Ben jij ook bang, als je in de storm in een...

Ben jij ook bang, als je in de storm in een bootje zit?

Het einde is gekomen, de boot gaat zinken

Jezus stuurde zijn discipelen alvast vooruit het water op. Hij zou later komen. De discipelen van Jezus waren nogal bang op de boot. De golven gingen flink te keer, omdat ze de wind tegen hadden en de boot dreigde te zinken. Ze zaten op de boot en dachten te vergaan. Het is over, we verdrinken, we gaan de overkant niet halen. We gaan onze vrienden en familie nooit meer zien.

Dachten ze dat alles gehad hadden, kwam er ook nog een spook aanlopen over het water. De paniek kon niet groter zijn. Volwassen mannen die bang zijn voor een spook, jawel. Het is mogelijk. Deze mannen bewezen het. Ze schreeuwden het uit van angst. Ze waren helemaal niet zo stoer als ze in andere situaties misschien wel leken.

Het spook komt dichter- en dichterbij

Ze wisten niet hoe ze het hadden van angst, toen ze het spook dichter- en dichterbij de boot zagen komen. Ze konden niet vluchten, omdat de boot bijna niet vooruit te brengen was. Ze roeiden zo hard ze konden, maar het effect was vrijwel nihil.

Ondertussen zagen ze dat het spook het van hen begon te winnen. Terwijl zij bijna geen millimeter vooruit kwamen, liep het spook over het water naar hen toe. Ze dachten vroeger altijd dat ze zo stoer waren, maar daar was niets meer van te merken. Hun vertrouwen was compleet verdwenen en ze voelden zich overgeleverd aan de elementen.

Ze hadden geen idee waar het spook vandaan kwam, maar ze wisten zeker dat hij niets goeds met ze van plan was. Hij zou ze levend verslinden, als ze nog niet verdronken waren tegen de tijd dat hij bij de boot was.

Ze konden het gezicht van het spook niet goed ontwaren door de mist. De mannen deden het in hun broek van angst en sommigen overwogen om in het water te springen. Verdrinken was nog beter dan verslonden worden door het spook, dat inmiddels vlakbij de boot aangekomen was. Ze schreeuwden om genade, maar hij reageerde niet. Het enige wat hij deed was rondjes om de boot lopen en de mannen onderzoekend aankijken.

Het spook komt aan boord

Het drama kon niet groter worden, toen het spook aan boord van de boot kwam. Hij ging rustig zitten en keek hen stuk voor stuk nog eens doordringend aan. 

Opeens gingen de schellen van hun ogen en ze zagen dat het helemaal geen spook was, maar Jezus Christus Zelf. Hij gaf hen flink op hun kop, omdat ze zo bang waren geweest en zich verschrikkelijk hadden aangesteld. Vervolgens bestrafte hij de wind en de wind ging liggen.

Ze waren heel blij, omdat ze nu veilig aan land konden komen. Ze konden nu rustig verder roeien en zagen de kust dichter- en dichterbij komen. Ze waren echter nog niet bevrijd van angst en vroegen zich verbijsterd af Wie Hij was, omdat zelfs de wind Hem gehoorzaamde. 

De discipelen van Jezus moesten nog veel leren over Zijn macht en majesteit. Ze hadden op dat moment ook nog geen idee wat de reden van Zijn komst was. Ze dachten, net als veel andere mensen, dat Hij was gekomen om een koninkrijk op aarde te stichten.

De werkelijkheid is heel anders

Hij kwam om een hemels koninkrijk te stichten. Hij kwam om mensen de deur naar de hemel te laten zien. Hij kwam om mensen te bevrijden van de eenzaamheid en doelloosheid van het leven. 

Hij gaf Zijn leven voor ons op. Hij stierf aan het kruis, stond op uit het graf en ging vervolgens weer terug naar Zijn Vader in de hemel. En ja, hoewel vele mensen dat niet geloven, Hij liep ook over water.

We kunnen Jezus’ offer accepteren. Dat doen we door te erkennen dat we zondaars zijn en dat we de vergeving en genade van Jezus Christus nodig hebben. Als we tot bekering zijn gekomen, kunnen we zelf ook het water in. 

We zullen niet in dat water verdrinken, hoewel we helemaal onder water gaan. Dat noemen we de waterdoop en de doop die volgt op bekering en wedergeboorte.

We hoeven niet bang te zijn voor spoken en we hoeven ook geen angst te hebben in de storm. Als je Jezus in je hart en je leven hebt gevraagd, als je een kind van God bent door bekering en wedergeboorte, zal Hij ons beschermen tijdens de stormen van het leven.

© Gastauteur: Rachel

 

Meer informatie lezen over het christelijk geloof?

Deze blog is geschreven door gastauteur Rachel.

Wil je ook meeschrijven, 

maar ben je nog geen lid van Yoors?

Meld je dan hier aan…

Promote: support and profit

Support Flying Eagle with a promotion and this post reaches a lot more people. You profit from it by earning 50% of everything this post earns!
More