Vergeven is belangrijk, maar moeilijk

Vergeven is belangrijk, maar moeilijk

C.S. Lewis, een christelijke schrijver die in 1963 overleed, bekend van de Narnia-boeken, zei het ooit terecht: "Vergeven is belangrijk, maar niet eenvoudig". Veel mensen zeggen dat we anderen moeten vergeven, maar dat dit slechts tot op zekere hoogte hoeft te gebeuren. Bepaalde zonden zijn zo groot, dat die onvergeeflijk zijn in de ogen van veel mensen.

In deze blog lezen we de visie van Rachel op dit onderwerp.

Op zich is dit ook begrijpelijk en ik herken het ook wel in mijn eigen leven. Ik heb er jarenlang grote moeite mee gehad om de Duitsers te vergeven, vanwege het oorlogsleed van mijn grootvader, hoewel ik van mijn Duitse oom heel veel hield.

 

Vergeven kan enorm moeilijk zijn, maar het is ook heel mooi. Als je echt in staat bent om iemand te vergeven, komt er vrijheid in je leven. Je praat het gedrag van een ander niet goed, maar je maakt de weg vrij om weer door te gaan.

 

Het ontbreken van vergevingsgezindheid kan mensen letterlijk ziek maken. Het is als een gif dat tot dood leidt, als we niet op tijd een middel krijgen om dat gif tegen te gaan. Denk aan de gifslang die ons kan doden met zijn giftanden.

Bepaalde zonden zijn volgens mensen onvergeeflijk


Een partner die vreemdgaat hoef je niet te vergeven, maar die pak je terug door zelf ook vreemd te gaan. De desbetreffende vrouw wilde seks met een bekende van mij om haar vriend terug te pakken. 

Hij is pas bekeerd en kwam bij mij aan de deur, omdat hij weet wat God erover zegt, maar al afgesproken had die avond langs te komen en dan zegt grote problemen te hebben. Die mag ik dan voor hem oplossen.

 

Ik kon hem er gelukkig van weerhouden. Christenen horen dit niet te doen. God komt de wraak toe en niet ons. 

In dit geval ging het om een vrouw die zelf niet bekeerd was. Dit had niets met liefde te maken, maar met lust en wraak. Het was beter voor haar geweest om haar vriend te vergeven en het desnoods uit te maken, maar haar manier om er iets aan te doen was niet de juiste in mijn ogen.

Wat is onvergeeflijke zonde volgens de Bijbel?

Wat de onvergeeflijke zonde op basis van de Bijbel is, is de zonde tegen de Heilige Geest. We lezen dit in Mattheüs en Lucas.

Mattheüs 12:31-32 zegt: "Daarom zeg ik u: elke zonde en elke godslastering kan de mensen worden vergeven, maar wie de Geest lastert kan niet worden vergeven. En iedereen die iets ten nadele van de Mensenzoon zegt, zal worden vergeven. Maar wie kwaadspreekt van de Heilige Geest zal niet worden vergeven, noch in deze wereld, noch in de komende."

Lucas 12:10 zegt: "En iedereen die iets ten nadele van de Mensenzoon zegt, zal worden vergeven. Maar wie lastertaal spreekt tegen de Heilige Geest zal niet worden vergeven."God is echter een God van liefde en als we met een oprecht en berouwvol hart tot Hem komen, zal Hij ons vergeven. Ik las in een studie over de onvergeeflijke zonde, dat christenen deze zonden niet kunnen begaan. Als christen wil je immers niet tegen God zondigen. En je vraagt altijd om vergeving, als je toch een keer de fout in bent gegaan.

Het lijkt meer iets te zijn dat alleen kon in de tijd dat Jezus op aarde liep. Het gold in die tijd voor de Farizeeën, die Jezus ervan beschuldigden, dat hij de macht die Hij had door wonderen en tekenen te doen had gekregen van een demon met de naam Beëlzebul. Op deze manier gaven ze aan dat dit uit de hel kwam en niet uit de hemel.

Dit was in Gods ogen dus onvergeeflijk. Wij kunnen nu wel zeggen dat dit zo is, maar op basis van de Bijbel is bewezen dat Jezus Gods Zoon was en deze wonderen in Gods Naam deed. Ik denk dat de belangrijkste onvergeeflijke zonde tegenwoordig de zonde van ongeloof is. Dus weigeren te erkennen dat Jezus Gods Zoon is en dat we Zijn offer aan het kruis nodig hebben om naar de hemel te mogen.

Vergeven is en blijft noodzakelijk

Er zijn mensen die er totaal geen moeite mee hebben anderen te vergeven, die hen iets aangedaan hebben. Voor veel mensen is het echter heel moeilijk om dit te doen. Ze weigeren anderen te vergeven en vinden dat ze het recht hebben die persoon of personen te haten. Ze zullen wat hen is aangedaan nooit vergeven, zelfs als ze weten dat ze het wel behoren te doen.

 

Een vrouw koesterde een grote haat tegen iemand in haar familie. Haar voorganger sprak daarover met haar en zei dat ze die persoon moest vergeven. Ze zei dat ze wist dat hij gelijk had, maar toch weigerde ze dat te doen. 

Uiteindelijk ging ze de kerk uit en verloor een stuk rust en vrede in haar leven. Dat is wat haat met mensen kan doen. Als ze deze persoon vergeven had, had ze nu waarschijnlijk een beter leven gehad.


Vaak kan je het ook aan mensen zien. Hun hele lichaamshouding vertelt veel en als je hen dan aanspreekt blijkt het ook te kloppen. Er is iemand die ze moeten vergeven, maar ze weigeren dat te doen. 

Ik begrijp wel dat vergeven heel moeilijk kan zijn als jou groot onrecht is aangedaan en je zelf onschuldig bent, wat vaak ook het geval is. Toch is het beter om te doen wat Jezus deed aan het kruis. Hij vergaf de mensen die Hem onschuldig hadden opgepakt, Hem zwaar hadden gemarteld met zweepslagen, Hem aan het kruis hingen, Hem bespotten en een doornenkroon op Zijn hoofd zetten. Hij was volstrekt onschuldig en zonder zonde; toch vergaf Hij die mensen. Jezus is daarmee het Voorbeeld voor hoe wij dienen te handelen, als we mensen iets te vergeven hebben. 

Inderdaad, vergeven is niet eenvoudig. Vergeven is moeilijk. Maar vergeven is wel belangrijk! 

Precies zoals C.S. Lewis jaren geleden al zei...

 

Of je leest bijvoorbeeld Vergeven doe je voor jezelf, van Ingrid.

Wil je ook meeschrijven,

maar ben je nog geen lid van Yoors?


Meld je dan hier aan…

Promote: support and profit

Support Flying Eagle with a promotion and this post reaches a lot more people. You profit from it by earning 50% of everything this post earns!


- The revenue of this ad will be returned to the Yoors members -
More