Wonder van God op onze treinreis naar Praag

Wonder van God op onze treinreis naar Praag

Tijdens een treinreis naar Praag hebben wij God op een bijzondere manier zien bewegen. Wij zijn overtuigd van Zijn almacht en willen dit graag met je delen.

In Zijn Woord kunnen we vaak de antwoorden voor ons leven vinden. Soms op een heel bijzondere manier, zoals hieronder beschreven staat. Ook een chloorplek in mijn broek verdween door een wonder van God. Menselijk gezien is dat niet mogelijk. Bij God is echter niets onmogelijk.

In het kader van de schrijfuitdaging van Hans Gemert voor deze zomer deel ik dit verhaal van Rachel hier graag.

Antwoord uit de hemel

We waren met de trein op vakantie naar Praag. We genoten van het uitzicht en hadden een goede tijd. Tijdens die treinreis, heb ik voor het eerst ervaren dat God rechtstreeks tot mensen kan spreken en nog veel grotere wonderen kan doen dan ik ooit verwacht had. Anders kan ik niet verklaren wat er gebeurd is in Oost-Duitsland.

We zagen een kerk staan met een mooie kleur toren. We waren vergeten hoe die kleur heette en dachten er hardop over na. We wisten dat het geen groen was en ook geen blauw, maar iets wat er tussenin zat. Omdat we er niet opkwamen, besloten we het na korte tijd op te geven. We dachten dat we er later wel weer op zouden komen.

Dat gebeurde ook, maar op een manier die ik niet had bedacht. Ik zei: Ezechiël vers 16. We besloten de Bijbel erbij te pakken en Hans begon te lezen in Ezechiël 1, omdat we geen idee hadden waar we moesten beginnen.

Ezechiël vers 16?


Al lezende kwam hij bij Ezechiël 1 vers 16. In die tekst staat de kleur van die kerktoren … 

De aanblik en het maaksel van de raderen waren als de schittering van een turkoois.

Voor ons was het wel duidelijk dat dit door God geopenbaard was. Ik geloofde immers wel in God, maar las bijna nooit in de Bijbel en zeker niet in het Oude Testament. 

Tot die tijd had ik alleen nog maar 1 of 2 boeken van het Nieuwe Testament gelezen. Ik kende de naam van het boek Ezechiël zelfs niet.

Een wonder van God is altijd goed

In diezelfde trein hebben we nog iets uitzonderlijks meegemaakt. Iets dat we nog nooit meegemaakt hadden en waarschijnlijk ook nooit meer zullen mogen ervaren. Het is een groot wonder van de machtige God, Die hemel en aarde schiep.

Kort voor de vakantie had ik een vrij dure afritsbroek gekocht. De broek had ongeveer € 70 gekost. In plaats van de broek schoon te houden voor de vakantie, trok ik hem de dag daarvoor aan. Vervolgens ging ik de wc met chloor schoonmaken en dat ging goed mis. 


Ik was wat onvoorzichtig en ging te snel te werk. Daardoor kwam er chloor op de onderkant van die broek terecht. Ik deed er nog snel water overheen, maar dat had geen effect meer. De chloor had de vezels van de broek aangetast en er ontstond een lelijke plek.

Ik werd heel boos en stond op het punt mijn hele vakantie te laten verpesten door die vlek. Ondanks dat had ik de broek toch maar aangetrokken op de dag van vertrek. We zaten in de trein en ik was me daar heel erg aan het opwinden over die vlek. De boosheid was duidelijk nog niet verdwenen aan het begin van die treinreis. Het werd tijd een beslissing te nemen en ik besloot dan ook mijn vakantie niet te laten verpesten door een vlek. Mijn man was het daarmee eens en op dat moment begint het wonder. De vlek begon opeens minder zichtbaar te worden. We constateerden dit allebei en waren blij en verrast over dit feit. Het wonderlijke was dat de vlek meer en meer verdween, naarmate ik mijn boosheid en frustratie liet verdwijnen. 

Blijkbaar besloot God Zijn bovennatuurlijke kracht aan ons te tonen en misschien ook wel aan andere treinreizigers, die ons hierover konden horen praten. Het resultaat was een broek waarvan de vezels uiteindelijk voor 100% hersteld waren, zodat er van de vlek niets meer te zien was. Het is één van de meest bijzondere ervaringen die ik ooit meegemaakt heb en waarschijnlijk ooit mee zal maken. 

Ik ben dankbaar dat wij deze ervaring kregen en dat ik dit mag delen met andere mensen. Het zegt voor mij iets over de grootheid en almacht van onze God en Schepper. Hij is tot veel grotere en mooiere wonderen en tekenen in staat dan wij ons vaak voor kunnen stellen.

Foto's ontbreken

Spijtig genoeg hebben we daar geen foto’s van, maar dan zouden mensen misschien nog denken dat we aan de slag waren gegaan met Photoshop, waar we overigens geen kaas van gegeten hebben. We waren nog niet in het bezit van een digitale fotocamera, anders hadden we het waarschijnlijk wel op de foto gezet.

Park in Praag

In de week dat we in Praag waren, gingen we regelmatig naar een groot park. We zochten dan een mooi plekje op waar we lekker in het gras of op een bankje gingen zitten.

Het was de gewoonte dat ik de Bijbel opensloeg en Hans las wat er stond in dat tekstgedeelte. We wilden weten wat God die dag tot ons te zeggen had. Het viel ons op dat God verschillende keren duidelijk tot ons sprak over de betreffende dag.

Soms was het niet direct duidelijk wat God ons wilde zeggen. Door die teksten liep echter wel een rode draad. Ze hadden allemaal te maken met het volgende...

Keyboard spelen in de kerk? 


Hans zou in de - waarvan we toen nog dachten - kerk, keyboard gaan spelen. Na onze thuiskomst uit Praag zou de muzikale gitarist en bandleider langskomen om dit samen te bespreken.

In plaats daarvan kwam de leider langs om te vertellen dat de diensten stopten door allerlei omstandigheden. Hij raadde ons aan een goede kerk te zoeken. Dit hebben we ook gedaan, maar met de bedoeling later mee te gaan naar Amersfoort. Er zou daar een centrum opgezet worden, waar wij dan ook allerlei taken zouden krijgen. Het paste helemaal in het plan dat hij in zijn hoofd had.

Gelukkig is deze sekte inmiddels helemaal uit elkaar gevallen. Het centrum zou geopend worden door de burgemeester van Amersfoort. Ik heb haar een e-mail gestuurd en verteld dat ik in mijn woonplaats bij deze sekte zat en wat ik daar allemaal had meegemaakt voor verschrikkelijke dingen. Later belde ik op en hoorde, dat de burgemeester had besloten het centrum niet te openen. Ik wist wel genoeg en geloof tot op de huidige dag dat mijn e-mail effect hebben gehad op die beslissing. 

Gastauteur: Rachel

 

Wil je ook meeschrijven, 

maar ben je nog geen lid van Yoors? 


Meld je dan hier aan…

Promote: support and profit

Support Flying Eagle with a promotion and this post reaches a lot more people. You profit from it by earning 50% of everything this post earns!
More