Zomaar wat ervaringen uit het leven van Job


In dit korte verhaal in het kader van de schrijfopdracht van Hans van Gemert neem ik je mee naar enkele ervaringen uit het leven van Job.

Trauma van Job

Job heeft als kind een trauma opgelopen. Die ellendige tandpasta is voor hem altijd al een ramp geweest. En het wordt er niet minder op als de dominee het in zijn preken over de duivel heeft. Immers, daarmee worden allerlei oude pijnlijke plekken in het geheugen van het kerkvolk blootgelegd.

Vandaag gaat de preek over hoe de duivel ter aarde wordt geworpen. Hoe hij als aartsengel Lucifer in de hemel een ware revolutie op het programma zette. 

Een revolutie, waarbij hij zo’n 30% van alle engelen aan zijn zijde kreeg. Maar waarbij zijn hoogmoed - zo weten wij achteraf - uiteindelijk wel voor de val is gekomen.

De zondenwinkel

Volgens de dominee heeft hij sindsdien een soort winkel op aarde opgezet. Daarin biedt hij de mensen allerlei zogenaamde genotzuchtige dingen aan. Denk bijvoorbeeld maar aan alcohol, drugs, gokken en vertier. Maar ook aan diverse zogeheten occulte zaken

En de mensen gaan daar vaak gretig op in. Ze zondigen er lustig op los. Alleen Jobs naamgenoot in de Bijbel wist op het rechte pad te blijven. Maar hij werd daarvoor door de duivel dan ook flink te grazen genomen.

Angst, depressie en dood

Als Job terugblikt op zijn leven, beseft hij hoe diep de pijn kan komen te zitten. Angst en depressie zijn van tijd tot tijd schering en inslag in zijn leven. En de bron van die depressie is - zo weet Job maar al te goed - absoluut dat tandpastatrauma uit zijn jeugd. Een trauma, dat door de duivel koste wat kost steeds weer in zijn gedachten terug wordt gepompt.

Als hij niet uitkijkt, is hij straks zo verknipt met die duivelse schaar, dat hij geen reden om te leven meer heeft. En dat wil Job heel diep van binnen beslist niet!

Hij beseft dat de duivel de wereld voorlopig nog in zijn greep heeft. Dat de dominee gelijk heeft en dat zonde tot de dood leidt. Net als zoveel andere gemeenteleden voelt hij zich mat, terneergeslagen. Zullen zij ooit nog weer blij kunnen worden? Hij vraagt het zich voorzichtig af.

Verrassende wending in de preek en het leven van Job

Dan spreidt de dominee op het podium onderaan de kansel een donker tafelkleed uit. Volgens hem verwijst de donkere kleur daarvan naar de zondige staat van de mensheid. 

Maar de illustratie gaat verder, want dan pakt hij een pak yoghurt vanaf de kansel en giet dat leeg over het kleed. 

Hij zegt: ‘Het bloed van Jezus Christus reinigt ons van al onze zonden. Het was ons witter dan sneeuw, zoals deze yoghurt dit kleed wit maakt.’ 

Dat is de reden van Jezus’ offer.


En met zo’n slot aan de preek komt er een einde aan de negatieve gevoelens bij vele mensen in deze kerk. Op zo’n manier heeft Job nog nooit gehoord dat ook hij gelukkig mag zijn

Word lid en beloon de maker en jezelf!

More