·         Wat is jouw invloed op je omgeving?

·         Hoe kun jij al sportend je medesporters bereiken met het evangelie?

De AIA vakantieweek

In de AIA vakantieweek staat ‘prestatie’ hoog in het vaandel. Maar het is meer dan presteren op het gebied van sport. Nee, het gaat veel meer om de sfeer en de persoon(lijkheid) van de deelnemers.

En ook voor het team van vrijwilligers is het een hele prestatie om deze week:

·         te organiseren,

·         goede te laten verlopen en

·         het de deelnemers naar de zin te maken.

Al sportend komen de tieners in ons land op een ontspannen manier in contact met leeftijdgenoten uit de buurt. 

En als je zo een hele week met elkaar optrekt, is er ook gelegenheid om af en toe uit te komen voor belangrijke zaken in het leven. Voor geloof bijvoorbeeld. Niet overdreven veel, maar toch…

En wat er dan gebeurt kan heel verrassend zijn. Zowel voor de gelovige, als de niet-gelovige tiener. Want als je ècht de prestatie van je leven neerzet, geeft dat een kik die je de rest van je leven niet meer vergeet. Dan worden levens veranderd!

Kortom, ‘prestatie’ en ‘de AIA vakantieweek’ horen onlosmakelijk bij elkaar.

 

Meer over sport en geloof

Wil je ook meeschrijven, maar ben je nog geen lid van Yoors?

Meld je dan hier aan…

Nodig vriend uit