×

Yoors


Inloggen
Registreren
×

Yoors
Waarom de kerk wèl een Bijbelse instelling is


Dit is het eerste deel van een drieluik over de kerk als Bijbelse instelling. Wat is het belang van de kerkdienst voor een Bijbels georiënteerd christenleven en hoe is de opbouw van de kerkdienst?

In dit eerste deel komen de eerste twee paragrafen van deze serie aan bod: 1. Waarom gaan we naar de kerk? en 2. Lofprijzing.

Later volgen nog de paragrafen: 3. Gebed, 4. Offergaven, 5. Prediking en 6. Oproep.

1. Waarom gaan we naar de kerk?

Het begrip "kerk"

“Naar de kerk gaan” is niet een door mensen verzonnen verplichting om aan je religieuze trekken te komen. Het is niets meer en niets minder dan het gehoorzamen aan wat God van Zijn kinderen verwacht. De kerk is immers Gods instrument, Gods idee, Gods plan…

Vanzelfsprekend is er een verschil tussen de Oudtestamentische, joodse vorm van godsdienstoefening – in tempel en synagoge – en de Nieuwtestamentische “ecclesia” als gemeenschap van samenkomende heiligen. Het is ook volkomen logisch om als christenen samen te komen in de lijn van de eerste kerk, zoals dit in het Bijbelboek Handelingen der apostelen en in de Nieuwtestamentische brieven beschreven wordt.

Er is rond het woord “kerk” natuurlijk nog wel een taal technisch probleem op te lossen. De kerk wordt namelijk vaak gezien als het gebouw waarin de gemeente samenkomt. De waarde van zo’n – aan de Heer toebehorend – gebouw is op zichzelf niet zo enorm.

Gods Geest is niet afhankelijk van een paar door mensen gecreëerde muren en een dak. Dat de gemeenschap ergens in een ruimte samenkomt is puur uit praktische overwegingen. De vorm en de grootte van dit gebouw bepalen niet in hoeverre sprake is van een kerk.

Hoe vaak ga je naar de kerk?

Veel mensen kijken ervan op wanneer je zegt dat je iedere zondag naar de kerk gaat. Maar als je een kerkdienst ziet als een feest met de Heilige Geest, waarom zou je dan niet naar de kerk willen? In Psalm 74:2 staat het zo: “Gedenk uw gemeente, die Gij van ouds hebt verworven, die Gij verlost hebt als de stam van uw erfdeel, de berg Sion, waarop Gij uw woning hebt gevestigd.”

Inderdaad is de tempel in Jeruzalem voor de joden de centrale plaats en zijn er daarnaast – zeker na de ballingschap – de plaatselijke synagogen om God gedurende het jaar te dienen.

Maar een ding staat vast: God wil ook in het Nieuwe testament dat we onze erediensten niet verzuimen. In Hebreeën 10:25 staat de oproep “Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.”

Altijd naar dezelfde kerk?

Dit geeft ook het belang aan van het als individu deel uitmaken van één plaatselijke gemeente. Kerkshoppen e.d. passen niet in het Bijbelse begrip van gemeente-zijn. Natuurlijk zijn er verschillen tussen de diverse gemeenten en natuurlijk voelen verschillende mensen zich aangetrokken tot verschillende gemeenten. 

Er is inderdaad ruimte voor eenheid in verscheidenheid. Maar een mens kan alleen maar voldoen aan de oproep in Hebreeën 10:25, als hij een “thuishonk” heeft. Hoe maak je anders immers deel uit van een “gemeenschap”? Hoe kun je anders immers de “eigen bijeenkomst niet verzuimen”?

Een juiste motivatie en een verwachtingsvol hart zijn van groot belang als je naar de kerk gaat. En onze houding mag dan niet afhankelijk zijn van onze omstandigheden. Habakuk 3:17-19 zegt het zo: 

Al zou de vijgenboom niet bloeien en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen; al zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runderen in de stallingen zijn, nochtans zal ik juichen in de HERE, jubelen in de God van mijn heil. De HERE Here is mijn kracht: Hij maakt mijn voeten als die der hinden, Hij doet mij treden op mijn hoogten.

2. Lofprijzing

We komen in de kerk om contact te maken met God. Door de week leven we in een wereld die duister, anti-christelijk is. Op zondag komen we bijeen om samen God te loven en te prijzen en om in de aanwezigheid van de almachtige God te treden.

Omdat de dingen van deze wereld je enorm in beslag kunnen nemen of zelfs overheersen, is dat soms vrij moeilijk. Toch is de lofprijzing een hele goede opstap voor een goede, aansprekende kerkdienst. Gods aanwezigheid in de dienst wordt ermee gevestigd. Het is als ingaan van de tempel in de buitenste voorhof.

Gods volk ging in het Oude Testament vol vreugde naar de tempel – de toenmalige kerk – zoals het bijvoorbeeld in Psalm 5:12 staat: “Maar verheugen zullen zich allen die bij U schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en in U zullen juichen wie Uw naam liefhebben.” Jubelen en juichen - lofprijzing – hoort absoluut bij het leven van Gods kinderen. En dat gebeurt binnen de gemeente: “Ik zal Uw naam aan mijn broeders verkondigen, in het midden der gemeente zal ik U lofzingen” (Psalm 22:23).

In de kerk is de zang aan het begin van de dienst dan ook van wezenlijk belang. Het is essentieel hoe jij dat beleeft. Muziek beweegt het hart van de mens. Als je een goede houding hebt, kan het jou in die bepaalde stemming brengen dat je je meer openstelt voor Gods aanwezigheid.

Maar het is ook meer dan een persoonlijk traject, dat ieder voor zich gaat. In de kerk doe je dit met zijn allen. Samen met je broeders en zusters ga je op zoek naar God. En waar twee of drie in Zijn Naam bijeen zijn, daar is Hij in hun midden, zo belooft Jezus (Mattheus 18:26).

Hoe krachtig is het dus om samen Gods aanwezigheid te zoeken aan het begin van de kerkdienst?! Niet tot onze eigen eer, natuurlijk, maar tot de eer van God. Hèm loven en prijzen we immers!

Meer informatie lezen over het christelijk geloof?

Een aantal andere blogs van mijn hand over het christelijk geloof zijn:


Gedichten rondom kerk en christelijk geloof…

Een aantal gedichten van mijn hand over de kerk en het christelijk geloof, verwerkt in blogs op Yoors, zijn:

·         De kerk geboren

·         De pilaar in de kerk

·         Kerk binnenstebuiten

·         Klooster


Wil je ook meeschrijven, maar ben je nog geen lid van Yoors?

Meld je dan hier aan…

signup

Word lid en beloon de maker en jezelf!
expand_less

Meest gestemde postsexpand_less

Recente posts